งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ ปี 2556 จังหวัดภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ ปี 2556 จังหวัดภูเก็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ ปี 2556 จังหวัดภูเก็ต

2 สถานการณ์สงกรานต์ ปี 55 อุบัติเหตุ จำนวน 44 ครั้ง สถานที่
บาดเจ็บ 43 ราย ตาย 3 สถานที่ บ่อย : ถ.เทพฯ ทางตรง ทางร่วม ทางแยก ตาย : ถ.ป่าคลอก ซ.ลักกงษี

3 การแก้ไขปัญหาเทศกาลสงกรานต์
ปัจจัย ลักษณะ มาตรการ คน ช่วงอายุ 30-39 ปี (23%), ปี (20%) พฤติกรรม เมา 43 % ตัดหน้ากระชั้นชิด 25% เร็ว 20% ไม่สวมหมวก บังคับใช้กฎหมายโดยตั้งจุดตรวจ ณ จุดเสี่ยง ตามเวลาที่เกิดเหตุ จัดรถ EMS ของมูลนิธิจอดเปิดไฟแวบๆ ไว้ตามจุดเสี่ยงต่างๆ รถ MC 95% ตาย รถ MC พ่วงข้าง + ปิกอัพ (เมา) รถ MC ชนกำแพง บ่อย: รถดัดแปลง ติดสัญญาณไฟในรถพ่วงข้าง (ให้ขนส่งตรวจสภาพรถ) แจกสติกเกอร์สะท้อนแสง ติดที่รถพ่วงท้ายรถ/MC ที่ไม่มีไฟท้าย ถนน/สิ่งแวดล้อม ทางร่วมทางแยก ทางตรง เพิ่มป้ายจราจรก่อนถึงทางแยก

4 สถานการณ์ 6 เดือน (ก.ค. – ธ.ค. 55)
ตาย 63 ราย (ชาย 49 ราย, หญิง 14 ราย) สาหัส 83 ราย รวม 2,018 ครั้ง สถิติการจับ หมวก 19,231 เมา 75 เข็มขัด 980

5 การแก้ไขปัญหา 6 เดือน (ก.ค. – ธ.ค. 55)
ปัจจัย ลักษณะ มาตรการ คน เกิดบ่อย เมา เร็ว หมวก ตาย ไม่สวมหมวก ,เมา, เร็ว ชาวต่างชาติไม่ชำนาญเส้นทาง ไม่รู้กฎหมายจราจรไทย คนขับรถทัวร์ไม่ชำนาญเส้นทาง คนไทย รณรงค์หมวกอย่างต่อเนื่อง การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ต่างชาติ ร้านรถเช่าเข้มงวดให้คนต่างชาติมีใบขับขี่ Inter จัดประชุมชี้แจงร้านรถเช่า รถ เกิด: MC, กระบะ, รถทัวร์ สาเหตุการตาย: สภาพรถ บ่อย: รถดัดแปลง เพิ่มป้ายเตือนรถทัวร์ให้ใช้เกียร์ต่ำเท่านั้น ให้ขนส่งกวดขันบริษัทรถอย่างเข้มงวด มี Black list บริษัทที่ไม่ปฎิบัติตาม ถนน/สิ่งแวดล้อม โค้ง, ลาดชัน, ฝนตก, น้ำท่วมขัง, ลาดเอียง เพิ่มป้ายจราจรภาษาอังกฤษ เพิ่มป้ายไฟ, เพิ่มไฟส่องสว่าง ประสานท้องถิ่นแก้ไขให้งบติด Rumble stip, Hump บริเวณจุดเสี่ยง วางกรวยตรงจุด U-Turn และเพิ่มกล้องวงจรปิด


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ ปี 2556 จังหวัดภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google