งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ ปี 2556 จังหวัดภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ ปี 2556 จังหวัดภูเก็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ ปี 2556 จังหวัดภูเก็ต

2  อุบัติเหตุ จำนวน 44 ครั้ง  บาดเจ็บ 43 ราย  ตาย 3  สถานที่  บ่อย : ถ. เทพฯ ทางตรง ทางร่วม ทางแยก  ตาย : ถ. ป่าคลอก ซ. ลักกงษี สถานการณ์สงกรานต์ ปี 55

3 ปัจจัยลักษณะมาตรการ คน ช่วงอายุ 30-39 ปี (23%), 20- 24 ปี (20%) พฤติกรรม เมา 43 % ตัดหน้ากระชั้นชิด 25% เร็ว 20% ไม่สวมหมวก บังคับใช้กฎหมายโดยตั้งจุดตรวจ ณ จุด เสี่ยง ตามเวลาที่เกิดเหตุ จัดรถ EMS ของมูลนิธิจอดเปิดไฟแวบๆ ไว้ตามจุดเสี่ยงต่างๆ รถ MC 95% ตาย รถ MC พ่วงข้าง + ปิกอัพ ( เมา ) รถ MC ชนกำแพง บ่อย : รถดัดแปลง ติดสัญญาณไฟในรถพ่วงข้าง ( ให้ขนส่ง ตรวจสภาพรถ ) แจกสติกเกอร์สะท้อนแสง ติดที่รถพ่วง ท้ายรถ /MC ที่ไม่มีไฟท้าย ถนน / สิ่งแวด ล้อม ทางร่วมทางแยก ทางตรง เพิ่มป้ายจราจรก่อนถึงทางแยก การแก้ไขปัญหาเทศกาลสงกรานต์

4  ตาย 63 ราย ( ชาย 49 ราย, หญิง 14 ราย )  สาหัส 83 ราย  รวม 2,018 ครั้ง  สถิติการจับ  หมวก 19,231  เมา 75  เข็มขัด 980 สถานการณ์ 6 เดือน ( ก. ค. – ธ. ค. 55)

5 ปัจจัยลักษณะมาตรการ คน เกิดบ่อย เมา เร็ว หมวก ตาย ไม่สวมหมวก, เมา, เร็ว ชาวต่างชาติไม่ชำนาญ เส้นทาง ไม่รู้กฎหมายจราจร ไทย คนขับรถทัวร์ไม่ชำนาญ เส้นทาง คนไทย รณรงค์หมวกอย่างต่อเนื่อง การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ต่างชาติ ร้านรถเช่าเข้มงวดให้คนต่างชาติมี ใบขับขี่ Inter จัดประชุมชี้แจงร้านรถเช่า รถ เกิด : MC, กระบะ, รถทัวร์ สาเหตุการตาย : สภาพรถ บ่อย : รถดัดแปลง เพิ่มป้ายเตือนรถทัวร์ให้ใช้เกียร์ต่ำ เท่านั้น ให้ขนส่งกวดขันบริษัทรถอย่างเข้มงวด มี Black list บริษัทที่ไม่ปฎิบัติตาม ถนน / สิ่งแวด ล้อม โค้ง, ลาดชัน, ฝนตก, น้ำ ท่วมขัง, ลาดเอียง เพิ่มป้ายจราจรภาษาอังกฤษ เพิ่มป้ายไฟ, เพิ่มไฟส่องสว่าง ประสานท้องถิ่นแก้ไขให้งบติด Rumble stip, Hump บริเวณจุดเสี่ยง วางกรวยตรงจุด U-Turn และเพิ่มกล้อง วงจรปิด การแก้ไขปัญหา 6 เดือน ( ก. ค. – ธ. ค. 55)


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ ปี 2556 จังหวัดภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google