งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... นางสาวศิริยากร ทิพย์แสงทอง เลขที่ 38 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... นางสาวศิริยากร ทิพย์แสงทอง เลขที่ 38 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... นางสาวศิริยากร ทิพย์แสงทอง เลขที่ 38 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2

2

3

4

5

6

7 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาตั้งอยู่บน ถนนสาย บ้านไร่ - อุทัยธานี อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ห่างจากตัวอำเภอบ้านำร่ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 92 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา

8 นายสวิง สีสรรพ์ ( อดีตศึกษาธิการอำเภอ บ้านไร่ ) 25 ไร่ นายเจ็ก แห้วเพ็ชร 25 ไร่ นายเพ็ง เงินทองดี ( อดีตกำนันต. บ้านไร่ ), นางขุน เงินทองดี ( ภรรยา ) 42 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา

9 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา เป็นโรงเรียน มัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านไร่ รับนักเรียน ใน ระบบ สหศึกษาประเภทประจำและเดิน เรียน โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านไร่ เดิม ( ประถมปลาย ) เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2514 โดยมีนาย ทองหล่อ จันทร์หนัก ศึกษาธิการอำเภอบ้าน ไร่ ( ขณะนั้น ) มาทำพิธีเปิด

10

11 ปีการศึกษา 2532 เปิดโรงเรียนสาขาที่ ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนสาขาได้รับอนุมัติ เปิดเปิดทางการใช้ชื่อว่า โรงเรียนหนองจอกประชา นุสรณ์ ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนสาขาได้รับอนุมัติ เปิดเปิดทางการใช้ชื่อว่า โรงเรียนหนองจอกประชา นุสรณ์ ปีการศึกษา 2539 เข้าร่วม โครงการปฏิรูปการศึกษา ปีการศึกษา 2540 ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2540 เข้าโครงการลาน กีฬาต้านยาเสพย์ติด

12

13 จำนวน ชาย 31 คน หญิง 45 คน รวม ทั้งหมด 78 คน มีทั้งหมด 4 ฝ่าย ได้แก่ - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่าย งบประมาณ - ฝ่ายบุคคล - ฝ่ายทั่วไป จำนวน ชาย 31 คน หญิง 45 คน รวม ทั้งหมด 78 คน มีทั้งหมด 4 ฝ่าย ได้แก่ - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่าย งบประมาณ - ฝ่ายบุคคล - ฝ่ายทั่วไป

14 นายวิชัย ยุ ชังกูล ผู้อำนวยการ โรงเรียน นางรุ่งนภา ธีฆะพร รองฯฝ่ายวิชาการ นายเศวตชัย มณีเศวต รองฯฝ่ายงบประมาณ นางวชิราภรณ์ รัตนะวงษ์ไชย รองฯฝ่ายบุคคล นายมนต์อิศวร รัตนะวงษ์ไชย รองฯฝ่ายทั่วไป ผู้บริหาร สถานศึกษา

15 ข้อมูลนักเรียน ม.1ม.11301332637 ม.2ม.21251192447 ม.3ม.31441212657 รวมมัธยมต้น 39937377221 ม.4ม.4861502366 ม.5ม.5861332196 ม.6ม.6701091795 ปวช. 10000 ปวช. 20000 ปวช. 30000 รวมมัธยมปลาย และเทียบเท่า 24239263417 รวมทั้งหมด 6417651,40638

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 The End


ดาวน์โหลด ppt โดย... นางสาวศิริยากร ทิพย์แสงทอง เลขที่ 38 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google