งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ้างพาร์ท. /folder_name/file_name.exte nd /slash ที่อยู่หน้าสุดหมายถึง root folder /slash ที่อยู่ตรงกลางเป็นตัวคั่นระหว่าง ชื่อ folder และ ชื่อ file.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ้างพาร์ท. /folder_name/file_name.exte nd /slash ที่อยู่หน้าสุดหมายถึง root folder /slash ที่อยู่ตรงกลางเป็นตัวคั่นระหว่าง ชื่อ folder และ ชื่อ file."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ้างพาร์ท

2 /folder_name/file_name.exte nd /slash ที่อยู่หน้าสุดหมายถึง root folder /slash ที่อยู่ตรงกลางเป็นตัวคั่นระหว่าง ชื่อ folder และ ชื่อ file folder_name ชื่อ folder file_name ชื่อ file extend นามสกุลของ file

3 folder_name/file_name.exte nd / ไม่มี slash ที่อยู่หน้าสุด หมายถึงเริ่มอ้างจาก โฟลเดอร์ปัจจุบันของเพจ นั้นๆ /slash ที่อยู่ตรงกลางเป็นตัว คั่นระหว่าง ชื่อ folder และ ชื่อ file folder_name ชื่อ folder file_name ชื่อ file extend นามสกุลของ file

4 ../folder_name/file_name.ext end / ไม่มี slash ที่อยู่หน้าสุด หมายถึงเริ่มอ้างจาก โฟลเดอร์ปัจจุบันของเพจ นั้นๆ /slash ที่อยู่ตรงกลางเป็นตัว คั่นระหว่าง ชื่อ folder และ ชื่อ file../ เป็นการออกจากโฟลเดอร์ ปัจจุบัน ของเพจไป 1 ขั้น folder_name ชื่อ folder file_name ชื่อ file extend นามสกุลของ file


ดาวน์โหลด ppt การอ้างพาร์ท. /folder_name/file_name.exte nd /slash ที่อยู่หน้าสุดหมายถึง root folder /slash ที่อยู่ตรงกลางเป็นตัวคั่นระหว่าง ชื่อ folder และ ชื่อ file.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google