งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิห าร 1 2 3 7 4 5 ไปนครปฐม ถนนเพชร เกษม ไป กรุงเทพ ฯ ไป สมุทรสาค ร ถนนพุทธมณฑล สาย 4 มหิดล ถนนพระบรมราชชนนี ( ปิ่นเกล้า ) ไป ศาลาย า ไป กรุงเทพ ฯ 6 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิห าร 1 2 3 7 4 5 ไปนครปฐม ถนนเพชร เกษม ไป กรุงเทพ ฯ ไป สมุทรสาค ร ถนนพุทธมณฑล สาย 4 มหิดล ถนนพระบรมราชชนนี ( ปิ่นเกล้า ) ไป ศาลาย า ไป กรุงเทพ ฯ 6 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิห าร 1 2 3 7 4 5 ไปนครปฐม ถนนเพชร เกษม ไป กรุงเทพ ฯ ไป สมุทรสาค ร ถนนพุทธมณฑล สาย 4 มหิดล ถนนพระบรมราชชนนี ( ปิ่นเกล้า ) ไป ศาลาย า ไป กรุงเทพ ฯ 6 1. เต็นท์พิธีเปิด, เวทีแข่งขัน 1 2. เวทีแข่งขันที่ 2 3. เต็นท์ อปท. และสนามแข่งขันและกองอำนวยการ 4. เวทีแข่งขันที่ 3 5. ศูนย์การแข่งขันที่ 5 6. ศูนย์การแข่งขันที่ 6 7. ลานแสดงสินค้า OTOP

2 ๑ ทม. สระบุรี ๒ทม. พระ พุทธบาท ๓ ทต. อัมพ วา ๔ อบจ. ปทุมธ านี ๕ ทม. ปทุมธ านี ๖ ทน. นนท บุรี ๗ ทม. กระทุ่ม แบน ๘ ทม. ราชบุ รี ๙ ทน. อ้อม น้อย ๑๐ ทน. นครป ฐม ๑๓ ทม. อุทัยธ านี ๑๔ ทต. ห้วย พลู ๑๕ อบต. บึงคำ พร้อย ๑๖ ทม. สาม พราน ๑๗ ทม. หัว หิน เต็นท์พลงพระราชนิพนธ์ เต็นท์การแข่งขัน 1 ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ แกะสลักผักผลไม้ เต็นท์การแข่งขัน 2 แกะสลักผักผลไม้ ร้อย มาลัย, ต่อเลโก้ เต็นท์การแข่งขัน 3 วาดภาพระบาย สี, ใบตอง เดินตัวหนอน เต็นท์การแข่งขัน 4 โครงงาน 8 กลุ่มสาระ ( ปฐมวัย ) เต็นท์การแข่งขัน 4 โครงงาน 8 กลุ่มสาระ จัดสวนถาดแห้ง เต็นท์เจ้าภาพ เวที 2 เพลงพระ ราชนิพนธ์ เต็นท์รับอาหาร ผู้เข้าแข่งขัน เต็นท์ ประกาศผลการ แข่งขัน ๑๒ ทม. สิงห์ บุรี ๑๑ ทน. สมุทรปรา การ สาว น้อย ตก น้ำ แผนผังกิจกรรมอ้อมใหญ่วิชาการ

3 แผนที่พุทธมณฑล ถึง เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ถนนปิ่นเกล้า พุทธมณฑลสาย 4 พุทธ มณฑลสาย 5 ถนนเพชรเกษม Big C อ้อม ใหญ่ ไปสมุทรสาคร ด่านชั่ง ร. ร. ยอแซฟ ซ. เทศบาล 13 ( วัดอ้อมใหญ่ ) ซ. วัดเทียนดัด ไปกระทุ่มแบน สำนักงานเทศบาล ตำบลอ้อมใหญ่ วิทยาลัยแสงธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ศูนย์ฮอนด้า ท่ารถ 84 ฟาร์มจระเข้สามพราน วัดเทียนดัด วัดอ้อมใหญ่ แม่น้ำท่าจีน แยกเทียนดัด แยกอ้อมน้อย กิจกรรมการแข่งขัน 1. โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด 2. โรงเรียนเทศบาล๒วัดอ้อมใหญ่ - ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ - การคัดลายมือ - ทักษะทางคอมพิวเตอร์ - การแข่งขันหุ่นยนต์ ทางเลี้ยวเกือกม้าไปอ้อมใหญ่


ดาวน์โหลด ppt วิห าร 1 2 3 7 4 5 ไปนครปฐม ถนนเพชร เกษม ไป กรุงเทพ ฯ ไป สมุทรสาค ร ถนนพุทธมณฑล สาย 4 มหิดล ถนนพระบรมราชชนนี ( ปิ่นเกล้า ) ไป ศาลาย า ไป กรุงเทพ ฯ 6 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google