งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 เข้าสู่บทเรียน

2 ทุกคนพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียน กันเลยค่ะ แนะนำบทเรียน ทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา ทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

3 1. คอมพิวเตอร์ คือ อะไร ก. อุปกรณ์ในการพิมพ์งาน ข. อุปกรณ์ในการดูหนังฟังเพลง ค. อุปกรณ์ในการเล่นอินเตอร์เน็ต ง. ถูกทุกข้อ

4 เก่งมากครับ ถูกต้องนะครับ กลับเมนูหลัก

5 ผิดนะครับ ลองอีกครั้ง กลับไปทำใหม่

6 แนะนำบทเรียน สื่อการเรียนการสอนนี้ เป็นเรื่อง ของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูกิตติศักดิ์ จรัสบุษราคัม โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 เมนูหลัก

7 เนื้อหา คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในบ้าน อีเล็กทรอนิกส์การคำนวณ การให้ความบันเทิง การทำงาน การเรียนการสอนในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของ คนมากขึ้น มีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมี การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มากขึ้นเรื่อย ๆ และจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องใน อนาคต คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในบ้าน อีเล็กทรอนิกส์การคำนวณ การให้ความบันเทิง การทำงาน การเรียนการสอนในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของ คนมากขึ้น มีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมี การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มากขึ้นเรื่อย ๆ และจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องใน อนาคต เมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google