งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 เข้าสู่บทเรียน

2 ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ
ทุกคนพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ แนะนำบทเรียน ทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา ทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

3 1.คอมพิวเตอร์ คือ อะไร ก. อุปกรณ์ในการพิมพ์งาน
ก. อุปกรณ์ในการพิมพ์งาน ข. อุปกรณ์ในการดูหนังฟังเพลง ค. อุปกรณ์ในการเล่นอินเตอร์เน็ต ง. ถูกทุกข้อ

4 เก่งมากครับ ถูกต้องนะครับ กลับเมนูหลัก

5 ผิดนะครับ ลองอีกครั้ง กลับไปทำใหม่

6 แนะนำบทเรียน สื่อการเรียนการสอนนี้ เป็นเรื่อง ของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สื่อการเรียนการสอนนี้ เป็นเรื่อง ของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูกิตติศักดิ์ จรัสบุษราคัม โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 เมนูหลัก

7 เนื้อหา คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในบ้าน อีเล็กทรอนิกส์การคำนวณ การให้ความบันเทิง การทำงาน การเรียนการสอนในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของคนมากขึ้น มีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นเรื่อย ๆ และจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต เมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google