งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทาง หลวงชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกัน สัญญา กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทาง หลวงชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกัน สัญญา กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทาง หลวงชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกัน สัญญา กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง

2 โครงการที่ ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ปกติ ชำรุด 2,3392,

3 จากสภาพชำรุดเสียหาย 88 โครงการ แบ่งเป็นประเภทความเสียหาย ดังนี้ ประเภท ความ เสียหาย จำนว น ผิวหลุดร่อน 23 ยุบตัวเป็นแอ่ง 7 ร่องล้อ 8 รอยแตกหนัง จระเข้ 21 ประเภทความ เสียหาย จำนว น รอยแตกตามยาว / ตามขวาง 8 หลุมบ่อ 21 เครื่องหมายจราจร 4 อื่นๆ ( เช่น, หลังท่อทรุดตัว, ไหล่ทางชำรุด ) 6 3

4 4

5 5

6 6

7 ผิวหลุดร่อน 7

8 ทชจ. กำแพงเพช ร บ้านห้วยแก้ว 8 กม. ที่ 0+450

9 ผิวหลุดร่อน สนง. ทชจ. รน รน.4038 แยก ทล.4005 – บ. ทุ่งคา 9 กม. ที่ 5+500

10 ผิวหลุดร่อน ทชจ. สุพรรณบุ รี วังพลับเหนือ - วังพลับใต้ 10 กม. ที่ 0+470

11 ยุบตัวเป็นแอ่ง 11

12 ยุบตัวเป็นแอ่ง ทชจ. สุพรรณบุรี วังพลับเหนือ - วัง พลับใต้ 12 กม. ที่ 0+300

13 13 รอยแตกหนังจระเข้

14 ทชจ. สุราษฎร์ ธานี สาย สฎ.2053 แยกทล.44 – บ้าน สะพานสอง 14 รอยแตกหนังจระเข้

15 ทชจ. สงขลา สข.4052 บ้านท่าหยี 15 รอยแตกหนังจระเข้ กม. ที่ 5+100

16 16 รอยแตกตามยาว / ขวาง

17 สทช. 2 สะพานข้ามคลอง มวกเหล็ก 17 รอยแตกตามยาว / ขวาง

18 สทช.2 สาย สบ.4047 แยก ทล.3016 – บ. ท่าลาน 18 รอยแตกตามยาว / ขวาง

19 สทช. ที่ 14 สายแยก ทล.340- บ้านลำพระยา ต. ย่านยาว อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี 19 รอยแตกตามยาว / ขวาง

20 20 หลุมบ่อ

21 ทชจ. นครราชสีม า สาย นม.4047 – ยทล บ. ลำ ทะเมนชัย อ. ชุมพวง, ลำทะเมนชัย จ. นม. 21 หลุมบ่อ

22 ทชจ. ชัยภูมิ สาย ชย.3012 แยกทางหลวง หมายเลข บ้านหนองสังข์ 22 หลุมบ่อ กม. ที่

23 ทชจ. ชัยภูมิ สาย ชย.3012 แยกทางหลวงหมายเลข บ้านหนองสังข์ 23 หลุมบ่อ กม. ที่

24 24 เครื่องหมายจราจร

25 ทชจ. ขอนแก่น สายบ้านโนนบ่อ ม.4,15 – บ้านดอน เงิน ต. พระยืน อ. พระยืน จ. ขอนแก่น 25 เครื่องหมายจราจร

26 สทช.11 ชพ.4021 แยก ทล.3253 – บ. มาบอำมฤต 26 เครื่องหมายจราจร

27 27 อื่นๆ ( หลังท่อทรุดตัว, ไหล่ทางชำรุด )

28 ทชจ. สุพรรณบุรี บ้านโคกพระ 28 อื่นๆ ( ไหล่ทางชำรุด ) ก่อนดำเนินการหลังดำเนินการ

29 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างทาง

30 สทช. 3 สทช. 4 สทช

31 สทช. 9 จำนวน 1 โครงการ ทชจ. พิษณุโลก สาย พล.4028 แยกทล บ. แก่งบัวคำ ต. สวน เมี่ยง อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก สทช. 17 จำนวน 1 โครงการ ทชจ. เชียงราย สายทาง ชร.3037 แยกทางหลวงหมายเลข บ. ใหม่หมอกจ๋าม อ. แม่สรวย จ. เชียงราย 31

32 32 ประเภทความเสียหาย ยุบตัวเป็นแอ่ง, ร่องล้อ ทชจ. พิษณุโลก พล.4028 แยกทล บ. แก่ง บัวคำ ต. สวนเมี่ยง อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก หลังดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ

33 33 ประเภทความเสียหาย ทชจ. เชียงรา ย สายทาง ชร.3037 แยกทางหลวง หมายเลข 118 – บ. ใหม่หมอกจ๋าม อ. แม่สรวย จ. เชียงราย หลังดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทาง หลวงชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกัน สัญญา กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google