งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL – General Ledger)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL – General Ledger)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL – General Ledger)
FA PO FM AP GL RP

2 Y_DEV_

3

4

5

6

7

8

9

10

11 ZGL_RPT013

12

13

14

15

16

17 ตัวอย่าง ZGL_RPT013 จากเครื่อง Terminal

18 ตัวอย่าง ZGL_RPT013 จากเครื่อง Terminal

19 ZGL_MVT_MONTH

20

21

22 ZFI_CASHBAL เลือกแบบ “ผลรวม”

23

24 ตัวอย่าง 1) 30 กันยายน 2555

25

26 เงินฝากธนาคารพาณิชย์
ตัวอย่าง 2) 30 กันยายน 2554 เงินฝากธนาคารพาณิชย์ แหล่งของเงิน YY3* เงินงบประมาณ แหล่งของเงิน YY1* เงินฝากคลัง แหล่งของเงิน YY2*

27 เลือกแบบ “รายละเอียด”
ZFI_CASHBAL เลือกแบบ “รายละเอียด”

28

29

30 FBL3N

31

32

33 ZGL_RPT001

34

35

36 ZGL_RPT001

37

38

39 Thank You!!


ดาวน์โหลด ppt รายงานในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL – General Ledger)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google