งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL – General Ledger) 1 PO AP RP FA GL FM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL – General Ledger) 1 PO AP RP FA GL FM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL – General Ledger) 1 PO AP RP FA GL FM

2 2 Y_DEV_80000030

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11 ZGL_RPT013

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 ตัวอย่าง ZGL_RPT013 จากเครื่อง Terminal 17

18 ตัวอย่าง ZGL_RPT013 จากเครื่อง Terminal 18

19 19 ZGL_MVT_MONTH

20 20

21 21

22 22 ZFI_CASHBAL เลือกแบบ “ ผลรวม ”

23 23

24 ตัวอย่าง 1) 30 กันยายน 2555 24

25 25

26 ตัวอย่าง 2) 30 กันยายน 2554 26 เงิน งบประมาณ แหล่งของเงิน YY 1 * เงินฝากคลัง แหล่งของ เงิน YY 2* เงินฝากธนาคาร พาณิชย์ แหล่งของเงิน YY 3*

27 27 ZFI_CASHBAL เลือกแบบ “ รายละเอียด ”

28 28

29 29

30 30 FBL3N

31 31

32 32

33 33 ZGL_RPT001

34 34

35 35

36 36 ZGL_RPT001

37 37

38 38

39 Thank You!! 39


ดาวน์โหลด ppt รายงานในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL – General Ledger) 1 PO AP RP FA GL FM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google