งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3105-2008 ระบบ โทรคมนาคม บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3105-2008 ระบบ โทรคมนาคม บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบ โทรคมนาคม

3 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม

4 บทที่ 1 ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับ ระบบ โทรคมนาคม นิยาม การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication)

5 ความหมายของการสื่อสารและการสื่อสารโทรคมนาคม ความหมายของการสื่อสาร และการสื่อสารโทรคมนาคม สื่อสารสื่อสาร โทรคมนาคม - การพูดคุย / การ สนทนา / การสื่อ ความหมาย - ระยะใกล้ - ระยะไกล > ใช้สื่อ สื่อสาร

6 การสื่อสาร โทรคมนาคม Tele ( ไกล ) โทรเลข (Telegraph) --> ส่งข้อความระยะไกล โทรศัพท์ (Telephone) --> พูดคุยระยะไกล โทรทัศน์ (Television) --> การมองเห็นระยะไกล

7 วิวัฒนาการการสื่อสารจากอดีตสู่ปัจจุบัน ปี ค. ศ เจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์ ผู้ค้นพบ คลื่นวิทยุทางทฤษฎี

8 วิวัฒนาการการสื่อสารจากอดีตสู่ปัจจุบัน ปี ค. ศ เฮนริช รูดอฟฟ์ เฮิรตซ์ ได้พิสูจน์ และทดลองให้เห็นว่าคลื่นวิทยุ มีอยู่จริง

9 ปี ค. ศ ฮันส์ คริสเตียน เออร์ สเตด ศาตราจารย์วิชาฟิสิกส์ชาว เดนมาร์ก ได้ค้นพบความ ความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กและ ไฟฟ้า กล่าวคือ กระแสไฟฟ้า ก่อให้เกิดอำนาจแม่เหล็ก

10 ปี ค. ศ แซมมวล เอฟ. บี มอร์ส (Samuel F.B. Morse) ได้ประดิษฐ์ เครื่องรับส่งโทรเลขขึ้น ซึ่งสามารถ รับส่งตัวอักษรได้

11 รหัส Morse

12 ปี ค. ศ และ 1832 Joseph Henry ได้ประดิษฐ์โทรเลข Electromagnet เป็นเครื่องรับเป็นครั้ง แรก

13 ปี ค. ศ อเล็กซานเดอร์ เกรแฮมเบลล์ (Alexander Graham Bell) เชื้อชาติสก็อตแลนด์ได้ทำ การประดิษฐ์โทรศัพท์ เป็น ผลสำเร็จ

14 ปี ค. ศ กำเนิด ชุมสายโทรศัพท์แบบ อัตโนมัติ โดย Almon B. Strowger ชาวอเมริกา เรียกชุมสายแบบนี้ว่า ชุมสายแบบ Step by Step

15 ปี ค. ศ Gugliemo Marconi กับการทดลองส่งวิทยุ โทรเลข

16 ปี ค. ศ กำเนิด ชุมสายโทรศัพท์ แบบอัตโนมัติแบบ Cross Bar ควบคุมด้วย Relay

17 ปี ค. ศ กำเนิดการ สื่อสารดาวเทียมขึ้น และ สำเร็จในปี ค. ศ.1963 โดยได้ส่งดาวเทียมขึ้น ไปโคจรดวงแรก มีชื่อว่า “ Early Bird ”

18 ปี ค. ศ ISDN ปี ค. ศ ชุมสาย Digital SPC ปี ค. ศ ชุมสาย Analogue SPC และพัฒนาสู่โลกการ สื่อสารข้อมูล ตลอดจน สื่อสารไร้ สายในปัจจุบัน

19 องค์ประกอบของระบบสื่อสารผู้ส่ง ช่องสัญญาณ ผู้รับ จะประกอบด้วย 3 ส่วน

20 1. ผู้ส่ง หรือ เครื่องส่ง 2. แชนแนล หรือ ช่องสัญญาณ 3. ผู้รับ หรือ เครื่องรับ

21 องค์ประกอบของ ระบบสื่อสาร นอยส์ อุปกรณ์อินพุต การมอดูเลต เครื่องส่ง ช่องทาง สื่อสาร การดีมดูเลต เครื่องรับ อุปกรณ์เอาต์พุต อินพุต เอาต์พุต

22 ข่าวสาร ( Information ) 1. เสียง หรือออดิโอ ( Audio) 2. ภาพ ( Picture ) 3. ข้อมูล ( Data )

23 สัญญาณรบกวนหรือ นอยส (Noise) 1. นอยส์บรรยากาศ ( Atmospheric Noise ) 2. นอยส์จากอวกาศ ( Space Noise) 3. นอยส์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งประดิษฐ์ที่ มนุษย์สร้างขึ้น (Man – Made Noise) 4. นอยส์ภายในตัวอุปกรณ์ใน เครื่องรับ (Internal Noise)

24 ครูและนักเรียน ช่วยกันสรุป

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 3105-2008 ระบบ โทรคมนาคม บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google