งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3105-2008 ระบบ โทรคมนาคม บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3105-2008 ระบบ โทรคมนาคม บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 3105-2008 ระบบ โทรคมนาคม

3 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม

4 บทที่ 1 ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับ ระบบ โทรคมนาคม นิยาม การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication)

5 ความหมายของการสื่อสารและการสื่อสารโทรคมนาคม ความหมายของการสื่อสาร และการสื่อสารโทรคมนาคม สื่อสารสื่อสาร โทรคมนาคม - การพูดคุย / การ สนทนา / การสื่อ ความหมาย - ระยะใกล้ - ระยะไกล ------- > ใช้สื่อ สื่อสาร

6 การสื่อสาร โทรคมนาคม Tele ( ไกล ) โทรเลข (Telegraph) --> ส่งข้อความระยะไกล โทรศัพท์ (Telephone) --> พูดคุยระยะไกล โทรทัศน์ (Television) --> การมองเห็นระยะไกล

7 วิวัฒนาการการสื่อสารจากอดีตสู่ปัจจุบัน ปี ค. ศ. 1864 เจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์ ผู้ค้นพบ คลื่นวิทยุทางทฤษฎี

8 วิวัฒนาการการสื่อสารจากอดีตสู่ปัจจุบัน ปี ค. ศ. 1877 เฮนริช รูดอฟฟ์ เฮิรตซ์ ได้พิสูจน์ และทดลองให้เห็นว่าคลื่นวิทยุ มีอยู่จริง

9 ปี ค. ศ. 1820 ฮันส์ คริสเตียน เออร์ สเตด ศาตราจารย์วิชาฟิสิกส์ชาว เดนมาร์ก ได้ค้นพบความ ความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กและ ไฟฟ้า กล่าวคือ กระแสไฟฟ้า ก่อให้เกิดอำนาจแม่เหล็ก

10 ปี ค. ศ. 1830 แซมมวล เอฟ. บี มอร์ส (Samuel F.B. Morse) ได้ประดิษฐ์ เครื่องรับส่งโทรเลขขึ้น ซึ่งสามารถ รับส่งตัวอักษรได้

11 รหัส Morse

12 ปี ค. ศ. 1831 และ 1832 Joseph Henry ได้ประดิษฐ์โทรเลข Electromagnet เป็นเครื่องรับเป็นครั้ง แรก

13 ปี ค. ศ. 1876 อเล็กซานเดอร์ เกรแฮมเบลล์ (Alexander Graham Bell) เชื้อชาติสก็อตแลนด์ได้ทำ การประดิษฐ์โทรศัพท์ เป็น ผลสำเร็จ

14 ปี ค. ศ. 1892 กำเนิด ชุมสายโทรศัพท์แบบ อัตโนมัติ โดย Almon B. Strowger ชาวอเมริกา เรียกชุมสายแบบนี้ว่า ชุมสายแบบ Step by Step

15 ปี ค. ศ. 1914 Gugliemo Marconi กับการทดลองส่งวิทยุ โทรเลข

16 ปี ค. ศ. 1930 กำเนิด ชุมสายโทรศัพท์ แบบอัตโนมัติแบบ Cross Bar ควบคุมด้วย Relay

17 ปี ค. ศ. 1958 กำเนิดการ สื่อสารดาวเทียมขึ้น และ สำเร็จในปี ค. ศ.1963 โดยได้ส่งดาวเทียมขึ้น ไปโคจรดวงแรก มีชื่อว่า “ Early Bird ”

18 ปี ค. ศ. 1990 ISDN ปี ค. ศ. 1970 ชุมสาย Digital SPC ปี ค. ศ. 1965 ชุมสาย Analogue SPC และพัฒนาสู่โลกการ สื่อสารข้อมูล ตลอดจน สื่อสารไร้ สายในปัจจุบัน

19 องค์ประกอบของระบบสื่อสารผู้ส่ง ช่องสัญญาณ ผู้รับ จะประกอบด้วย 3 ส่วน

20 1. ผู้ส่ง หรือ เครื่องส่ง 2. แชนแนล หรือ ช่องสัญญาณ 3. ผู้รับ หรือ เครื่องรับ

21 องค์ประกอบของ ระบบสื่อสาร นอยส์ อุปกรณ์อินพุต การมอดูเลต เครื่องส่ง ช่องทาง สื่อสาร การดีมดูเลต เครื่องรับ อุปกรณ์เอาต์พุต อินพุต เอาต์พุต

22 ข่าวสาร ( Information ) 1. เสียง หรือออดิโอ ( Audio) 2. ภาพ ( Picture ) 3. ข้อมูล ( Data )

23 สัญญาณรบกวนหรือ นอยส (Noise) 1. นอยส์บรรยากาศ ( Atmospheric Noise ) 2. นอยส์จากอวกาศ ( Space Noise) 3. นอยส์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งประดิษฐ์ที่ มนุษย์สร้างขึ้น (Man – Made Noise) 4. นอยส์ภายในตัวอุปกรณ์ใน เครื่องรับ (Internal Noise)

24 ครูและนักเรียน ช่วยกันสรุป

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 3105-2008 ระบบ โทรคมนาคม บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google