งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่หน่วยงาน ธ. ค. 55 – ก. พ. 56 ( ลิตร ) มี. ค. 56 ( ลิตร ) เม. ย. 56 ( ลิตร ) รวม ( ลิตร ) หมายเหตุ 1 สทช. ที่ 3 ( ชลบุรี ) และ ทชจ. ใน สังกัด 30,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่หน่วยงาน ธ. ค. 55 – ก. พ. 56 ( ลิตร ) มี. ค. 56 ( ลิตร ) เม. ย. 56 ( ลิตร ) รวม ( ลิตร ) หมายเหตุ 1 สทช. ที่ 3 ( ชลบุรี ) และ ทชจ. ใน สังกัด 30,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่หน่วยงาน ธ. ค. 55 – ก. พ. 56 ( ลิตร ) มี. ค. 56 ( ลิตร ) เม. ย. 56 ( ลิตร ) รวม ( ลิตร ) หมายเหตุ 1 สทช. ที่ 3 ( ชลบุรี ) และ ทชจ. ใน สังกัด 30,000 2 สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 ( นครสวรรค์ ) สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดพิจิตร สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดตาก สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดอุทัยธานี 42,000 6,000 18,000 5,000 12,000 6,000 72,000 12,000 6,000 12, , ,000 12,000 17,000 30,000 6, ,000 3 สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 ( เชียงใหม่ ) สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดแม่ฮ่องสอน 102,000 4 สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 ( สงขลา ) สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดยะลา สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสตูล 36, ,00018,00048,000 36, ,000 5 สำนักทางหลวงชนบทที่ 16 ( กาฬสินธุ์ ) สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดกาฬสินธุ์ 90,000 6 สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 ( เชียงราย ) สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดน่าน 18,000 รวมทั้งสิ้น 228,00059, , ,00 0 สรุปผลการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย แล้ง

2 สรุปผลการปฏิบัติการโครงการพัฒนาและ รณรงค์การใช้หญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ 2555 ที่หน่วยงาน แผน ( ต้น ) ผล ( ต้น ) ผลงานร้อย ละ 1 สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 ( ปทุมธานี ) 184,100219, สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 ( สระบุรี ) 136,00091, สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 ( ชลบุรี ) 25,0007, สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 ( เพชรบุรี ) 122,00043, สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 ( นครราชสีมา ) 20,00060, สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 ( ขอนแก่น ) 140,000115, สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) 220,000585, สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 ( นครสวรรค์ ) 150,000370, สำนักทางหลวงชนบทที่ 9 ( อุตรดิตถ์ ) 160,000140,

3 ที่หน่วยงาน แผน ( ต้น ) ผล ( ต้น ) ผลงานร้อย ละ 10 สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 ( เชียงใหม่ ) 100,82097, สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 ( สุ ราษฎร์ธานี ) 56,00070, สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 ( สงขลา ) 189,64055, สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 ( ฉะเชิงเทรา ) 71,50060, สำนักทางหลวงชนบทที่ 14 ( สุพรรณบุรี ) 44,00025, สำนักทางหลวงชนบทที่ 15 ( อุดรธานี ) 245,000166, สำนักทางหลวงชนบทที่ 16 ( กาฬสินธุ์ ) 205, สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 ( เชียงราย ) 342,000234, สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 ( กระบี่ ) 62,500112, รวมทั้งสิ้น 2,473,5602,656,284 สรุปผลการปฏิบัติการโครงการพัฒนาและ รณรงค์การใช้หญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ 2555


ดาวน์โหลด ppt ที่หน่วยงาน ธ. ค. 55 – ก. พ. 56 ( ลิตร ) มี. ค. 56 ( ลิตร ) เม. ย. 56 ( ลิตร ) รวม ( ลิตร ) หมายเหตุ 1 สทช. ที่ 3 ( ชลบุรี ) และ ทชจ. ใน สังกัด 30,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google