งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ARE YOU READY? LET’S GOYOU Lesson Design. What we learn today? Pre-test ทดสอบ ก่อนเรียน ทดสอบ Content / เข้าสู่ บทเรียน เข้า Post-testPost-test ทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ARE YOU READY? LET’S GOYOU Lesson Design. What we learn today? Pre-test ทดสอบ ก่อนเรียน ทดสอบ Content / เข้าสู่ บทเรียน เข้า Post-testPost-test ทดสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ARE YOU READY? LET’S GOYOU Lesson Design

2 What we learn today? Pre-test ทดสอบ ก่อนเรียน ทดสอบ Content / เข้าสู่ บทเรียน เข้า Post-testPost-test ทดสอบ หลังเรียน

3 1. Which is the word “husband” mean?

4 Correct Next

5 Back

6 a. husbandb. brother c. motherd. sister

7

8 Incorrect BackBack to menuBack

9 โครงสร้างครอบครัว พ่อ แม่ ลูก สาว ลูกชาย Family tree 1 Peter husband Jane wife Robert son Ann daughter/sister Tom son/brother BackBack to menu Next

10 Peter is Jane’s husband and Jane is Peter’s wife. Peter is Robert, Ann and Tom’s father. Jane is Robert, Ann and Tom’s mother Robert and Tom are Jane’s sons. Ann is Peter’s daughter. Tom is Robert’s brother Peter’s family


ดาวน์โหลด ppt ARE YOU READY? LET’S GOYOU Lesson Design. What we learn today? Pre-test ทดสอบ ก่อนเรียน ทดสอบ Content / เข้าสู่ บทเรียน เข้า Post-testPost-test ทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google