งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hold My Hand. Here is a short story with a beautiful message... นี่คือเรื่องสั้นที่ส่งพร้อมกับ ข้อความที่สวยงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hold My Hand. Here is a short story with a beautiful message... นี่คือเรื่องสั้นที่ส่งพร้อมกับ ข้อความที่สวยงาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hold My Hand

2 Here is a short story with a beautiful message... นี่คือเรื่องสั้นที่ส่งพร้อมกับ ข้อความที่สวยงาม

3 Little girl and her father were crossing a bridge. มีพ่อลูกคู่หนึ่งกำลังจะข้าม สะพาน

4 The father was kind of scared so he asked his little daughter, คุณพ่อค่อนข้างกลัวเล็กๆ เลยบอกลูกสาวตัวน้อยของ เขาว่า

5 'Sweetheart, please hold my hand so that you don't fall into the river.' ลูกรักจ๊ะ จับมือพ่อไว้สิ หนูจะ ได้ไม่ตกลงไปในแม่น้ำ

6 The little girl said, 'No, Dad. You hold my hand.' เด็กน้อยกล่าวว่า ' ไม่ค่ะพ่อ พ่อนั่นแหละจับมือหนู '

7 'What's the difference?' Asked the puzzled father.. ' มันต่างกันยังไงจ๊ะลูก ' พ่อถามด้วยความสงสัย

8 'There's a big difference,' replied the little girl. ' มันต่างกันมากเลยค่ะพ่อ ' เด็กน้อยกล่าว

9 'If I hold your hand and something happens to me, ' ถ้าหนูจับมือพ่อ แล้วมีอะไร เกิดขึ้นกับหนู,

10 chances are that I may let your hand go. มันมีโอกาสที่หนูจะปล่อยมือ พ่อ

11 But if you hold my hand, I know for sure that no matter what happens, แต่ถ้าพ่อจับมือหนู หนูรู้ว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

12 you will never let my hand go.' พ่อไม่มีวันปล่อยมือหนู แน่นอน '

13 In any relationship, the essence of trust is not in its bind, but in its bond. ในทุกความสัมพันธ์ สิ่ง สำคัญของความเชื่อมั่น ไว้ใจ ไม่ใช่อยู่ที่สาระของ มัน แต่เป็นความรู้สึกกับมัน

14 So hold the hand of the person who loves you rather than expecting them to hold yours... เพราะฉะนั้น จงจับมือคนที่รัก คุณ ดีกว่าที่จะหวังไว้เค้าจับมือ คุณ

15 This message is too short...... but carries a lot of Feelings. ข้อความนี้สั้นเกินไป แต่แฝงไว้ด้วยความรู้สึกมากมาย


ดาวน์โหลด ppt Hold My Hand. Here is a short story with a beautiful message... นี่คือเรื่องสั้นที่ส่งพร้อมกับ ข้อความที่สวยงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google