งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนวิธีของยุคลิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนวิธีของยุคลิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนวิธีของยุคลิด
ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5

2 ขั้นตอนวิธีของยุคลิด
วิธีการของยุคลิด เป็นวิธีที่เก่าแก่วิธีการหนึ่ง ใช้หาตัวหารร่วมมากของจำนวนเต็มบวก 2 จำนวน ใช้ในการเปลี่ยนเลขฐาน

3 ตัวอย่างขั้นตอนวิธีของยุคลิด
จงหา (287,91) โดยวิธีของยุคลิด 287 = 91(3) + 14 91 = 14(6) + 7 14 = 7(2) จะได้ว่า (14,7) = 7, (91,7) = 7 และ (287,91) = 7

4 ตัวอย่างขั้นตอนวิธีของยุคลิด
จงหา (527,3553) โดยวิธีของยุคลิด 3553 = 527(6) + 391 527 = 391(1) + 136 391 = 136(2) + 119 136 = 119(1) + 17 119 = 17(7) ดังนั้น (527,3553) = 17


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนวิธีของยุคลิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google