งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 ขั้นตอนวิธีของยุค ลิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 ขั้นตอนวิธีของยุค ลิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 ขั้นตอนวิธีของยุค ลิด

2 วิธีการของยุคลิด เป็นวิธีที่เก่าแก่ วิธีการหนึ่ง ใช้หาตัวหารร่วมมากของจำนวน เต็มบวก 2 จำนวน ใช้ในการเปลี่ยนเลขฐาน

3 ตัวอย่างขั้นตอนวิธีของ ยุคลิด จงหา (287,91) โดยวิธีของยุคลิด 287 = 91(3) + 14 91 = 14(6) + 7 14 = 7(2) จะได้ว่า (14,7) = 7, (91,7) = 7 และ (287,91) = 7

4 ตัวอย่างขั้นตอนวิธีของ ยุคลิด จงหา (527,3553) โดยวิธีของยุค ลิด 3553 = 527(6) + 391 527 = 391(1) + 136 391 = 136(2) + 119 136 = 119(1) + 17 119 = 17(7) ดังนั้น (527,3553) = 17


ดาวน์โหลด ppt ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 ขั้นตอนวิธีของยุค ลิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google