งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจำแนกบรรทัดข้อความ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจำแนกบรรทัดข้อความ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจำแนกบรรทัดข้อความ

2 Horizontal projection profile
ตัวอย่าง แยกบรรทัดของเอกสาร และ Histogram ตามแนนนอน การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

3 Horizontal projection profile
โดยที่ x หมายถึง ความหนาแน่นของพิกเซลในตำแหน่ง y y หมายถึง ความสูงของเอกสารเชิงดิจิตอล การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

4 วิธีการตัดบรรทัดตัวอักษร
“sorting and distinguishing on the basis of projection profile” (วิธีจัดเรียงลำดับความหนาแน่นของ Horizontal Projection Profile) การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

5 1. หา Horizontal Projection Profile
การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

6 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ
2. นำ Histogram ที่ได้จากการทำ Horizontal Projection Profile มาจัดเรียงตามจำนวนคอลัมน์ จากน้อยไปมาก การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

7 3. นำค่า Histogram แต่ละช่วงมาลบกัน และหาค่าที่มากที่สุด
การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

8 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ
4. กำหนดให้ผลลบที่มีค่ามากที่สุดเป็น Max และนำมาเปรียบเทียบกับค่า Histogram ของภาพต้นฉบับ จากขั้นตอนที่ 3 ค่า Max มีค่าเท่ากับ 11 ดังนั้น จึงใช้ค่า Max = 11 เป็นค่าพิจารณา การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

9 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

10 5. หาค่ากลางระหว่างเส้น 2 เส้น และ Mark เพื่อใช้เป็นจุดในการตัดบรรทัด
การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

11 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

12 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

13 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ

14 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดข้อความ


ดาวน์โหลด ppt การจำแนกบรรทัดข้อความ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google