งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจำแนกบรรทัดข้อความ. การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 2 Horizontal projection profile ตัวอย่าง แยกบรรทัดของเอกสาร และ Histogram ตามแนนนอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจำแนกบรรทัดข้อความ. การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 2 Horizontal projection profile ตัวอย่าง แยกบรรทัดของเอกสาร และ Histogram ตามแนนนอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจำแนกบรรทัดข้อความ

2 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 2 Horizontal projection profile ตัวอย่าง แยกบรรทัดของเอกสาร และ Histogram ตามแนนนอน

3 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 3 Horizontal projection profile โดยที่ x หมายถึง ความหนาแน่นของพิกเซลในตำแหน่ง y y หมายถึง ความสูงของเอกสารเชิงดิจิตอล

4 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 4 วิธีการตัดบรรทัดตัวอักษร “sorting and distinguishing on the basis of projection profile” ( วิธีจัดเรียงลำดับความหนาแน่นของ Horizontal Projection Profile)

5 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 5 1. หา Horizontal Projection Profile

6 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 6 2. นำ Histogram ที่ได้จากการทำ Horizontal Projection Profile มาจัดเรียงตามจำนวนคอลัมน์ จากน้อยไปมาก

7 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 7 3. นำค่า Histogram แต่ละช่วงมาลบกัน และหา ค่าที่มากที่สุด

8 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 8 4. กำหนดให้ผลลบที่มีค่ามากที่สุดเป็น Max และ นำมาเปรียบเทียบกับค่า Histogram ของภาพ ต้นฉบับ จากขั้นตอนที่ 3 ค่า Max มีค่าเท่ากับ 11 ดังนั้น จึงใช้ค่า Max = 11 เป็นค่าพิจารณา

9 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 9

10 10 5. หาค่ากลางระหว่างเส้น 2 เส้น และ Mark เพื่อ ใช้เป็นจุดในการตัดบรรทัด

11 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 11

12 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 12

13 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 13

14 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 14


ดาวน์โหลด ppt การจำแนกบรรทัดข้อความ. การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 2 Horizontal projection profile ตัวอย่าง แยกบรรทัดของเอกสาร และ Histogram ตามแนนนอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google