งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทพิสูจน์ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ จัดทำโดย นาย ธัชกร เพชรอภิรักษ์ ชั้น ม.4/5 เลขที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทพิสูจน์ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ จัดทำโดย นาย ธัชกร เพชรอภิรักษ์ ชั้น ม.4/5 เลขที่ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทพิสูจน์ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ จัดทำโดย นาย ธัชกร เพชรอภิรักษ์ ชั้น ม.4/5 เลขที่ 6

2 ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น เป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิชา คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับจำนวนเต็ม และสมบัติต่างของจำนวนเต็มและ เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ การศึกษาต่อในระดับสูง

3 ประกอบ ด้วย - การหารลงตัว - ขั้นตอนวิธีการหาร - ตัวหารร่วมมาก - ตัวคูณร่วมน้อย

4 การหารลงตัว

5 ข้อตกลง ใช้สัญญาลักษณ์ a|b แทนหารลงตัว a†b แทนหารไม่ลงตัว ข้อตกลง ใช้สัญญาลักษณ์ a|b แทนหารลงตัว a†b แทนหารไม่ลงตัว ตัวอย่างเช่น 3|12 เพราะ 12 = 3 x 4 -5|15 เพราะ 15 = (-5)(-3) ตัวอย่างเช่น 3|12 เพราะ 12 = 3 x 4 -5|15 เพราะ 15 = (-5)(-3) จากการสังเกตตัวอย่างเช่น 1. 11|66 และ 66 |198 จะไดว่า 11|189 2. 15|27 และ 75 |450 จะได้ ว่า 15|450 3. 21|126 และ 126|882 จะได้ว่า 21|882 จากการสังเกตตัวอย่างเช่น 1. 11|66 และ 66 |198 จะไดว่า 11|189 2. 15|27 และ 75 |450 จะได้ ว่า 15|450 3. 21|126 และ 126|882 จะได้ว่า 21|882 ตัวอย่างดังกล่าวเป็นตัวอย่างของทฤษฎ บทต่อไปนี้

6

7 ประวัติเครื่องหมายหาร (÷) ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ การกระทำกันของจำนวนชุด แรก ๆ ที่ทุกคนรู้จักและเคยใช้กันทุกคน คือ การบวก ลบ คูณ หาร การกระทำกันนำมาใช้ในชีวิตประจำวันก่อนที่จะมี สัญลักษณ์เหล่านี้ด้วยซ้ำไป เรื่องที่ยากที่สุดในกลุ่มนี้ คงหนี ไม่พ้นเรื่องการหาร สัญลักษณ์ที่ใช้แทนการหารที่คุ้นตา ผู้เรียน คือ ÷ ในปี 1616-1703 สัญลักษณ์ ÷ แทนการหาร ได้ถูกนำมาใช้ ครั้งแรก โดย จอห์น วอลลิส ( John Wallis ) ที่ประเทศ อังกฤษ และสหรัฐกเมริกา แต่ไม่ค่อยแพร่หลายในทวีปยุโรป เนื่องจากก่อนหน้านั้น ได้ใช้เครื่องหมายโครอน ( : ) จนชิน แล้ว ปี 1923 คณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ใน ประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่า เครื่องหมายหาร (÷) และ เครื่องหมายโครอน ( : ) ไม่ได้ถูกนำมาใช้ชิวิตประจำวัน และ ทางธรุกิจจริงจัง ส่วนใหญ่นำมาใช้ในวิชาพิชคณิตเท่านั้น จึง มีการนำเครื่องหมายเศษส่วน ( - หรือ / ) มาใช้แทน เครื่องหมายหาร (÷) ในปัจจุบัน เครื่องหมายที่กล่าวมาไม่ว่า จะเป็น เครื่องหมายหาร ( ÷) เครื่องหมายโครอน ( : ) และ เครื่องหมายเศษส่วน ( - หรือ /) ได้ถูกนำมาใช้ในคณิตศาสตร์ และศาสตร์ชั้น สูงตามลักษณะของวิชา และได้เพิมขึ้นมาให้ เห็น ในรูปของเศษส่วน ใช้แทนการหาร ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ การกระทำกันของจำนวนชุด แรก ๆ ที่ทุกคนรู้จักและเคยใช้กันทุกคน คือ การบวก ลบ คูณ หาร การกระทำกันนำมาใช้ในชีวิตประจำวันก่อนที่จะมี สัญลักษณ์เหล่านี้ด้วยซ้ำไป เรื่องที่ยากที่สุดในกลุ่มนี้ คงหนี ไม่พ้นเรื่องการหาร สัญลักษณ์ที่ใช้แทนการหารที่คุ้นตา ผู้เรียน คือ ÷ ในปี 1616-1703 สัญลักษณ์ ÷ แทนการหาร ได้ถูกนำมาใช้ ครั้งแรก โดย จอห์น วอลลิส ( John Wallis ) ที่ประเทศ อังกฤษ และสหรัฐกเมริกา แต่ไม่ค่อยแพร่หลายในทวีปยุโรป เนื่องจากก่อนหน้านั้น ได้ใช้เครื่องหมายโครอน ( : ) จนชิน แล้ว ปี 1923 คณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ใน ประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่า เครื่องหมายหาร (÷) และ เครื่องหมายโครอน ( : ) ไม่ได้ถูกนำมาใช้ชิวิตประจำวัน และ ทางธรุกิจจริงจัง ส่วนใหญ่นำมาใช้ในวิชาพิชคณิตเท่านั้น จึง มีการนำเครื่องหมายเศษส่วน ( - หรือ / ) มาใช้แทน เครื่องหมายหาร (÷) ในปัจจุบัน เครื่องหมายที่กล่าวมาไม่ว่า จะเป็น เครื่องหมายหาร ( ÷) เครื่องหมายโครอน ( : ) และ เครื่องหมายเศษส่วน ( - หรือ /) ได้ถูกนำมาใช้ในคณิตศาสตร์ และศาสตร์ชั้น สูงตามลักษณะของวิชา และได้เพิมขึ้นมาให้ เห็น ในรูปของเศษส่วน ใช้แทนการหาร


ดาวน์โหลด ppt บทพิสูจน์ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ จัดทำโดย นาย ธัชกร เพชรอภิรักษ์ ชั้น ม.4/5 เลขที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google