งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ Upload File การเข้าใช้งาน - เปิดโปรแกรม IE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ Upload File การเข้าใช้งาน - เปิดโปรแกรม IE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ Upload File การเข้าใช้งาน - เปิดโปรแกรม IE
- ที่ Address bar พิมพ์ - คลิกที่ อยู่ด้านขวามือบน

2 - ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านให้ถูกต้อง - เลื่อนไปคลิกที่
ระบบ Upload File - ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านให้ถูกต้อง - เลื่อนไปคลิกที่

3 เลื่อนไปคลิกที่รายการ
ระบบ Upload File เลื่อนไปคลิกที่รายการ

4 ระบบ Upload File - รายละเอียดการ Upload file ขึ้น Server เพื่อให้บุคคล อื่น Download - รายการ Upload file ที่สร้างโดย User:thongchai_b - หลักการออกแบบรายการ Upload file จะใช้หลักการ การจัดระบบตาม ลำดับขั้น (hierarchy) *** รายการ Download รายการใดมีเครื่องหมาย อยู่หน้ารายการแสดงว่ารายการนั้นมีไฟล์ให้ Download

5 ระบบ Upload File ***** หลักการออกแบบรายการ Upload file จะใช้หลักการ การจัดระบบตามลำดับขั้น (hierarchy) ลำดับขั้น 1. ลำดับขั้น 1.1. ลำดับขั้น ลำดับขั้น ลำดับขั้น ลำดับขั้น 1.2. ลำดับขั้น ลำดับขั้น ลำดับขั้น ลำดับขั้น 2. ลำดับขั้น 2.1. ลำดับขั้น ลำดับขั้น ลำดับขั้น ลำดับขั้น 2.2. ลำดับขั้น ลำดับขั้น ลำดับขั้น

6 ระบบ Upload File ส่วนประกอบรายการ Upload file
- Upload file code : หมายเลขรหัสโครงการลำดับขั้นก่อนหน้านี้ เช่น จากรูปลำดับขั้น ถ้าเราอยู่ ณ ตำแห่นง หมายเลขรหัสโครงการลำดับขั้นก่อนหน้าคือรหัสของหมายเลขรหัสโครงการลำดับขั้น 1.2. และรหัสหมายเลขรหัสโครงการหลักคือลำดับขั้น 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 ระบบ Upload File ส่วนประกอบรายการ Upload file
-  หมายเลขรหัสโครงการลำดับขั้นตำแหน่งปัจจุบัน ในที่นี้คือตำแหน่ง และหมายเลขรหัสโครงการลำดับขั้นก่อนหน้า คือ 1.2. -  รายการ Upload file นี้อนุญาติให้บุคคลอื่น Download ให้ทำเครื่องหมาย -  รายการ Upload file นี้อนุญาติให้เฉพาะบุคคลในกลุ่มเท่านั้นที่จะ Download บุคคลทั่วไปไม่สามารถมองเห็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 ส่วนประกอบรายการ Upload file
1 2 3 4 5 6 7 8 9 การอนุญาติให้บุคคลอื่น Download ถ้าลำดับขั้นก่อนไม่อนุญาต ลำดับถัดไปก็จะไม่ได้รับการอนุญาต เช่น ลำดับขั้น 1.2. ทำไม่อนุญาต แต่ลำดับขั้น อนุญาตให้ Download บุคคลอื่น ก็ไม่สามารถ Download รายการลำดับขั้น เพราะรายการลำดับ ขั้น 1.2. ไม่อนุญาตให้ Download ถ้ารายการลำดับขั้น 2. ไม่อนุญาต แต่ลำดับขั้น บุคคลอื่นก็ไม่สามารถ Download เพราะรายการลำดับขั้น 2. ไม่อนุญาตให้ Download

9 ส่วนประกอบรายการ Upload file
1 2 3 4 5 6 7 8 9 -  Upload file title : ข้อความที่จะแสดงที่รายการ Upload file ด้านช้ายมือ  Owner upload file : เจ้าของรายการ Upload file ระบบจะทำการดึงมาจากข้อมูล ที่ทำการลงทะเบียน -  เลือกไฟล์ที่จะทำการ Upload เลื่อนไปคลิกที่ปุ่ม Browse… ในกรณีที่มีไฟล์เก่าให้ใช้ไฟล์เก่าที่มีการ Upload file

10 เลือกไฟล์เพื่อ Upload ขึ้น Server
ตัวอย่าง การเลือกไฟล์ชื่อ D:\DownLoads\StatXml\จำนวนประชากรจากสำมะโน.csv เพื่อ Upload ขึ้น Server - เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Browse… แล้วเลือก Drive D:\DownLoads\StatXml - เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ชื่อไฟล์ แล้วเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Open

11 ส่วนประกอบรายการ Upload file
1 2 3 4 5 6 7 8 9 -  Navigate Url : เมื่อคลิกเมาส์ที่รายการนี้ไห้ไปทำงานที่ Url ไหน (ยังไม่ได้ใช้) -  Navigate Url Read : เมื่อคลิกเมาส์ที่รายการนี้ไห้ไปทำงานที่ Url ไหนอ่าน อย่างเดียว (ยังไม่ได้ใช้)

12 - การอนุญาตให้บุคคลอื่น Download file
1. เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่รายการ Upload ที่ต้องการ 2. เลื่อนไปคลิกที่ปุ่ม Edit 3. เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ อนุญาตให้ทุกคนสามารถ Download file ได้ให้มีสถานะเป็น 4. เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ อนุญาตให้เฉพาะเพื่อนในกลุ่มสามารถ Download file ได้ให้มีสถานะเป็น รายการ Upload file ที่สร้างโดย User ชื่อ thongchai_b และอนุญาต ให้บุคคลอื่น Download ได้

13 ตัวอย่าง รายการ Upload
ตัวอย่าง รายการ Upload file ของ User ชื่อ thongchai_b

14 การ Download file เปิดโปรแกรม IE ที่ Address Url พิมพ์ ทำการ Login - เลื่อนไปคลิกปุ่ม Download

15 การ Download file - เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่รายการที่ต้องการ Download เช่นต้องการ Download คู่มือระบบ Upload file รายการ Upload file ที่สร้างโดย User ชื่อ bthong009 และอนุญาตให้ บุคคลอื่น Download ได้ รายการ Upload file ที่สร้างโดย User ชื่อ thongchai_b และอนุญาต ให้บุคคลอื่น Download ได้ *** รายการ Download รายการใดมีเครื่องหมาย อยู่หน้ารายการแสดงว่ารายการนั้นมีไฟล์ให้ Download

16 การ Download file - เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่รายการที่ต้องการ Download เช่นต้องการ Download ‘คู่มือระบบ Upload file’ แล้วจัดเก็บไว้ที่ ‘D:\Downloads\คู่มือระบบ Upload file.doc’


ดาวน์โหลด ppt ระบบ Upload File การเข้าใช้งาน - เปิดโปรแกรม IE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google