งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนำเสนอ งาน. หัวข้อ 1. การแสดงผลบน จอคอมพิวเตอร์ 2. ชนิดของกราฟิก 3. ภาพเคลื่อนไหว 4. การนำเสนองานในรูปแบบเว็บ เพจ 5. การสร้างเว็บเพจด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนำเสนอ งาน. หัวข้อ 1. การแสดงผลบน จอคอมพิวเตอร์ 2. ชนิดของกราฟิก 3. ภาพเคลื่อนไหว 4. การนำเสนองานในรูปแบบเว็บ เพจ 5. การสร้างเว็บเพจด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนำเสนอ งาน

2 หัวข้อ 1. การแสดงผลบน จอคอมพิวเตอร์ 2. ชนิดของกราฟิก 3. ภาพเคลื่อนไหว 4. การนำเสนองานในรูปแบบเว็บ เพจ 5. การสร้างเว็บเพจด้วย โปรแกรม MS Office Publisher 6. Content Management System

3 1. การแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ Pixel ( พิกเซล ) คือ จุดภาพ เป็นหน่วยของจุดสีที่เกิดขึ้นบน หน้าจอหรือเครื่องพิมพ์ เช่น 100pixel คือ มี 100 จุดสี resolution ( เรสโซลูชั่น ) คือ ความ ละเอียดของจุดภาพ เป็นขนาด pixel ของภาพ คือ กว้าง x ยาว เช่น 800x600 คือ กว้าง 800 จุดสี ยาว 600 จุดสี ยิ่งมากยิ่งดี Dept ( เด็พ ) คือ ความเข้มหรือความ ลึกของจุดสี

4 เปรียบเทียบ RESOLUTION ภาพที่มีความละเอียด Resolution ต่ำ ( มีจำนวนเม็ดสีน้อย ) ภาพที่มีความละเอียด Resolution สูง ( มีจำนวนเม็ดสีมากกว่าใน ขณะที่มีพื้นที่เท่ากัน )

5 2. ชนิดของกราฟิก ในระบบคอมพิวเตอร์มี 2 ชนิด คือ 1. แรสเตอร์ (Raster Graphic หรือ เรียกอีกอย่างว่า Bitmap) 2. เวกเตอร์ (Vector Graphic)

6 แรสเตอร์ (R ASTER G RAPHIC หรือเรียกอีกอย่างว่า B ITMAP ) เป็นวิธีสร้างภาพดิจิตอลแบบเรียงจุดสีเป็นตารางตามแนวนอนและ แนวตั้ง เมื่อจัดเก็บเป็นภาพจะเข้ารหัสด้วยเลขฐานสอง ภาพแรสเตอร์ได้จากการวาดภาพในโปรแกรมกราฟิก เช่น Paint brush, PS และจากอุปกรณ์นำเข้า เช่น กล้องดิจิตอล, สแกนเนอร์ ชนิดของกราฟิกแบบแรสเตอร์ ได้แก่ BMP, PCX,TIFF, GIF และ JPEG นามสกุลไฟล์ power point คือ. pptx นามสกุลไฟล์ word คือ.docx นามสกุลไฟล์ excel คือ.xlsx

7 เวกเตอร์ (V ECTOR G RAPHIC ) เป็นรูปที่จัดเก็บโดยกำหนดลักษณะ ตำแหน่ง ขนาด และสี ของภาพ เช่น ภาพวงกลม จะระบุจุดศูนย์กลางและรัศมีของภาพไว้ ข้อดี 1 แก้ไขภาพเป็นส่วนๆได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วน อื่นๆ ข้อดี 2 สามารถย่อ / ขยายภาพได้ โดยคุณภาพไม่ เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างซอฟท์แวร์ที่สร้างภาพเวกเตอร์ ได้แก่ Illustrator

8 3. ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เป็นเครื่องมือกระตุ้นความสนใจของ ผู้ที่เข้ามาชมงานนำเสนอ ภาพเคลื่อนไหว เกิดจากการเรียงลำดับของภาพนิ่งตามท่าทาง ต่างๆ

9 4. การนำเสนองานในรูปแบบเว็บเพจ เป็นการนำเสนอที่สามารถ เผยแพร่ในเครือข่าย อินเตอร์เน็ตได้ทันที มีผู้ชมเป็นจำนวนมาก ไม่จำกัดเวลาและสถานที่

10 การสร้างเว็บสามารถทำได้หลายโปรแกรม / วิธี เช่น โปรแกรม MS Office Publisher Content Management System (CMS) เป็น เว็บไซต์ที่ทำหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการ สร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ เช่น Joomla, Mambo, PHP nuke

11 คำถามประจำบทที่ 4 1. Jpeg เป็นกราฟิกชนิดใด 2. Pixel คืออะไร 3. " ย่อ / ขยายภาพ ไม่มีผลต่อ คุณภาพ " เป็นคุณสมบัติ ของกราฟิกชนิดใด 4. ยกตัวอย่างโปรแกรม ประเภท CMS มา 2 ชื่อ 5. ไฟล์ประเภท Animation มักจะมีนามสกุลอะไร

12 คำถาม ม.6/3 ส่งไม่เกินพรุ่งนี้ 12.00 น. ห้อง วิชาการ 1. ยกตัวอย่างโปรแกรมที่สร้าง ภาพชนิด Raster มา 2 โปรแกรม 2. ภาพเคลื่อนไหว นามสกุลอะไร 3. บอกข้อแตกต่างระหว่างภาพ ชนิด Raster กับ Vector 4. คอมพิวเตอร์ที่นักเรียนนั่งมี Resolution เท่าไหร่ 5. ยกตัวอย่างโปรแกรมประเภท CMS มา 2 ชื่อ

13 คำถาม ม.6/5 ส่งไม่เกินพรุ่งนี้ 12.00 น. ห้องวิชาการ 1. บอกข้อดีของภาพชนิด Vector Graphic มา 1 ข้อ 2. รูปภาพที่ถ่ายจากกล้องมือถือ เป็นภาพ ชนิดใด (Raster หรือ Vector) 3. บอกข้อดีของการนำเสนองานผ่านเว็บเพจ 1 ข้อ 4. นามสกุลของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวคืออะไร 5. Resolution คืออะไร

14 คำถาม ม.6/4 ส่งไม่เกินวันจันทร์ เวลา 12.00 น. ห้องวิชาการ 1. Resolution 1440 X 900 หมายถึง อะไร 2. บอกนามสกุลของภาพชนิด Raster Graphic มา 2 ชื่อ 3. บอกข้อดีของการนำเสนองานทางเว็บ เพจมา 1 ข้อ 4. Dept หมายถึงอะไร 5. บอกข้อแตกต่างระหว่าง Raster กับ Vector Graphic มา 1 ข้อ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนำเสนอ งาน. หัวข้อ 1. การแสดงผลบน จอคอมพิวเตอร์ 2. ชนิดของกราฟิก 3. ภาพเคลื่อนไหว 4. การนำเสนองานในรูปแบบเว็บ เพจ 5. การสร้างเว็บเพจด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google