งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนำเสนองาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนำเสนองาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนำเสนองาน

2 การแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ ชนิดของกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว
หัวข้อ การแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ ชนิดของกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว การนำเสนองานในรูปแบบเว็บเพจ การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม MS Office Publisher Content Management System

3 1. การแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์
Pixel (พิกเซล) คือ จุดภาพ เป็นหน่วยของจุดสีที่เกิดขึ้นบนหน้าจอ หรือเครื่องพิมพ์ เช่น 100pixelคือ มี 100จุดสี resolution (เรสโซลูชั่น) คือ ความ ละเอียดของจุดภาพ เป็นขนาดpixelของภาพ คือ กว้างx ยาว เช่น 800x600 คือ กว้าง800จุดสี ยาว600จุดสี ยิ่งมากยิ่งดี Dept (เด็พ) คือ ความเข้มหรือความ ลึกของจุดสี

4 เปรียบเทียบ resolution

5 2. ชนิดของกราฟิก ในระบบคอมพิวเตอร์มี 2 ชนิด คือ
1. แรสเตอร์ (Raster Graphic หรือเรียกอีกอย่างว่า Bitmap) 2. เวกเตอร์ (Vector Graphic)

6 แรสเตอร์ (Raster Graphic หรือเรียกอีกอย่างว่า Bitmap)
เป็นวิธีสร้างภาพดิจิตอลแบบเรียงจุดสีเป็นตารางตามแนวนอนและแนวตั้ง เมื่อจัดเก็บเป็นภาพจะเข้ารหัสด้วยเลขฐานสอง ภาพแรสเตอร์ได้จากการวาดภาพในโปรแกรมกราฟิก เช่น Paint brush, PS และจากอุปกรณ์ นำเข้า เช่น กล้องดิจิตอล, สแกนเนอร์ ชนิดของกราฟิกแบบแรสเตอร์ ได้แก่ BMP, PCX,TIFF, GIF และ JPEG นามสกุลไฟล์ power point คือ . pptx นามสกุลไฟล์ word คือ .docx นามสกุลไฟล์ excel คือ .xlsx

7 เวกเตอร์ (Vector Graphic)
เป็นรูปที่จัดเก็บโดยกำหนดลักษณะ ตำแหน่ง ขนาด และสีของภาพ เช่น ภาพวงกลม จะระบุจุดศูนย์กลางและรัศมีของภาพไว้ ข้อดี1 แก้ไขภาพเป็นส่วนๆได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ข้อดี2 สามารถย่อ/ขยายภาพได้ โดยคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างซอฟท์แวร์ที่สร้างภาพเวกเตอร์ ได้แก่ Illustrator

8 3. ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เป็นเครื่องมือกระตุ้นความสนใจของผู้ที่เข้ามาชมงานนำเสนอ ภาพเคลื่อนไหว เกิดจากการเรียงลำดับของภาพนิ่งตามท่าทางต่างๆ

9 4. การนำเสนองานในรูปแบบเว็บเพจ
เป็นการนำเสนอที่สามารถเผยแพร่ในเครือข่าย อินเตอร์เน็ตได้ทันที มีผู้ชมเป็นจำนวนมาก ไม่จำกัดเวลาและสถานที่

10 การสร้างเว็บสามารถทำได้หลายโปรแกรม/วิธี เช่น
โปรแกรม MS Office Publisher Content Management System (CMS) เป็นเว็บไซต์ที่ทำ หน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ เช่น Joomla , Mambo, PHP nuke

11 Jpeg เป็นกราฟิกชนิดใด Pixel คืออะไร
คำถามประจำบทที่ 4 Jpeg เป็นกราฟิกชนิดใด Pixel คืออะไร "ย่อ/ขยายภาพ ไม่มีผลต่อ คุณภาพ" เป็นคุณสมบัติของ กราฟิกชนิดใด ยกตัวอย่างโปรแกรมประเภท CMS มา 2 ชื่อ ไฟล์ประเภท Animation มักจะมีนามสกุลอะไร

12 คำถาม ม.6/3 ส่งไม่เกินพรุ่งนี้ 12.00 น. ห้องวิชาการ
ยกตัวอย่างโปรแกรมที่สร้างภาพ ชนิด Raster มา 2 โปรแกรม ภาพเคลื่อนไหว นามสกุลอะไร บอกข้อแตกต่างระหว่างภาพชนิด Raster กับ Vector คอมพิวเตอร์ที่นักเรียนนั่งมี Resolutionเท่าไหร่ ยกตัวอย่างโปรแกรมประเภท CMS มา 2 ชื่อ

13 คำถาม ม.6/5 ส่งไม่เกินพรุ่งนี้ 12.00 น. ห้องวิชาการ
บอกข้อดีของภาพชนิด Vector Graphic มา 1 ข้อ รูปภาพที่ถ่ายจากกล้องมือถือ เป็นภาพชนิด ใด (Raster หรือ Vector) บอกข้อดีของการนำเสนองานผ่านเว็บเพจ 1 ข้อ นามสกุลของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวคืออะไร Resolution คืออะไร

14 คำถาม ม.6/4 ส่งไม่เกินวันจันทร์ เวลา 12.00 น. ห้องวิชาการ
คำถาม ม.6/4 ส่งไม่เกินวันจันทร์ เวลา น. ห้องวิชาการ Resolution 1440 X 900 หมายถึงอะไร บอกนามสกุลของภาพชนิด Raster Graphic มา 2 ชื่อ บอกข้อดีของการนำเสนองานทางเว็บเพจมา 1 ข้อ Dept หมายถึงอะไร บอกข้อแตกต่างระหว่าง Raster กับ Vector Graphic มา 1 ข้อ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนำเสนองาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google