งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 7 การปรับแต่งสีของภาพถ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 7 การปรับแต่งสีของภาพถ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 7 การปรับแต่งสีของภาพถ่าย

2 การปรับภาพสีให้เป็นภาพขาวดำ
ภาพสีแต่ละภาพสามารถเปลี่ยนเป็นภาพขาวดำได้จากเมนู Image > Mode > Grayscale โดยมีขั้นตอนดังนี้

3 ตัวอย่าง  ภาพต้นฉบับ  ภาพที่เปลี่ยนเป็นโหมด Grayscale

4 การปรับภาพขาวดำให้เป็นแบบทูโทน
ภาพทูโทน หรือภาพที่มี 2 สี เป็นภาพที่มีลักษณะแปลกใหม่ไปจากเดิม โดยภาพที่จะสามารถนำมาตกแต่งให้เป็นแบบทูโทนนั้น จะต้องแปลงให้อยู่ในรูปของภาพแบบขาวดำ (Grayscale) เสียก่อน

5 ตัวอย่าง  ภาพต้นฉบับ  ภาพที่เปลี่ยนเป็นโหมด Grayscale

6 ตัวอย่าง  ภาพต้นฉบับ  ภาพที่เปลี่ยนเป็นโหมด Duotone

7 การปรับแสงสว่างให้กับภาพ
การถ่ายภาพบางครั้งรูปภาพที่ได้จะมืดเนื่องจากความสว่างไม่เพียงพอในขณะที่ถ่ายภาพนั้น ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือ Protoshop ปรับค่าแสงสว่างของภาพได้จากเมนู Image > Adjustments…

8 ตัวอย่าง  ภาพต้นฉบับ  ภาพที่ปรับ Auto Levels
 ภาพปกติ  Auto Contrast  Auto Color

9 การปรับโทนสีด้วย Curves

10 ตัวอย่าง  ภาพต้นฉบับ  ภาพหลังปรับด้วย Curves

11 การแทนที่สีเดิมด้วยสีใหม่ที่ต้องการด้วย Replace Color
 ภาพต้นฉบับ  ภาพหลังปรับด้วย Replace Color


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 7 การปรับแต่งสีของภาพถ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google