งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของแอนิเมชัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของแอนิเมชัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของแอนิเมชัน
แอนิเมชัน(Animation) หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่งหลายๆภาพต่อเนื่องกัน ด้วยความเร็วที่เหมาะสม(เฟรม/วินาที)

2 หลักการแอนิเมชัน หลักการสร้างแอนิเมชันจะคล้ายๆกับการฉายภาพยนตร์ แต่ภาพยนตร์จะเป็นการใช้ฟิล์ม ซึ่งแต่ละเฟรมของฟิล์มจะเป็นภาพนิ่ง เมื่อนำมาฉายต่อเนื่องกันด้วยความเร็ว 24 เฟรมต่อวินาที ก็ทำให้เกิดภาพเคลื่อนไหวที่เรียกว่า ภาพยนตร์

3 สามารถใช้วิธีการที่เรียกว่า สต๊อปโมชัน(Stop Motion) ในการทำแอนิเมชัน โดยเป็นการถ่ายภาพวัตถุทีละภาพ ซึ่งการถ่ายภาพแต่ละครั้งจะขยับหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุไปด้วย เมื่อนำมาฉายเรียงกันจะทำให้เกิดภาพที่เคลื่อนไหวกระตุกๆไม่ไหลลื่น เช่น การ์ตูนแอนิเมชันที่ใช้ดินน้ำมันปั้น

4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Flash ในการทำแอนิเมชัน โดยสร้างภาพกราฟิกแบบเวคเตอร์ลงในเฟรมแล้วใช้คำสั่งให้เคลื่อนไหว โปรแกรมจะคำนวณและสร้างภาพเคลื่อนไหวแต่ละเฟรมออกมา เมื่อเราสั่งเล่นภาพด้วยความเร็วที่กำหนดจึงมองเห็นภาพนิ่งๆเคลื่อนไหวได้

5 ชนิดของแอนิเมชัน 1. Drawn Animation
คือแอนิเมชันที่เกิดจากการวาดภาพหลายๆพันภาพ แต่การฉายภาพเหล่านั้นผ่านกล้องอาจใช้เวลาไม่กี่นาที ข้อดีของการทำแอนิเมชันชนิดนี้คือมีความเป็นศิลปะ สวยงาม น่าดู ข้อเสีย คือ ต้องใช้เวลา ในการผลิตมาก ต้องใช้ แอนิเมเตอร์จำนวนมากและ ต้นทุนก็สูงตามไปด้วย

6 2. Stop Motion หรือเรียกว่า Model Animation
เป็นการถ่ายภาพแต่ละขณะของหุ่นจำลองที่ค่อยๆขยับ อาจจะเป็นของเล่นหรืออาจจะสร้างตัวละครจาก Plasticine วัสดุที่คล้ายกับดินน้ำมันโดยโมเดลที่สร้างขึ้นมาสามารถใช้ได้อีกหลายครั้ง และยังสามารถผลิตได้หลายตัว  ทำให้สามารถถ่ายทำได้หลายฉากในเวลาเดียวกัน  แต่การทำ Stop Momotion นั้น ต้องอาศัยเวลาและความทุ่มเทมาก เช่น การผลิตภาพยนตร์เรื่อง James and the Giant Peach สามารถผลิตได้ 10 วินาที ต่อวันเท่านั้น วิธีนี้เป็นงานที่ต้องอาศัยความอดทนมาก

7

8 3. Computer Animation ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยให้การทำแอนิเมชันง่ายขึ้น เช่น โปรแกรม Maya, Macromedia และ 3D Studio Max เป็นต้น วิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดเวลาการผลิตและประหยัดต้นทุนเป็นอย่างมาก เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Toy Story ใช้แอนิเมเตอร์เพียง 110 คนเท่านั้น

9 ประเภทของแอนิเมชัน 1. 2D Animation
คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ มองเห็นทั้งความสูงและความกว้าง  ซึ่งจะมีความเหมือนจริงพอสมควร และในการสร้างจะไม่สลับซับซ้อนมากนักตัวอย่างเช่น  การ์ตูนเรื่อง One Piece  โดเรมอน หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏตามเว็บต่างๆ รวมทั้ง Gif Animation

10 ตัวอย่างภาพยนตร์ 2 มิติ

11 2. 3D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ มองเห็นทั้งความสูงความกว้าง และความลึก  ภาพที่เห็นจะมีความสมจริงมากถึงมากที่สุด เช่น  ภาพยนตร์เรื่อง Toy Story  NEMO เป็นต้น

12 ตัวอย่างภาพยนตร์ 3 มิติ
ตัวอย่างภาพยนตร์ 3 มิติ Toy Story  NEMO

13 การเตรียมตัวสำหรับสร้างแอนิเมชัน
วางโครงร่าง(Storyboard) 1 สร้างตัวละคร 2 สร้างฉาก 3 ประกอบชิ้นงาน 4

14 โปรแกรมที่ใช้สร้างแอนิเมชัน
Flash

15 Pencil

16 Qavimator [Windows, Mac OS X, and Linux]

17 Posemaker [Win32 and Linux]

18 Slat [ไม่รองรับ vista]

19 Blender

20 DAZ Studio

21 Autodesk Maya

22 Poser

23 Aurora 3D Animation Maker

24 KoolMoves

25 Easy GIF Animator


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของแอนิเมชัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google