งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง การสร้าง ภาพเคลื่อนไหวโดยการ ฉายภาพนิ่งหลายๆภาพ ต่อเนื่องกัน ด้วยความเร็วที่ เหมาะสม ( เฟรม / วินาที )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง การสร้าง ภาพเคลื่อนไหวโดยการ ฉายภาพนิ่งหลายๆภาพ ต่อเนื่องกัน ด้วยความเร็วที่ เหมาะสม ( เฟรม / วินาที )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง การสร้าง ภาพเคลื่อนไหวโดยการ ฉายภาพนิ่งหลายๆภาพ ต่อเนื่องกัน ด้วยความเร็วที่ เหมาะสม ( เฟรม / วินาที )

2 2 หลักการสร้างแอนิเมชัน จะคล้ายๆกับการฉาย ภาพยนตร์ แต่ภาพยนตร์จะ เป็นการใช้ฟิล์ม ซึ่งแต่ละ เฟรมของฟิล์มจะเป็น ภาพนิ่ง เมื่อนำมาฉาย ต่อเนื่องกันด้วยความเร็ว 24 เฟรมต่อวินาที ก็ทำให้ เกิดภาพเคลื่อนไหวที่ เรียกว่า ภาพยนตร์

3 3 สามารถใช้วิธีการที่ เรียกว่า สต๊อปโมชัน (Stop Motion) ในการทำ แอนิเมชัน โดยเป็นการ ถ่ายภาพวัตถุทีละภาพ ซึ่ง การถ่ายภาพแต่ละครั้งจะ ขยับหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุ ไปด้วย เมื่อนำมาฉายเรียง กันจะทำให้เกิดภาพที่ เคลื่อนไหวกระตุกๆไม่ไหล ลื่น เช่น การ์ตูนแอนิเมชัน ที่ใช้ดินน้ำมันปั้น

4 4 สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ เช่น Flash ในการทำแอนิเมชัน โดย สร้างภาพกราฟิกแบบ เวคเตอร์ลงในเฟรมแล้วใช้ คำสั่งให้เคลื่อนไหว โปรแกรมจะคำนวณและ สร้างภาพเคลื่อนไหวแต่ละ เฟรมออกมา เมื่อเราสั่ง เล่นภาพด้วยความเร็วที่ กำหนดจึงมองเห็น ภาพนิ่งๆเคลื่อนไหวได้

5 5 คือแอนิเมชันที่เกิดจากการ วาดภาพหลายๆพันภาพ แต่การ ฉายภาพเหล่านั้นผ่านกล้องอาจ ใช้เวลาไม่กี่นาที ข้อดีของการทำแอนิเมชัน ชนิดนี้คือมีความเป็นศิลปะ สวยงาม น่าดู ข้อเสีย คือ ต้องใช้เวลา ในการผลิตมาก ต้องใช้ แอนิเมเตอร์จำนวนมากและ ต้นทุนก็สูงตามไปด้วย 1. Drawn Animation

6 6 2. Stop Motion หรือเรียกว่า Model Animation เป็นการถ่ายภาพแต่ละขณะของ หุ่นจำลองที่ค่อยๆขยับ อาจจะเป็น ของเล่นหรืออาจจะสร้างตัวละครจาก Plasticine วัสดุที่คล้ายกับดินน้ำมัน โดยโมเดลที่สร้างขึ้นมาสามารถใช้ได้ อีกหลายครั้ง และยังสามารถผลิตได้หลายตัว ทำ ให้สามารถถ่ายทำได้หลายฉากใน เวลาเดียวกัน แต่การทำ Stop Momotion นั้น ต้องอาศัยเวลาและความทุ่มเทมาก เช่น การผลิตภาพยนตร์เรื่อง James and the Giant Peach สามารถผลิต ได้ 10 วินาที ต่อวันเท่านั้น วิธีนี้เป็นงานที่ต้องอาศัย ความอดทนมาก

7 7

8 8 3. Computer Animation ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ที่สามารถ ช่วยให้การทำแอนิเมชันง่ายขึ้น เช่น โปรแกรม Maya, Macromedia และ 3D Studio Max เป็นต้น วิธีนี้เป็นวิธีที่ ประหยัดเวลาการผลิตและ ประหยัดต้นทุนเป็นอย่างมาก เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Toy Story ใช้แอนิเมเตอร์เพียง 110 คนเท่านั้น

9 9 1. 2D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหว แบบ 2 มิติ มองเห็นทั้ง ความสูงและความ กว้าง ซึ่งจะมีความ เหมือนจริงพอสมควร และในการสร้างจะไม่ สลับซับซ้อนมากนัก ตัวอย่างเช่น การ์ตูน เรื่อง One Piece โดเร มอน หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่ ปรากฏตามเว็บต่างๆ รวมทั้ง Gif Animation

10 10 ตัวอย่างภาพยนตร์ 2 มิติ

11 11 2. 3D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหว แบบ 3 มิติ มองเห็นทั้ง ความสูงความกว้าง และความลึก ภาพที่ เห็นจะมีความสมจริง มากถึงมากที่สุด เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Toy Story NEMO เป็นต้น

12 12 ตัวอย่างภาพยนตร์ 3 มิติ Toy Story NEMO

13 13 วางโครงร่าง (Storyboard) 1 สร้างตัวละคร 2 สร้างฉาก 3 ประกอบชิ้นงาน 4

14 14 Flash

15 15 Pencil

16 16 Qavimator [Windows, Mac OS X, and Linux]

17 17 Posemaker [Win32 and Linux]

18 18Slat [ ไม่รองรับ vista]

19 19 Blender

20 20 DAZ Studio

21 21 Autodesk Maya

22 22 Poser

23 23 Aurora 3D Animation Maker

24 24 KoolMoves

25 25 Easy GIF Animator


ดาวน์โหลด ppt 1 แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง การสร้าง ภาพเคลื่อนไหวโดยการ ฉายภาพนิ่งหลายๆภาพ ต่อเนื่องกัน ด้วยความเร็วที่ เหมาะสม ( เฟรม / วินาที )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google