งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วย Macromedia Flash เบื้องต้น (BASIC) Credit by หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผน และประกัน คุณภาพนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วย Macromedia Flash เบื้องต้น (BASIC) Credit by หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผน และประกัน คุณภาพนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วย Macromedia Flash เบื้องต้น (BASIC) Credit by http://www.adobe.com/ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผน และประกัน คุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 งานที่ต้องสร้างด้วยโปรแกรม FLASH งานแอนิเมชั่น (Animation) เกมส์ (Game) พรีเซนเตชั่น (Presentation) อินเตอร์เฟส (interface) เว็บไซต์ (Web Site)

3 ส่วนประกอบของโปรแกรม Macromedia Flash 8

4 ระบบไฟล์โปรแกรม Macromedia Flash 8 1. ไฟล์ต้นฉบับ - เป็น ไฟล์เอกสารที่มีส่วนขยาย (Extension) เป็น.FLA ซึ่งสามารถนำมา ปรับปรุงและแก้ไขได้ (edit / update) 2. ไฟล์ที่สร้างเพื่อออกไปใช้งาน (Publish & Export) - เป็นไฟล์เอกสารที่จะนำไปใช้งานไม่ สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขได้ ซึ่งมีส่วนขยาย (Extension) เป็น.SWF,.GIF,.JPEG,.MOV,.EXE ฯลฯ

5 รู้จักกับ ซิมโบล (symbol) และ อินสแตนซ์ (instance) ซิมโบล (symbol) เวลาเราทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้าน Cartoon Animation หรือ งานทางด้าน Multimedia ชิ้นงานของเราที่วาดขึ้นมาจาก โปรแกรม Flash ชิ้นงานมันมากขึ้น มากขึ้น และมีการใช้ซ้ำๆ กัน อาทิเช่น ต้นไม้ ใบ หญ้า ดวงดาว อะไรทำนองนี้ การทำสำเนา (Copy and Paste) มันคงไม่สนุกแน่ เพราะ จะทำให้ไฟล์ของเรามันใหญ่โดยใช่เหตุ ทางออกของเราก็คือการสร้างภาพกราฟิก นั้นๆ ให้เป็นซิมโบล (Symbol)

6 รู้จักกับ ซิมโบล (symbol) และ อินสแตนซ์ (instance) อินสแตนซ์ (instance) คือสำเนาของ ซิมโบล ซึ่ง 1 ซิมโบล สามารถมีได้หลายๆ อินสแตนซ์ เพื่อลด จำนวนขนาดของไฟล์ ซิมโบล

7 เครื่องมือวาดการ์ตูนจาก Macromedia flash MX 1. Arrow Tool ใช้ในการ คลิกเลือกและลาก 2. Line Tool ใช้ในการวาด เส้นตรง 3. Text Tool ใช้สำหรับสร้าง ตัวอักษร 4. Oval Tool ใช้ในการวาด วงกลม 5. Pencil Tool ใช้สำหรับ วาดเส้น 6. Color Bucket Tool ใช้ สำหรับเทสี 7. Eraser Tool ใช้สำหรับ ลบ

8 การสร้างภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เป็นการ นำภาพนิ่งมาเรียงต่อกันและเปลี่ยนภาพ ในความเร็วที่เหมาะสม ซึ่งรูปแบบการ สร้างภาพเคลื่อนไหวใน Flash มีอยู่ 3 แบบ 1. แบบ Frame by Frame 2. แบบ Motion Tween 3. แบบ Shape Tween

9 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 1. แบบ Frame by Frame เป็นการทำภาพเคลื่อนไหวโดยการ เปลี่ยนภาพ และมีรูปที่อยู่บน Frame แต่ละ Frame ที่ไม่เหมือนกัน

10 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2. แบบ Motion Tween เป็นการทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือ เคลื่อนไหวโดยการกำหนด Frame เริ่มต้นและ Frame สุดท้ายในการ เคลื่อนไหว

11 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3. แบบ Shape Tween เป็นการทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือ เคลื่อนไหวโดยการกำหนด เปลี่ยน รูปทรงจากรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่ง

12 เสียงใน Flash ประเภทเสียงใน Flash 1. Sound Loop เป็นเสียงดนตรีหรือทำนองเพลงที่เล่นวนซ้ำไปเรื่อยๆ 2. Sound Effect เป็นเสียงประกอบสั้นๆ เช่นเสียงปืน เสียงกริ่ง เป็นต้น

13 เสียงใน Flash Sync ของเสียง เป็นรูปแบบการทำงานของเสียงว่าจะให้เล่นแบบไหน 1. Event คือเสียงจะเล่นจนจบ โดยไม่สนใจ Time line และสามารถ เล่นซ้อนทับเสียงตัวเองได้ 2. Start คือเสียงจะเล่นจนจบโดยไม่สนใจว่า Time Line จะมีแค่ไหน 3. Stream คือเสียงจะเล่นตาม Time Line เป็นหลักและเล่นจบพร้อมกัน 4. Stop คือหยุดการเล่นเสียงทั้งหมด

14 การใช้งาน Action Script Action Script เป็นชุดคำสั่งซึ่งมีลักษณะ คล้ายๆ กับการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการ ใช้งานต่างๆ ตามที่เราต้องการ ซึ่งการเขียน Action Script นั้นสามารถทำได้ 2 รูปแบบ 1.Normal Mode 2. Expert Mode


ดาวน์โหลด ppt การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วย Macromedia Flash เบื้องต้น (BASIC) Credit by หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผน และประกัน คุณภาพนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google