งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย
Macromedia Flash เบื้องต้น (BASIC) หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Credit by

2 งานที่ต้องสร้างด้วยโปรแกรม FLASH
งานแอนิเมชั่น (Animation) เกมส์ (Game) พรีเซนเตชั่น (Presentation) อินเตอร์เฟส (interface) เว็บไซต์ (Web Site)

3 ส่วนประกอบของโปรแกรม Macromedia Flash 8

4 ระบบไฟล์โปรแกรม Macromedia Flash 8
1.ไฟล์ต้นฉบับ - เป็น ไฟล์เอกสารที่มีส่วนขยาย (Extension) เป็น .FLA ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงและแก้ไขได้ (edit / update) 2. ไฟล์ที่สร้างเพื่อออกไปใช้งาน (Publish & Export) - เป็นไฟล์เอกสารที่จะนำไปใช้งานไม่สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขได้ ซึ่งมีส่วนขยาย (Extension) เป็น .SWF ,.GIF,.JPEG,.MOV,.EXE ฯลฯ

5 รู้จักกับ ซิมโบล (symbol) และอินสแตนซ์ (instance)
เวลาเราทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้าน Cartoon Animation หรือ งานทางด้าน Multimedia ชิ้นงานของเราที่วาดขึ้นมาจากโปรแกรม Flash ชิ้นงานมันมากขึ้น มากขึ้นและมีการใช้ซ้ำๆ กัน อาทิเช่น ต้นไม้ ใบหญ้า ดวงดาว อะไรทำนองนี้ การทำสำเนา (Copy and Paste) มันคงไม่สนุกแน่ เพราะจะทำให้ไฟล์ของเรามันใหญ่โดยใช่เหตุ ทางออกของเราก็คือการสร้างภาพกราฟิกนั้นๆ ให้เป็นซิมโบล (Symbol)

6 รู้จักกับ ซิมโบล (symbol) และอินสแตนซ์ (instance)
คือสำเนาของ ซิมโบล ซึ่ง 1 ซิมโบลสามารถมีได้หลายๆ อินสแตนซ์ เพื่อลดจำนวนขนาดของไฟล์ ซิมโบล

7 เครื่องมือวาดการ์ตูนจาก Macromedia flash MX
1. Arrow Tool ใช้ในการคลิกเลือกและลาก 2. Line Tool ใช้ในการวาดเส้นตรง 3. Text Tool ใช้สำหรับสร้างตัวอักษร 4. Oval Tool ใช้ในการวาดวงกลม 5. Pencil Tool ใช้สำหรับวาดเส้น 6. Color Bucket Tool ใช้สำหรับเทสี 7. Eraser Tool ใช้สำหรับลบ

8 การสร้างภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เป็นการนำภาพนิ่งมาเรียงต่อกันและเปลี่ยนภาพในความเร็วที่เหมาะสม ซึ่งรูปแบบการสร้างภาพเคลื่อนไหวใน Flash มีอยู่ 3 แบบ แบบ Frame by Frame แบบ Motion Tween แบบ Shape Tween

9 การสร้างภาพเคลื่อนไหว
แบบ Frame by Frame เป็นการทำภาพเคลื่อนไหวโดยการเปลี่ยนภาพ และมีรูปที่อยู่บน Frame แต่ละ Frame ที่ไม่เหมือนกัน

10 การสร้างภาพเคลื่อนไหว
2. แบบ Motion Tween เป็นการทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวโดยการกำหนด Frame เริ่มต้นและ Frame สุดท้ายในการเคลื่อนไหว

11 การสร้างภาพเคลื่อนไหว
3. แบบ Shape Tween เป็นการทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวโดยการกำหนด เปลี่ยนรูปทรงจากรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่ง

12 เสียงใน Flash ประเภทเสียงใน Flash
1. Sound Loop เป็นเสียงดนตรีหรือทำนองเพลงที่เล่นวนซ้ำไปเรื่อยๆ 2. Sound Effect เป็นเสียงประกอบสั้นๆ เช่นเสียงปืน เสียงกริ่ง เป็นต้น

13 เสียงใน Flash Sync ของเสียง เป็นรูปแบบการทำงานของเสียงว่าจะให้เล่นแบบไหน 1. Event คือเสียงจะเล่นจนจบ โดยไม่สนใจ Time line และสามารถ เล่นซ้อนทับเสียงตัวเองได้ 2. Start คือเสียงจะเล่นจนจบโดยไม่สนใจว่า Time Line จะมีแค่ไหน 3. Stream คือเสียงจะเล่นตาม Time Line เป็นหลักและเล่นจบพร้อมกัน 4. Stop คือหยุดการเล่นเสียงทั้งหมด

14 การใช้งาน Action Script
Action Script เป็นชุดคำสั่งซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ กับการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการใช้งานต่างๆ ตามที่เราต้องการ ซึ่งการเขียน Action Script นั้นสามารถทำได้ 2 รูปแบบ 1.Normal Mode 2. Expert Mode


ดาวน์โหลด ppt การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google