งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักกะจันทน์ D RACAENA LOUREIRI G AGNEP. ผู้จัดทำ นางสาว รุ่งนภา สุวรรณสุระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์ อารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักกะจันทน์ D RACAENA LOUREIRI G AGNEP. ผู้จัดทำ นางสาว รุ่งนภา สุวรรณสุระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์ อารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักกะจันทน์ D RACAENA LOUREIRI G AGNEP. ผู้จัดทำ นางสาว รุ่งนภา สุวรรณสุระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์ อารี

2

3 ลักกะจันทน์ ชื่อ วิทยาศาสตร์ : Dracaena loureiri Gagnep. ชื่ออื่น : จันทน์ แดง จันทน์ผา ลักกะจันทน์ วงศ์ : AGAVACEAE

4 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 4 ม. ตรงปลายมีข้อถี่ ใบ ใบเรียงสลับเป็นกระจุกที่ปลาย ยอด ใบเดี่ยว ใบรูปดาบ กว้าง 5-7 ซม. ยาว 50-70 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบ เรียบ ไม่มีก้านใบ เนื้อใบกรอบแข็ง ผิวใบ เรียบลื่น ดอก ดอกช่อขนาดใหญ่ ออกบริเวณ ปลายยอด โค้งห้อยลง ดอกย่อยขนาด เล็ก กลีบดอกสีนวล ผล ผลเป็นผลสดรูปร่างกลม

5 ถิ่นกำเนิด : ประเทศไทย ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่มโปร่งขนาดใหญ่ รูปทรงไม่แน่นอน เจริญเติบโตข้า ฤดูการออกดอก : ปลายฝน - ต้นหนาว ( ส. ค. - ก. ย.) เวลาที่ดอกหอม : เช้าๆ ก่อนแดดออก การขยายพันธุ์ : การเพาะเมล็ด ที่สวน ไม้หอมฯ ยังไม่พบการ ติดของเมล็ด แต่จากการ สืบค้นข้อมูล มีการ ขยายพันธุ์แบบนี้เป็นส่วน ใหญ่ การตัดชำกิ่ง ต้องมี ความชำนาญ อาจเกิด การเน่าได้ง่าย

6 ลักษณะทั่วไป จันทน์ผาเป็นไม้ประดับที่มี ถิ่นกำเนิดในประเทศไทย โดยเฉพาะตาม ป่าเขา เป็นไม้พุ่มสูง 1.5 - 2 ม. ลำต้นตรง เป็นรูปบวม ๆ เรือนยอด อาจมียอดเดียว หรือหลายยอด เปลือกนอก เกลี้ยง สีเทา เปลือกในสีขาว ลักษณะใบ ใบเดี่ยว ออก เวียนสลับถี่ ๆ ที่ปลายยอด ปลายแหลม สี เขียวเข้ม ก้านเป็นกาบหุ้มซ้อนทับกันรอบ ลำต้น ลักษณะดอก ออกเป็นช่อใหญ่ตาม ซอกใบ กลีบดอก 6 กลีบ ตรงกลางดอกมี จุดสีแดง เมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลางประมา 0.8 ซม ดอกสีขาว ลักษณะผล กลม เล็ก ผลอ่อน มีสีเขียว ผลแก่ สี แดง และ ม่วง คล้ำ มีเมล็ดเดียว คุณสมบัติ ใช้เป็น ส่วนประกอบในการปรุงน้ำยาอุทัย แก่นที่รา ลง - มีสีแดง ใช้เป็นยาเย็น แก้ไข้ทุกชนิด แก้เหงื่อตก กระสับกระส่าย นิยมปลูก ประดับไว้ตามสนามหญ้าหรือใช้ตกแต่ง ร่วมกับสวนหิน เนื้อไม้ที่มีเชื้อราลงจะมีสี แดงเข้มเรียกว่า จันทน์แดง

7 ในการปลูกจันทร์ผา ควร ปลูกในดินทีผสมด้วยหินหรือ ลูกรังให้มาก ดังนั้นในหลุมที่ขุด เตรียมไว้เพื่อปลูกจันทร์ผา จึง ควรมีการผสมดินปลูกใหม่ให้ เหมาะสม ดังกล่าวเพราะถ้าหาก ปลูกจันทร์ผาโดยวิธีกรปลูกลงใน ดินล้วน ๆ แล้ว ยอดของจันทร์ผา ที่เกิดใหม่จะลีบเล็กลงทั้งนี้ เพราะจันทร์ผาเป็นไม้ที่มีราก แข็งแรงและ ชิบฝังรากลึก ทน ต่อความแห้งแล้งได้ดี ดังนั้น การ ปลูกจันทร์ผาโดยใช้ส่วนผสมที่มี หินหรือลูกรัง จะช่วยรากของ จันทร์ผาแข็งแรงและทนแล้งได้ดี ดังนั้น หากปลูกจันทร์ผาในดิน ล้วน ๆ รากของจันทร์ผาจะไม่ แข็งแรง และมีผลทำให้ยอดลีบ เล็กลงได้

8 สรรพคุณทางยา : แก่นมีรสขมเย็น ใช้แก้ไออันเกิดจาก ซางและดี แก้ไข้ทุก ชนิด แก้เหงื่อตก กระสับกระส่าย บำรุงหัวใจ ฝนทา ภายนอกแก้ฟกช้ำ ฝี บวมบำรุงหัวใจ แก้ เลือดออกตามไรฟัน แก้บาดแผล และใช้ เป็นส่วนผสมใน น้ำยาอุทัย ใช้ทำยา หอม


ดาวน์โหลด ppt ลักกะจันทน์ D RACAENA LOUREIRI G AGNEP. ผู้จัดทำ นางสาว รุ่งนภา สุวรรณสุระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์ อารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google