งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ต โดย.. ครูสาคร หนูอิน. WWW.YOUR-COMPANY-URL.COM อินเทอร์เน็ตคืออะไร คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เกิด จากการนำเอาระบบเครือข่ายย่อยหลายเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ต โดย.. ครูสาคร หนูอิน. WWW.YOUR-COMPANY-URL.COM อินเทอร์เน็ตคืออะไร คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เกิด จากการนำเอาระบบเครือข่ายย่อยหลายเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเทอร์เน็ต โดย.. ครูสาคร หนูอิน

2 อินเทอร์เน็ตคืออะไร คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เกิด จากการนำเอาระบบเครือข่ายย่อยหลายเครือข่าย มาเชื่อมต่อกัน ในแต่ละเครือข่ายจะมีเครื่อง คอมพิวเตอร์หลักที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ (Server หรือ Host) มาเชื่อมต่อกันเป็นจำนวน มาก

3 TCP/IP ในระบบอินเทอร์เน็ต จะใช้ภาษาสื่อสาร มาตรฐานที่ชื่อว่า TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) เป็น ภาษาหลัก ดังนั้นหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น เครื่องระดับไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ หรือเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเชื่อมโยง เข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้

4 IP Address และ DNS IP Address หมายเลขประจำเครื่อง หรือที่อยู่ (Address) ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละคนจะมีที่ อยู่ประจำเครื่อง ซึ่งกำหนดเรียกตัวเลขระบุ ตำแหน่ง เช่น , เป็นต้น แต่ระบบหมายเลขมีข้อบกพร่องคือ จำยากและ ไม่ได้สื่อความหมายให้ผู้ใช้งานทั่วไปทราบ ดังนั้น จึงมีผู้คิดระบบตั้งชื่อให้ง่ายขึ้น เรียกว่า ระบบชื่อ ของเครื่อง (Domain Name System-DNS) DNS

5 โดเมนเนม (DNS : Domain Name System) การกำหนดระบบชื่อให้กับคอมพิวเตอร์แต่ละ เครื่องโดยใช้ตัวอักษรให้คนจดจำง่ายแทนระบบ ตัวเลข เรียกว่า ระบบชื่อโดเมน หรือ ดีเอ็นเอส (DNS : Domain Name System) ชื่อโดเมนนี้ ต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานกลางเพื่อมิให้ชื่อ โดเมนของแต่ละเครื่องซ้ำกัน เช่น เว็บพันธ์ทิพย์ ก็คือ ( เลขไอพี ) ( โดเมนเนม )

6 รู้หรือไม่ ทำไมโดเมนเนม ถึงไม่เป็น.com ทั้งหมด บ้างก็เป็น.net.org. อื่นๆ มากมาย

7 ชื่อย่อโดเมน ระดับบนสุด ประเภทองค์กร.com บริษัทที่ทำการค้า.edu สถานศึกษา.gov หน่วยงานของรัฐบาล.mil หน่วยงานทางทหาร.net หน่วยงานบริการทางอินเทอร์เน็ต โดเมนเนม ที่ใช้แทนประเภท ของแต่ละองค์กร

8 ชื่อย่อโดเมน ระดับบนสุด ประเภทองค์กร.mobi ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และ การบริการ.travel อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว.biz ธุรกิจ โดเมนเนม ที่ใช้แทนประเภท ของแต่ละองค์กร

9 ชื่อย่อโดเมนแทน ระดับประเทศ ประเทศ.th ไทย.jp ญี่ปุ่น.au ออสเตรเลีย.uk อังกฤษ.ca แคนาดา.us สหรัฐอเมริกา โดเมนเนม ที่ใช้แทนชื่อของแต่ ละประเทศ

10 ชื่อย่อโดเมนแทน ระดับประเทศ ประเทศ.ac สถานศึกษา.co กลุ่มธุรกิจการค้า.go กลุ่มองค์กรของรัฐบาล.or กลุ่มองค์กรที่ไม่มุ่งหวังกำไร โดเมนเนม ที่ใช้แทนประเภท ขององค์กร

11 URL URL ย่อมาจากคำว่า Uniform Resource Locator หมายถึงที่อยู่ (Address) ของข้อมูล ต่างๆในอินเตอร์เนต ซึ่งรูปแบบของ URL จะ ประกอบด้วย 1. ชื่อโปรโตคอลที่ใช้ (http:// ซึ่งย่อมาจาก Hypertext Transfer Protocol) 2. ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และชื่อเครือข่าย ย่อย (thaiall) 3. ประเภทของเว็บไซต์ (.com,.ac.th,.org) 4. ไดเร็กทอรี่ (/article/) 5. ชื่อไฟล์และนามสกุล (internet.html) ticle/internet.html

12 ถาม – ตอบ


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ต โดย.. ครูสาคร หนูอิน. WWW.YOUR-COMPANY-URL.COM อินเทอร์เน็ตคืออะไร คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เกิด จากการนำเอาระบบเครือข่ายย่อยหลายเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google