งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ต โดย.. ครูสาคร หนูอิน. WWW.YOUR-COMPANY-URL.COM อินเทอร์เน็ตคืออะไร คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เกิด จากการนำเอาระบบเครือข่ายย่อยหลายเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ต โดย.. ครูสาคร หนูอิน. WWW.YOUR-COMPANY-URL.COM อินเทอร์เน็ตคืออะไร คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เกิด จากการนำเอาระบบเครือข่ายย่อยหลายเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเทอร์เน็ต โดย.. ครูสาคร หนูอิน

2 WWW.YOUR-COMPANY-URL.COM อินเทอร์เน็ตคืออะไร คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เกิด จากการนำเอาระบบเครือข่ายย่อยหลายเครือข่าย มาเชื่อมต่อกัน ในแต่ละเครือข่ายจะมีเครื่อง คอมพิวเตอร์หลักที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ (Server หรือ Host) มาเชื่อมต่อกันเป็นจำนวน มาก

3 WWW.YOUR-COMPANY-URL.COM TCP/IP ในระบบอินเทอร์เน็ต จะใช้ภาษาสื่อสาร มาตรฐานที่ชื่อว่า TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) เป็น ภาษาหลัก ดังนั้นหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น เครื่องระดับไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ หรือเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเชื่อมโยง เข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้

4 WWW.YOUR-COMPANY-URL.COM IP Address และ DNS IP Address หมายเลขประจำเครื่อง หรือที่อยู่ (Address) ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละคนจะมีที่ อยู่ประจำเครื่อง ซึ่งกำหนดเรียกตัวเลขระบุ ตำแหน่ง เช่น 202.44.202.222, 201.44.202.3 เป็นต้น แต่ระบบหมายเลขมีข้อบกพร่องคือ จำยากและ ไม่ได้สื่อความหมายให้ผู้ใช้งานทั่วไปทราบ ดังนั้น จึงมีผู้คิดระบบตั้งชื่อให้ง่ายขึ้น เรียกว่า ระบบชื่อ ของเครื่อง (Domain Name System-DNS) DNS

5 WWW.YOUR-COMPANY-URL.COM โดเมนเนม (DNS : Domain Name System) การกำหนดระบบชื่อให้กับคอมพิวเตอร์แต่ละ เครื่องโดยใช้ตัวอักษรให้คนจดจำง่ายแทนระบบ ตัวเลข เรียกว่า ระบบชื่อโดเมน หรือ ดีเอ็นเอส (DNS : Domain Name System) ชื่อโดเมนนี้ ต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานกลางเพื่อมิให้ชื่อ โดเมนของแต่ละเครื่องซ้ำกัน เช่น เว็บพันธ์ทิพย์ http://203.151.206.76/ ก็คือ http://www.pantip.com/ ( เลขไอพี ) ( โดเมนเนม )

6 WWW.YOUR-COMPANY-URL.COM รู้หรือไม่ ทำไมโดเมนเนม ถึงไม่เป็น.com ทั้งหมด บ้างก็เป็น.net.org. อื่นๆ มากมาย

7 WWW.YOUR-COMPANY-URL.COM ชื่อย่อโดเมน ระดับบนสุด ประเภทองค์กร.com www.arnut.com บริษัทที่ทำการค้า.edu สถานศึกษา.gov หน่วยงานของรัฐบาล.mil หน่วยงานทางทหาร.net หน่วยงานบริการทางอินเทอร์เน็ต โดเมนเนม ที่ใช้แทนประเภท ของแต่ละองค์กร

8 WWW.YOUR-COMPANY-URL.COM ชื่อย่อโดเมน ระดับบนสุด ประเภทองค์กร.mobi ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และ การบริการ.travel อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว.biz ธุรกิจ โดเมนเนม ที่ใช้แทนประเภท ของแต่ละองค์กร

9 WWW.YOUR-COMPANY-URL.COM ชื่อย่อโดเมนแทน ระดับประเทศ ประเทศ.th ไทย.jp ญี่ปุ่น.au ออสเตรเลีย.uk อังกฤษ.ca แคนาดา.us สหรัฐอเมริกา โดเมนเนม ที่ใช้แทนชื่อของแต่ ละประเทศ

10 WWW.YOUR-COMPANY-URL.COM ชื่อย่อโดเมนแทน ระดับประเทศ ประเทศ.ac สถานศึกษา.co กลุ่มธุรกิจการค้า.go กลุ่มองค์กรของรัฐบาล.or กลุ่มองค์กรที่ไม่มุ่งหวังกำไร โดเมนเนม ที่ใช้แทนประเภท ขององค์กร

11 WWW.YOUR-COMPANY-URL.COM URL URL ย่อมาจากคำว่า Uniform Resource Locator หมายถึงที่อยู่ (Address) ของข้อมูล ต่างๆในอินเตอร์เนต ซึ่งรูปแบบของ URL จะ ประกอบด้วย 1. ชื่อโปรโตคอลที่ใช้ (http:// ซึ่งย่อมาจาก Hypertext Transfer Protocol) 2. ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และชื่อเครือข่าย ย่อย (thaiall) 3. ประเภทของเว็บไซต์ (.com,.ac.th,.org) 4. ไดเร็กทอรี่ (/article/) 5. ชื่อไฟล์และนามสกุล (internet.html) http://www.thaiall.com/ar ticle/internet.html

12 WWW.YOUR-COMPANY-URL.COM ถาม – ตอบ


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ต โดย.. ครูสาคร หนูอิน. WWW.YOUR-COMPANY-URL.COM อินเทอร์เน็ตคืออะไร คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เกิด จากการนำเอาระบบเครือข่ายย่อยหลายเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google