งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ต โดย.. ครูสาคร หนูอิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ต โดย.. ครูสาคร หนูอิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเทอร์เน็ต โดย.. ครูสาคร หนูอิน

2 อินเทอร์เน็ตคืออะไร คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เกิดจากการนำเอาระบบเครือข่ายย่อยหลายเครือข่ายมาเชื่อมต่อกัน ในแต่ละเครือข่ายจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์หลักที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ (Server หรือ Host) มาเชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมาก

3 TCP/IP ในระบบอินเทอร์เน็ต จะใช้ภาษาสื่อสารมาตรฐานที่ชื่อว่า TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) เป็นภาษาหลัก ดังนั้นหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องระดับไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ หรือเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้

4 IP Address และ DNS IP Address หมายเลขประจำเครื่อง หรือที่อยู่ (Address) ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละคนจะมีที่อยู่ประจำเครื่อง ซึ่งกำหนดเรียกตัวเลขระบุตำแหน่ง เช่น , เป็นต้น แต่ระบบหมายเลขมีข้อบกพร่องคือ จำยากและไม่ได้สื่อความหมายให้ผู้ใช้งานทั่วไปทราบ ดังนั้น จึงมีผู้คิดระบบตั้งชื่อให้ง่ายขึ้น เรียกว่า ระบบชื่อของเครื่อง (Domain Name System-DNS) DNS

5 โดเมนเนม (DNS : Domain Name System)
เช่น เว็บพันธ์ทิพย์ ก็คือ (เลขไอพี) (โดเมนเนม)

6 รู้หรือไม่ ทำไมโดเมนเนม ถึงไม่เป็น. com ทั้งหมด บ้างก็เป็น. net. org

7 โดเมนเนม ที่ใช้แทนประเภทของแต่ละองค์กร
ชื่อย่อโดเมนระดับบนสุด ประเภทองค์กร .com บริษัทที่ทำการค้า .edu สถานศึกษา .gov หน่วยงานของรัฐบาล .mil หน่วยงานทางทหาร .net หน่วยงานบริการทางอินเทอร์เน็ต

8 โดเมนเนม ที่ใช้แทนประเภทของแต่ละองค์กร
ชื่อย่อโดเมนระดับบนสุด ประเภทองค์กร .mobi ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และการบริการ .travel อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว .biz ธุรกิจ

9 โดเมนเนม ที่ใช้แทนชื่อของแต่ละประเทศ
ชื่อย่อโดเมนแทนระดับประเทศ ประเทศ .th ไทย .jp ญี่ปุ่น .au ออสเตรเลีย .uk อังกฤษ .ca แคนาดา .us สหรัฐอเมริกา

10 โดเมนเนม ที่ใช้แทนประเภทขององค์กร
ชื่อย่อโดเมนแทนระดับประเทศ ประเทศ .ac สถานศึกษา .co กลุ่มธุรกิจการค้า .go กลุ่มองค์กรของรัฐบาล .or กลุ่มองค์กรที่ไม่มุ่งหวังกำไร

11 URL http://www.thaiall.com/article/internet.html
URL ย่อมาจากคำว่า Uniform Resource Locator หมายถึงที่อยู่ (Address) ของข้อมูลต่างๆในอินเตอร์เนต ซึ่งรูปแบบของ URL จะประกอบด้วย 1. ชื่อโปรโตคอลที่ใช้ (http://ซึ่งย่อมาจาก Hypertext Transfer Protocol) 2. ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และชื่อเครือข่ายย่อย (thaiall) 3. ประเภทของเว็บไซต์ (.com, .ac.th, .org) 4. ไดเร็กทอรี่ (/article/) 5. ชื่อไฟล์และนามสกุล (internet.html)

12 ถาม – ตอบ


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ต โดย.. ครูสาคร หนูอิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google