งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบ โดย .. เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบ โดย .. เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบ โดย .. เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน
การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบ โดย .. เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน

2 แนวทางการคิดแบบหมวก 6 ใบ มีจุดประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ
แนวทางการคิดแบบหมวก 6 ใบ มีจุดประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ 1. ช่วยให้คิดง่ายขึ้น สามารถพิจารณาความคิดแต่ละอย่าง อย่างมีหลายๆมุมมอง 2. ช่วยในการเปลี่ยนความคิดไว้ง่ายขึ้น เช่น ใครที่มองด้านลบก็เปลี่ยนหมวกความคิดออกมาเป็นสีอื่น มุมมองความคิดก็จะเปลี่ยนไป

3 ความหมายของสีหมวก 6 ใบ หมวกสีแดง แทน ความรู้สึก
หมวกสีขาว แทน ข้อมูล หมวกสีแดง แทน ความรู้สึก หมวกสีดำ แทน เหตุผลด้านลบ หมวกสีเหลือง แทน เหตุผลด้านบวก หมวกสีเขียว แทน ความคิด สร้างสรรค์ หมวกสีฟ้า แทน ควบคุมวิธีการคิด

4 ตัวอย่างการรวบรวมข้อมูล เรื่อง ดอกทานตะวัน
หมวกสีขาว คือ ข้อเท็จจริง ข้อมูล ตัวอย่าง เช่น .....  ดอกสีเหลือง ใหญ่ ใบมีขน  ดอกจะหันหน้าไปรับแสงอาทิตย์  มีเมล็ดรวมอยู่กลางดอกมากมาย  เมล็ดใช้ทำน้ำมัน รับประทานได้ หมวกสีแดง คือ ความรู้สึก อารมณ์ ตัวอย่าง เช่น .....  ฉันชอบดอกทานตะวัน เพราะมีสีสันสดใส  ใบมีขนและรู้สึกคันเมื่อได้อยู่ใกล้

5 ตัวอย่างการรวบรวมข้อมูล เรื่อง ดอกทานตะวัน
หมวกสีดำ คือ ความคิดในแนวลบ ข้อผิดพลาด ข้อเสีย ตัวอย่าง เช่น ..... มีแมลงมีพิษ ในทุ่งทานตะวัน ใบทานตะวันมีขน โดนแล้วคัน หมวกสีเหลือง คือ ความคิดทางบวก ให้กำลังใจ ประโยชน์ต่างๆ ตัวอย่าง เช่น  คนรู้จักลพบุรี เพราะทุ่งทานตะวัน  ทำให้การท่องเที่ยวเมืองลพบุรี คึกคัก

6 ตัวอย่างการรวบรวมข้อมูล เรื่อง ดอกทานตะวัน
หมวกสีเขียว คือ ความคิดใหม่ๆ คิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ ตัวอย่าง เช่น ....  น่าจะประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าชนิดต่างๆเป็นดอกทานตะวัน  เราจะจัดทัวร์อย่างไรจึงน่าสนใจ  นำเมล็ดทานตะวันมาทำอาหารแปลกๆ หมวกสีฟ้า คือ การควบคุม หรือ จัดระบบความคิด ตัวอย่าง เช่น .....  นำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง  มาจัดหมวดหมู่  ทำข้อมูลให้สมบูรณ์

7 การสอนคิดแบบใหม่ คิดแบบหมวก 6 ใบ
ข่าว ตำรวจทางหลวงจับพ่อค้ายาบ้า ขณะที่นำยามาจาก เชียงราย เพื่อส่งขายลูกค้าที่กรุงเทพได้ยาบ้าจำนวน 50,000 เม็ด ที่มา น.ส.พไทยรัฐ 30 ก.ค. 47

8 การวิเคราะห์ข่าว ควรตอบคำถามต่อไปนี้....
หมวกสีขาว ควรตอบคำถามต่อไปนี้.... 1. เราได้ข้อมูลอะไรบ้าง ตำรวจทางหลวงจับพ่อค้ายาบ้า 2. ข่าวนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร ได้ยาบ้า 25,000 เม็ด หมวกสีแดง 1.นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อข่าวที่อ่าน พ่อค้าไม่กลัวบาป พ่อค้าใจร้ายฆ่าคนทั้งเป็น

9 การวิเคราะห์ข่าว หมวกสีดำ
การวิเคราะห์ข่าว หมวกสีดำ ควรตอบคำถามต่อไปนี้ 1.อะไรคือจุดอ่อนของข่าว เขาค้ายาเพียงครั้งเดียวหรือ 2.อะไรคือสิ่งที่ผิดพลาด น่าจะมีใครอยู่เบื้องหลังการค้ายาบ้านี้ การประหารคนขายยา แล้วยาบ้าจะหมดไปไหม ควรตอบคำถามต่อไปนี้ หมวกสีเหลือง 1.ผลดีของข่าวนี้ การค้ายา เป็นการกระทำผิดกฎหมาย เกิดจากความโลภ ของคน ถ้าจับได้แล้วนำคนเหล่านั้นมาเปลี่ยนความคิด ให้สำนึกผิด ร่วมกันทำลายพ่อค้ารายใหญ่ยาบ้าจะหมดไป

10 ง่ายกว่าที่เราคิดอีก
การวิเคราะห์ข่าว หมวกสีเขียว ควรตอบคำถามต่อไปนี้ 1.อ่านข่าวนี้ นักเรียนมีแนวทางใดที่จะป้องกันไม่ให้ชุมชนเรา มีคนเสพและขายยาบ้า ( คิดแบบแปลกใหม่ ) หมวกสีฟ้า 1.ระบุปัญหาอย่างชัดเจน 2.สรุปเนื้อเรื่องทั้งหมด การคิดแบบ หมวก 6 ใบ ง่ายกว่าที่เราคิดอีก


ดาวน์โหลด ppt การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบ โดย .. เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google