งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบ โดย.. เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน. แนวทางการคิดแบบหมวก 6 ใบ มีจุดประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ 1. ช่วยให้คิดง่ายขึ้น สามารถพิจารณา ความคิดแต่ละ อย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบ โดย.. เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน. แนวทางการคิดแบบหมวก 6 ใบ มีจุดประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ 1. ช่วยให้คิดง่ายขึ้น สามารถพิจารณา ความคิดแต่ละ อย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบ โดย.. เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน

2 แนวทางการคิดแบบหมวก 6 ใบ มีจุดประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ 1. ช่วยให้คิดง่ายขึ้น สามารถพิจารณา ความคิดแต่ละ อย่าง อย่างมี หลายๆมุมมอง 2. ช่วยในการเปลี่ยน ความคิดไว้ง่ายขึ้น เช่น ใครที่มองด้าน ลบก็เปลี่ยนหมวก ความคิดออกมา เป็นสีอื่น มุมมอง ความคิดก็จะ เปลี่ยนไป

3 ความหมายของสีหมวก 6 ใบ หมวกสีขาว แทน ข้อมูล หมวกสีแดง แทน ความรู้สึก หมวกสีดำ แทน เหตุผล ด้านลบ หมวกสีเหลือง แทน เหตุผล ด้านบวก หมวกสีเขียว แทน ความคิด สร้างสรรค์ หมวกสีฟ้า แทน ควบคุม วิธีการคิด

4 ตัวอย่างการรวบรวมข้อมูล เรื่อง ดอกทานตะวัน หมวกสี ขาว คือ ข้อเท็จจริง ข้อมูล ตัวอย่าง เช่น.....  ดอกสีเหลือง ใหญ่ ใบ มีขน  ดอกจะหันหน้าไปรับ แสงอาทิตย์  มีเมล็ดรวมอยู่กลาง ดอกมากมาย  เมล็ดใช้ทำน้ำมัน รับประทานได้ หมวกสี แดง คือ ความรู้สึก อารมณ์ ตัวอย่าง เช่น.....  ฉันชอบดอกทานตะวัน เพราะมีสีสันสดใส  ใบมีขนและรู้สึกคันเมื่อ ได้อยู่ใกล้

5 ตัวอย่างการรวบรวมข้อมูล เรื่อง ดอกทานตะวัน หมวกสีดำ คือ ความคิดในแนว ลบ ข้อผิดพลาด ข้อเสีย ตัวอย่าง เช่น.....  มีแมลงมีพิษ ในทุ่ง ทานตะวัน  ใบทานตะวันมีขน โดน แล้วคัน หมวกสี เหลือง คือ ความคิด ทางบวก ให้กำลังใจ ประโยชน์ต่างๆ ตัวอย่าง เช่น......  คนรู้จักลพบุรี เพราะทุ่ง ทานตะวัน  ทำให้การท่องเที่ยว เมืองลพบุรี คึกคัก

6 ตัวอย่างการรวบรวมข้อมูล เรื่อง ดอกทานตะวัน หมวกสี เขียว คือ ความคิดใหม่ๆ คิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ ตัวอย่าง เช่น....  น่าจะประดิษฐ์ดอกไม้ ผ้าชนิดต่างๆเป็นดอก ทานตะวัน  เราจะจัดทัวร์อย่างไร จึงน่าสนใจ  นำเมล็ดทานตะวันมา ทำอาหารแปลกๆ หมวกสี ฟ้า คือ การควบคุม หรือ จัดระบบความคิด ตัวอย่าง เช่น.....  นำข้อมูลที่ได้มาเรียบ เรียง  มาจัดหมวดหมู่  ทำข้อมูลให้สมบูรณ์

7 การสอนคิดแบบใหม่ คิดแบบ หมวก 6 ใบ ข่าว ตำรวจทางหลวงจับพ่อค้ายาบ้า ขณะที่นำยามาจาก เชียงราย เพื่อส่งขายลูกค้าที่กรุงเทพได้ยาบ้า จำนวน 50,000 เม็ด ที่มา น. ส. พไทยรัฐ 30 ก. ค. 47

8 การวิเคราะห์ข่าว หมวกสีขาว ควรตอบคำถามต่อไปนี้.... 1. เราได้ข้อมูลอะไรบ้าง ตำรวจทาง หลวงจับพ่อค้ายาบ้า 2. ข่าวนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร ได้ยาบ้า 25,000 เม็ด หมวกสีแดง ควรตอบคำถามต่อไปนี้.... 1. นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อข่าวที่อ่าน พ่อค้า ไม่กลัวบาป พ่อค้าใจร้ายฆ่า คนทั้งเป็น

9 การวิเคราะห์ข่าว หมวกสีดำ ควรตอบคำถามต่อไปนี้ 1. อะไรคือจุดอ่อนของข่าว เขาค้ายาเพียงครั้ง เดียวหรือ 2. อะไรคือสิ่งที่ผิดพลาด น่าจะมีใครอยู่ เบื้องหลังการค้ายาบ้านี้ การประหารคนขายยา แล้ว ยาบ้าจะหมดไปไหม ควรตอบคำถามต่อไปนี้ หมวกสีเหลือง 1. ผลดีของข่าวนี้ การค้ายา เป็นการกระทำผิด กฎหมาย เกิดจากความโลภ ของคน ถ้าจับได้แล้วนำคนเหล่านั้น มาเปลี่ยนความคิด ให้สำนึกผิด ร่วมกันทำลายพ่อค้าราย ใหญ่ยาบ้าจะหมดไป

10 การวิเคราะห์ข่าว หมวกสีเขียว ควรตอบคำถามต่อไปนี้ 1. อ่านข่าวนี้ นักเรียนมีแนวทางใดที่จะป้องกัน ไม่ให้ชุมชนเรา มีคนเสพและขายยาบ้า ( คิดแบบ แปลกใหม่ ) หมวกสีฟ้า ควรตอบคำถามต่อไปนี้ 1. ระบุปัญหาอย่างชัดเจน 2. สรุปเนื้อเรื่องทั้งหมด การคิดแบบ หมวก 6 ใบ ง่ายกว่าที่เรา คิดอีก


ดาวน์โหลด ppt การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบ โดย.. เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน. แนวทางการคิดแบบหมวก 6 ใบ มีจุดประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ 1. ช่วยให้คิดง่ายขึ้น สามารถพิจารณา ความคิดแต่ละ อย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google