งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนเครื่องจักรกล ผลการปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำปลาย คลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งซ้าย ดำเนินการโดย ฝ่าย ปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน  ช่วงระยะเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนเครื่องจักรกล ผลการปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำปลาย คลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งซ้าย ดำเนินการโดย ฝ่าย ปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน  ช่วงระยะเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนเครื่องจักรกล ผลการปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำปลาย คลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งซ้าย ดำเนินการโดย ฝ่าย ปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน  ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 – 15 มิถุนายน 2555 1. งานถนนคันคลองส่งน้ำ - กิจกรรม ขุดหน้าดิน ด้วยเครื่องจักร จำนวน 720 ลบ. ม. ผลงานความก้าวหน้า 100 % - กิจกรรมดินถม อัดแน่น ด้วยเครื่องจักร จำนวน 1,280 ลบ. ม. ผลงานความก้าวหน้า 100 %

2 ส่วนเครื่องจักรกล 2. งานดิน อาคารป้องกันตลิ่ง  กิจกรรมขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร 959 ลบ. ม. ผลงานความก้าวหน้า 100 %  กิจกรรมดินขุดด้วยเครื่องจักรจำนวน 17,150 ลบ. ม. ผลงานความก้าวหน้า 100%  กิจกรรมดินขุดด้วยเครื่องจักร จำนวน 14,155 ลบ. ม. ผลงานความก้าวหน้า 75%

3 ส่วนเครื่องจักรกล

4 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลงานดิน งานเกรด บด อัด งานก่อสร้างคันคูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สรวย ( ระยะที่ 2 ) จ. เชียงราย ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2555

5 ส่วนเครื่องจักรกล งานจัดทำโรงจอดรถยนต์ สำนัก ชลประทานที่ 2 ดำเนินการโดย ฝ่าย ปฏิบัติการช่างกล ประเภทงานโลหะโครงสร้างเชื่อมประกอบมุงหลังคา ด้วยสังกะสี ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 34 เมตร จำนวน 2 หลัง ผลงานความก้าวหน้า 100 %

6 ส่วนเครื่องจักรกล

7

8 ผลการปฏิบัติงานซ่อมเสาอากาศวิทยุ ดำเนินการโดยฝ่ายสื่อสาร ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน 100% ผลการ เบิกจ่าย 100 %

9 ส่วนเครื่องจักรกล งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารศูนย์พัฒนาและ เสริมสร้างความผาสุก

10 ส่วนเครื่องจักรกล งานซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่างถนน ในบริเวณที่ทำการส่วนเครื่องจักรกล และบ้านพัก ( ปลายเหมือง )

11 ส่วนเครื่องจักรกล งานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ดำเนินการโดย ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ งานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลืองานซ่อมแซมฝายแม่ วัง ( ตลิ่งด้านเหนือ ) อยู่ช่วงในระหว่างดำเนินการ

12 ส่วนเครื่องจักรกล

13 งานเตรียมความพร้อมเครื่องสูบ น้ำ ส่วนเครื่องจักรกล

14 ส่วนเครื่องจักรกล


ดาวน์โหลด ppt ส่วนเครื่องจักรกล ผลการปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำปลาย คลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งซ้าย ดำเนินการโดย ฝ่าย ปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน  ช่วงระยะเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google