งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Supalai City Resort Ramkhumhaeng

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Supalai City Resort Ramkhumhaeng"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Supalai City Resort Ramkhumhaeng
SUPALAI CITY RESORT RAMHHUMHAENG Supalai City Resort Ramkhumhaeng กำหนดโอนกรรมสิทธิ์ : วันที่ 15 ก.พ. 2554 สถานะปัจจุบัน : เริ่มก่อสร้างงานฐานราก สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่  20 ก.ย. 2552 Project Progress รายการ ผลงานที่ทำได้คิดเป็น % งานเข็ม 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 0% โครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม (งานภายนอก) งานพื้น Post-Tension งานกระจกอลูมิเนียม งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ งานลิฟต์ และบันไดเลื่อน สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด

2 ทำถนนชั่วคราว เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม บมจ. ซินเท็ค 20 ก.ย. 2552 ภาพที่ 1 ทำถนนชั่วคราว เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง

3 ทำกำแพงกันดิน และขุดดินเพื่อเปิดงานฐานรากอาคาร 19 ชั้น
งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม บมจ. ซินเท็ค 20 ก.ย. 2552 ภาพที่ 2 ทำกำแพงกันดิน และขุดดินเพื่อเปิดงานฐานรากอาคาร 19 ชั้น


ดาวน์โหลด ppt Supalai City Resort Ramkhumhaeng

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google