งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Supalai City Resort Ramkhumhaeng กำหนดโอนกรรมสิทธิ์ : วันที่ 15 ก. พ. 2554 สถานะปัจจุบัน : เริ่มก่อสร้างงานฐานราก สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Supalai City Resort Ramkhumhaeng กำหนดโอนกรรมสิทธิ์ : วันที่ 15 ก. พ. 2554 สถานะปัจจุบัน : เริ่มก่อสร้างงานฐานราก สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Supalai City Resort Ramkhumhaeng กำหนดโอนกรรมสิทธิ์ : วันที่ 15 ก. พ. 2554 สถานะปัจจุบัน : เริ่มก่อสร้างงานฐานราก สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 ก. ย. 2552 Project Progress รายการ ผลงานที่ทำได้คิด เป็น % งานเข็ม 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 0%0% โครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม ( งานภายนอก ) งานพื้น Post-Tension งานกระจกอลูมิเนียม งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล และป้องกัน อัคคีภัย งานระบบปรับอากาศ และระบาย อากาศ งานลิฟต์ และบันไดเลื่อน สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 100%

2 งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม บมจ. ซินเท็ค 20 ก. ย. 2552 ภาพที่ 1 ทำถนนชั่วคราว เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง

3 งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม บมจ. ซินเท็ค 20 ก. ย. 2552 ภาพที่ 2 ทำกำแพงกันดิน และขุดดินเพื่อเปิดงานฐานรากอาคาร 19 ชั้น


ดาวน์โหลด ppt Supalai City Resort Ramkhumhaeng กำหนดโอนกรรมสิทธิ์ : วันที่ 15 ก. พ. 2554 สถานะปัจจุบัน : เริ่มก่อสร้างงานฐานราก สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google