งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Slide 1 of 11 วิธีการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Padagogy) การสอนแบบบรรยาย วิธีการสอนออนไลน์ แบบบรรยาย ฐาปนีย์ ธรรมเมธา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Slide 1 of 11 วิธีการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Padagogy) การสอนแบบบรรยาย วิธีการสอนออนไลน์ แบบบรรยาย ฐาปนีย์ ธรรมเมธา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Slide 1 of 11 วิธีการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Padagogy) การสอนแบบบรรยาย วิธีการสอนออนไลน์ แบบบรรยาย ฐาปนีย์ ธรรมเมธา

2 Slide 2 of 11 วิธีการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Padagogy) การสอนแบบบรรยาย 2 2 เนื้อหา วิธีสอนออนไลน์แบบบรรยาย วัตถุประสงค์ 1 1 กิจกรรม / ปฏิสัมพันธ์การเรียนการสอน 3 3 4 4 เครื่องมืออินเทอร์เน็ตเพื่อการสอนบรรยาย

3 Slide 3 of 11 วิธีการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Padagogy) การสอนแบบบรรยาย วัตถุประสงค์ 1

4 Slide 4 of 11 วิธีการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Padagogy) การสอนแบบบรรยาย การสอนออนไลน์แบบบรรยาย สาร & สื่อ ผู้ส่งสาร Feedback www.ThaiCyberU.go.th Thailand Cyber University Project ผู้รับสาร

5 Slide 5 of 85 วิธีสอนออนไลน์แบบบรรยาย 2

6 Slide 6 of 11 วิธีการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Padagogy) การสอนแบบบรรยาย เนื้อหาที่ชัดเจน / เชื่อมโยงง่าย เนื้อหาที่ชัดเจน / เชื่อมโยงง่าย การเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์ วิธีสอนออนไลน์แบบบรรยาย สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ www.ThaiCyberU.go.th Thailand Cyber University Project

7 Slide 7 of 11 วิธีการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Padagogy) การสอนแบบบรรยาย 3 กิจกรรม / ปฏิสัมพันธ์การเรียนการสอน

8 Slide 8 of 11 วิธีการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Padagogy) การสอนแบบบรรยาย กิจกรรมระหว่างเรียน ปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใด เช่น chat video conferencing ปฏิสัมพันธ์แบบหน่วงเวลา เช่น e-mail ตอบคำถามโดยใช้กระดานสนทนาเพื่อร่วมแสดง ความคิดเห็นได้ทุกที่ ทุกเวลา และโอกาส สอนโดยใช้เอกสารและสื่อการเรียนการสอน ประกอบการอธิบายเนื้อหา เช่น วิดีโอประกอบ เอกสารแนบ, บทเรียนมัลติมีเดีย, ข้อความการสอน

9 Slide 9 of 11 วิธีการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Padagogy) การสอนแบบบรรยาย 4 เครื่องมืออินเทอร์เน็ต (internet tools)

10 Slide 10 of 11 วิธีการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Padagogy) การสอนแบบบรรยาย เตรีย ม -การเข้าใช้งาน ( log in) -โฟลเดอร์ ข้อมูลผู้เรียน -โปรแกรมเก็บ สถิติการเข้า เรียน การใช้ งานจากระบบ ฯลฯ -โฟลเดอร์ เนื้อหา -สื่อการสอน แบบดิจิตอล ฯลฯ -กระดาน สนทนา -กระดานข่าว -การสนทนา แบบ ทันทีทันใด (chat) ฯลฯ -Bulletin Board -กระดาน สนทนา -e-mail -video conference ฯลฯ link ภายนอก เรียน กิจกรรมสื่อสารเพิ่ม

11 Slide 11 of 11 วิธีการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Padagogy) การสอนแบบบรรยาย www.ThaiCyberU.go.th


ดาวน์โหลด ppt Slide 1 of 11 วิธีการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Padagogy) การสอนแบบบรรยาย วิธีการสอนออนไลน์ แบบบรรยาย ฐาปนีย์ ธรรมเมธา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google