งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีเปิดโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการป้องกันและ ควบคุมวัณโรค จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2552 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีเปิดโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการป้องกันและ ควบคุมวัณโรค จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2552 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีเปิดโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการป้องกันและ ควบคุมวัณโรค จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2552 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

2 ประธาน คือนายแพทย์สมชัย ภิญ โยพรพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขเขต 12

3

4 กล่าวต้อนรับโดยนาย สุรชัย ลิ้นทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร้อยเอ็ด

5 กล่าวรายงานโดยนายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร้อยเอ็ด

6 มอบป้ายมาตรฐานโรงอาหาร กรม อนามัย แก่หน่วยสูทกรรม เรือนจำ จังหวัดร้อยเอ็ด

7 เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรม และนิทรรศการ 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์และทีมตรวจคัดกรอง 2. การจัดที่เก็บเสมหะ 3. การตรวจเสมหะหาเชื้อวัณโรค 4. การให้คำปรึกษาและเจาะเลือดตรวจหาเชื้อ HIV 5. การรณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย 6. การรณรงค์การล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ 7. การล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในเรือนนอน 8. การจัดมุมกำกับการกินยา (DOT corner) 9. การจัดบู๊ทให้ความรู้เรื่องการป้องกันวัณโรคและ เอดส์ 10. ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาล เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด 11. ตรวจเยี่ยมด้านสิ่งแวดล้อมภายในเรือนจำจังหวัด ร้อยเอ็ด

8

9

10

11

12

13

14

15

16 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ ได้เสียสละเวลา ร่วมเป็น เกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ไว้ ณ โอกาสนี้.

17

18

19

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt พิธีเปิดโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการป้องกันและ ควบคุมวัณโรค จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2552 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google