งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com LOGO. 1. สามารถสร้างสายแลนชนิด RJ-45 ได้ ด้วยตัวเอง 2. เข้าใจหลักการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ เวิร์กกรุ๊ป 3. สามารถติดตั้งเครือข่ายแบบเวิร์กกรุ๊ป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com LOGO. 1. สามารถสร้างสายแลนชนิด RJ-45 ได้ ด้วยตัวเอง 2. เข้าใจหลักการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ เวิร์กกรุ๊ป 3. สามารถติดตั้งเครือข่ายแบบเวิร์กกรุ๊ป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.themegallery.com LOGO

2 1. สามารถสร้างสายแลนชนิด RJ-45 ได้ ด้วยตัวเอง 2. เข้าใจหลักการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ เวิร์กกรุ๊ป 3. สามารถติดตั้งเครือข่ายแบบเวิร์กกรุ๊ป บน Windows-XP ได้ 4. สามารถนำความรู้การติดตั้งเครือข่าย แบบเวิร์กกรุ๊ปไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ อย่างเหมาะสม

3 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่ถูกติดตั้งไม่ดีพอจะทำให้ไม่สามารถ เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายได้ โดยใน เบื้องต้นในที่นี้จะดำเนินการตรวจสอบ อุปกรณ์การ์ดเครือข่าย และอุปกรณ์ อย่างฮับและสายแลน เป็นต้น

4 1. ที่เดสก์ทอปให้คลิกขวาที่ไอคอน MY COMPUTER แล้วเลือกรายการ PROPERTIES 2. คลิกที่แท็บ HARDWARE 3. คลิกที่ปุ่ม DEVICE MANAGER

5 4. ตรวจอุปกรณ์การ์ดเครือข่ายหากพบ เครื่องหมายตกใจหมายความว่าพบปัญหา เบื้องต้นที่การ์ดเครือข่ายแล้ว 5. คลิกขวาที่ชื่อการ์ดเครือข่ายนั้นแล้วเลือก รายการ PROPERTIES 6. คลิกที่แท็บ DIVER 7. คลิกปุ่ม UPDATE DRIVER

6 8. ทดลองติดตั้งด้วย WIZARD ก่อน ดังนั้นให้ เลือกรายการ YES, THIS TIME ONLY แล้ว ตามด้วยปุ่ม NEXT 9. กำหนดให้เครื่องค้นหาอัตโนมัติ ด้วยการ เลือกรายการ INSTALL THE SOFTWARE AUTOMATICALLY และตาม ด้วยปุ่ม N EXT 10. เครื่องกำลังดำเนินการค้นหาเพื่ออัพเดท ไดร์เวอร์การ์ดเครือข่าย

7 11. ได้อัพเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม FINISH 12. จากนั้นให้คลิกปุ่ม CLOSE 13. ได้ติดตั้ง / อัพเดตไดร์ฟเวอร์การ์ด เครือข่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 14. คลิกขวาที่ชื่อการ์ดเครือข่าย แล้วเลือก รายการ PROPERTIES

8 15. พบว่าการ์ดเครือข่ายอยู่ในสถานะพร้อม ใช้งาน 16. คลิกที่แท็บ R ESOURCES 17. พบว่าการ์ดเครือข่ายไม่ได้ C ONFLICTS กับอุปกรณ์ใดๆนั้นหมายความ ว่าการ์ดเครือข่ายพร้อมใช้งาน

9 ให้ดำเนินการตรวจสอบสายแลนว่า เสียบเข้าไปในเครื่องเรียบร้อยหรือยัง รวมถึงสายแลนที่ใช้เชื่อมต่อจะต้องอยู่ใน สถานะพร้อมใช้งาน และหากเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เพียงสองเครื่องสายแลน จะต้องเป็นชนิดสายไขว้

10 ในกรณีที่เครือข่ายใช้ฮับหรือสวิตส์ ให้ดำเนินการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ใช้ฮับ หรือสวิตส์ เสียบปลั๊กไฟหรือยัง รวมถึง ปลั๊กสายแลนว่าเชื่อมต่อลงในแต่ละพอร์ต แน่นหรือไม่ 19. ตรวจสอบว่าฮับหรือสวิตส์เสียบ ปลั๊กไฟหรือยัง รวมถึงปลั๊กสายแลนว่า เชื่อมต่อลงในแต่ละพอร์ตแน่นหรือไม่

11 1. เข้าไปที่ NETWORK CONNECTIONS หาก เป็นไปดังรูป แปลว่ายังไม่ได้เสียบสานแลน ให้ดำเนินการเสียบสายแลนเพื่อเชื่อมต่อ 2. หากไอคอนมีสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย ตกใจ แปลว่าเชื่อมต่อไม่ได้ จะต้องมีการ ติดตั้งค่าใหม่

12 3. ให้คลิกขวาแล้วเลือกรายการ PROPERTIES 4. ตรวจสอบการคลิกเครื่องหมายถูก โดย ให้คลิกตามรูป จากนั้นคลิกรายการ INTERNET PROTOCOL แล้วกดด้วยปุ่ม OK

13 5. กรอกชุดหมายเลขไอพีลงไป ซึ่งจะต้อง กำหนดตัวเลขให้ตรงกลุ่มกัน เช่น 192.168.0 ส่วนตัวเลขสุดท้ายคือหมายเลข สุดท้ายคือหมายเลขประจำเครื่อง ซึ่งต้องมี ค่าแตกต่างกัน โดยในที่นี้กำหนดเป็น หมายเลข 5 และซับเน็ตคือ 255.255.255.0 เหมือนกันทุกเครื่อง แล้วตามด้วยปุ่ม OK 6. คลิกเครื่องหมายถูกตรงเซ็กบ็อกซ์ SHOW ICON IN NOTIFICATION AREA WHEN CONNECTED แล้วตามด้วยปุ่ม OK

14 7. เครื่องได้เชื่อมโยงเข้าเครือข่ายแล้ว 8. ไอคอนได้เปลี่ยนเป็นดังรูป ซึ่งหมายความ ว่าเชื่อมโยงเครือข่ายแล้ว 9. ไปที่ทาสก์บาร์ดับเบิลคลิกที่ ดูตรง ข้อความที่ลูกศรชี้จะเห็นได้ว่าเชื่อมต่อจริงที่ ความเร็ว 100 M BPS 10. คลิกที่แท็บ SUPPORT แล้วดูที่ลูกศรชี้ ก็จะ พบหมายเลขไอพีแอดเดรสของเครื่อง

15 11. จากนั้นให้ทดลองใช้คำสั่ง PING เพื่อ ทดสอบการเชื่อมต่อกับเครื่องอื่นหาก เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ปลายทางได้ก็จะมี การตอบรับกลับมาดังรูป 12. หากมีการตอบรับกลับมาเป็น TIME OUT หมายความว่าเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ปลายทางไม่ได้ ให้กลับไปตรวจสอบขั้นตอน ที่ 1 ใหม่อีกครั้ง

16 1. ขั้นตอนแรก ให้ตรวจสอบไฟว์วอลล์ก่อน ไป ที่ CONTROL PANEL ดับเบิลคลิกที่ไอคอน WINDOWE FIREWALL หากติดตั้งค่าแล้ว สามารถข้ามไปขั้นตอนที่ 5 ได้เลย 2. จะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ WINDOWE FIREWALL ดังรูป 3. คลิกที่แท็บ EXCEPTIONS 4. คลิกเครื่องหมายถูกที่ FILE AND PRINTER SHARING แล้วตามด้วยปุ่ม OK

17 5. เข้าไปที่ MY PLACES แล้วคลิกที่รายการ VIEW WORKGROUP COMPUTERS หากพบว่า เครื่องเราอยู่โดดๆ ไม่พบเครื่องอื่นๆ เลย ในขณะที่เครื่องอื่นพบสมาชิกในเครือข่ายให้ สันนิษฐานเบื้องต้นว่ากรอกชื่อเวิร์กกรุ๊ปไม่ ตรงกัน ซึ่งพบว่ากรอกชื่อผิดเป็น STAAF ที่ ถูกต้อง STAAF 6. แก้ไขใหม่ด้วยการคลิกขวาที่ไอคอน MY COMPUTER แล้วเลือกรายการ PROPERTIES

18 7. คลิกที่แท็บ C OMPUTER N AME 8. คลิกปุ่ม C HANGE 9. กรอกชื่อเวิร์กกรุ๊ป ให้ถูกต้อง 10. แสดงข้อความเข้า สู่เวิร์กกรุ๊ป 11. แล้วบูตเครื่องใหม่

19 12. เข้าไปที่ MY NETWORK PLACES แล้ว คลิกที่ VIEW WORKGROUP COMPUTERS ก็ จะพบเครื่องอื่นๆที่เชื่อมต่อเข้ากับ เครือข่ายบนเวิร์กกรุ๊ป STAFF

20 จบการ นำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com LOGO. 1. สามารถสร้างสายแลนชนิด RJ-45 ได้ ด้วยตัวเอง 2. เข้าใจหลักการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ เวิร์กกรุ๊ป 3. สามารถติดตั้งเครือข่ายแบบเวิร์กกรุ๊ป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google