งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การสอบแข่งขันทักษะ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ( รอบที่ 1 คิดเลขเร็ว ) ณ โรงเรียนบ้าน กรงปินัง วันที่ 10 มิถุนายน พ. ศ. 2556 เวลา 9.00 – 9.20 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การสอบแข่งขันทักษะ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ( รอบที่ 1 คิดเลขเร็ว ) ณ โรงเรียนบ้าน กรงปินัง วันที่ 10 มิถุนายน พ. ศ. 2556 เวลา 9.00 – 9.20 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การสอบแข่งขันทักษะ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ( รอบที่ 1 คิดเลขเร็ว ) ณ โรงเรียนบ้าน กรงปินัง วันที่ 10 มิถุนายน พ. ศ เวลา 9.00 – 9.20 น.

2 1. 48, ,356 – 7,867 = 

3 2. 26,954 – 3, ,289 = 

4 3. 65,407 – (24, ) = 

5 X ( ) = 

6 5. 23,140 – (75 x 44)= 

7 6. (900 x 289) – 17,856 = 

8 (1764 ÷ 21)= 

9 8. (445 ÷ 5) + (1, ,149)= 

10 9. (5.80 – 2.40) = 

11 10. (60 – 5.75) = 

12 = 

13 12. (60 x 0.8) – (50 x 0.05) = 

14

15 14. (3,333 ÷ 11) + ( 15,000+7,000) = 

16

17

18 17. 76,322 -  = 32,614

19 18.  - 24,836 = 3,264

20 19.  ÷ 45 = 23 เศษ 18

21 20. ถ้า X + 25 = 50 และ Y – 25 = 50 แล้ว X + Y = 

22 LOGO การสอบแข่งขันทักษะ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ( รอบที่ 2 โจทย์ปัญหา ) ณ โรงเรียนบ้าน กรงปินัง วันที่ 10 มิถุนายน พ. ศ เวลา 9.30 – น.

23 ข้อที่ 1. ผ้าห่มราคาผืนละ 450 บาท ซื้อมา 5 ผืน ซื้อผ้าเช็ดตัว 4 ผืน ราคาผืนละ 105 บาท ยังเหลือเงิน 125 บาท เดิมมี เงินกี่บาท

24 ข้อที่ 2. แม่อายุ 36 ปี 4 เดือน พ่อ อายุมากกว่าแม่ 3 ปี 6 เดือน พ่ออายุเท่าไร

25 ข้อที่ 3. แม่ทำงานได้เงินเดือน เดือน ละ 7,600 บาท พ่อได้ เงินเดือน เป็น 3 เท่าของ เงินเดือนแม่ พ่อได้รับ เงินเดือนเดือนละเท่าไร

26 ข้อที่ 4. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน ชาย 1,309 คน มีนักเรียนหญิงมากกว่า นักเรียนชาย 526 คน โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน ทั้งหมดกี่คน

27 ข้อที่ 5. มดหนึ่งตัวจะกินขาวไดครึ่ง เมล็ดใน 1 ชั่วโมง ถามีขาวอยู 100 เมล็ด จะต องใชมดกี่ตัว จึงจะกินขาว หมดในเวลา 2 ชั่วโมง

28

29 ข้อที่ 7. 1, 4, 8, 13, 19, ,  จงหาผลบวกของสอง จํานวนตอไป ในลําดับที่กําหนด

30 ข้อที่ 8. ในการสอบครั้งหนึ่ง มี ข้อสอบ 20 ข้อ กติกาในการ ทำข้อสอบเป็นดังนี้ ข้อที่ทำ ถูกได้คะแนนข้อละ 5 คะแนน ข้อที่ทำผิดจะถูกหักคะแนน ข้อละ 3 คะแนน ถ้าน้องแก้ว ทำข้อสอบทุกข้อ และได้ คะแนน 52 คะแนน อยาก ทราบว่าน้องแก้วทำข้อสอบ ถูกกี่ข้อ

31 ข้อที่ 9. กำหนด 3  2 = 6 15  7 = 8 12  4 = 3 8  4 = 12 จงหาค่า {(1  7)  (20  12)}  4

32 ข้อที่ 10. AÔC = 90 องศา, BÔD = 90 องศา ดังนั้น AÔB + CÔD เท่ากับพี่องศา


ดาวน์โหลด ppt LOGO การสอบแข่งขันทักษะ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ( รอบที่ 1 คิดเลขเร็ว ) ณ โรงเรียนบ้าน กรงปินัง วันที่ 10 มิถุนายน พ. ศ. 2556 เวลา 9.00 – 9.20 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google