งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทศพล สมพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน วิชาการ การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทศพล สมพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน วิชาการ การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทศพล สมพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน วิชาการ การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย

2 คิดได้เขียนได้ทำได้

3 ตอบคำถาม ตัวเอง 1. ทำไมจึงต้องทำเรื่องนี้ ? เกิดอะไรขึ้น ? ปรากฏการณ์นี้น่าสนใจ ตรงไหน ? อยากรู้อะไร ? สิ่งที่อยากรู้มีความสำคัญ อย่างไร ? 2. เมื่ออยากรู้ ( ให้ลึกซึ้งใน ปรากฏการณ์นี้ ) จะมีวิธีการหาความจริงได้ อย่างไร ?  มีอะไรต้องศึกษาบ้าง ?  จะหาหลักฐานได้อย่างไร ?  จะพิสูจน์ความจริงได้ อย่างไร ? ความสำคัญของ ปัญหา วิธีการศึกษา

4 แนวคิดการวิจัย Concept Paper ข้อเสนอ โครงการวิจัย Research Proposal

5 ปรากฏการ ณ์ ประเด็นปัญหา การวิจัย วิธีวิจัย ตัวแปรที่ ศึกษา ความอยาก รู้ แนวคิด ทฤษฎี สรุปลง ความเห็น ( คำตอบ ) สรุปลง ความเห็น ( คำตอบ ) สมมติฐาน วิธีหา หลักฐาน เครื่องมือ รวบรวม ข้อมูล ทดสอบ / พิสูจน์ สมมติฐาน

6 การเขียนข้อเสนอวิจัยที่ดีและ การทำวิจัยที่ดี ไม่ใช่เพียงการ เขียนข้อเสนอที่ดีเท่านั้น ซึ่งการ เขียนข้อเสนอวิจัยที่ดี มุ่งเน้น สำนวนโวหาร จนทำให้เชื่อว่าเป็น ข้อเสนอวิจัยที่ดี แต่การเขียนข้อเสนอวิจัยที่ดี มีจุดกำเนิดหรือมีพื้นฐานมาจาก ความคิดที่ดี สื่อสารออกมาในรูป ที่เรียกว่า “ แนวคิดในการวิจัย ” (Concept Paper)

7 ศาล กล่าวหา รวบรวมแสดง หลักฐาน พิสูจน์ / แก้ต่าง / อ้างข้อ กฎหมาย การวิจัย ตั้งสมมติฐานเก็บข้อมูล วิเคราะห์ / ยืนยัน / หักล้างทฤษฎี ตัดสินลงความเห็นสรุปผล


ดาวน์โหลด ppt ทศพล สมพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน วิชาการ การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google