งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปิด อีเมล์รับข้อมูลของ mail.ess.ac.th. 1. เปิดโปรแกรมท่องเน็ต ( เช่น IE, firefox,Chrome) แล้วพิมพ์ mail.ess.ac.th ในช่อง address และกดแป้น enter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปิด อีเมล์รับข้อมูลของ mail.ess.ac.th. 1. เปิดโปรแกรมท่องเน็ต ( เช่น IE, firefox,Chrome) แล้วพิมพ์ mail.ess.ac.th ในช่อง address และกดแป้น enter."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปิด อีเมล์รับข้อมูลของ mail.ess.ac.th

2 1. เปิดโปรแกรมท่องเน็ต ( เช่น IE, firefox,Chrome) แล้วพิมพ์ mail.ess.ac.th ในช่อง address และกดแป้น enter

3 2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วคลิก ปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้งาน ชื่อผู้ใช้ ตามที่กำหนดให้ รหัสผ่าน หมายเลข โทรศัพท์มือถือหรือที่ กำหนดให้หรือกำหนด เอง เช่น ชื่อผู้ใช้ : manit รหัสผ่าน : **********

4 2.1 กรณีใช้ www.gmail.com โดยพิมพ์ว่า www.gmail.com ใน ช่อง address แล้วกดแป้น enterwww.gmail.com ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ อีเมลล์เต็มรูปแบบ เช่น manit@ess.ac.th รหัสผ่าน : ***** ( เป็นของตนเอง ) คลิกลงชื่อเข้าใช้ งาน

5 3. กำลังโหลดหน้าอีเมลล์

6 4. ดูกล่องจดหมาย คลิกเปิดจดหมาย ตัวอย่าง ชื่อ ส่งออกไฟล์น้ำหนัก ส่วนสูง ป 1/1 ถึง ป 6/8

7 5. อ่านจดหมาย แล้วคลิก ดาวน์โหลด เอกสารแนบทั้งหมด

8 6. บันทึกไฟล์ เป็นชื่อ xxx.zip คลิก save 6.1 เมื่อ save แล้วให้คลาย zip ออก ( แตกไฟล์ ) เก็บไว้โฟลเดอร์ที่เราต้องการ 6.2 เปิดไฟล์ตามต้องการ เพื่อคัดลอกข้อมูลเข้า ไฟล์ excel โครงการ

9 7. ต้องการออกจากระบบ คลิก อีเมล์ ตัวเอง ( มุมบนขวา ) และคลิก ออกจากระบบ

10 การคัดลอก น้ำหนักส่วนสูงไปยังไฟล์ excel โครงการส่งเสริมสุขภาพ

11 1. ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะได้ดัง ภาพ

12 2. เลือกข้อมูลตั้งแต่ เซลล์ D2 ( ชื่อคนแรก ) ถึง M29 ( ส่วนสูงคนสุดท้าย ) ดังตัวอย่างภาพ

13 3. เปิดไฟล์ excel โครงการส่งเสริม สุขภาพ

14 4. เลือกเซลล์ ชั้นเรียน เพื่อแก้ไขข้อมูล เป็นห้องและปีการศึกษาที่ต้องการ ใน ช่อง fx ดังภาพตัวอย่าง

15 6. กลับมาที่ไฟล์เปิดครั้งแรก แล้ว คลิกปุ่ม คัดลอก ดังภาพตัวอย่าง

16 7. มายังไฟล์ของโครงการ คลิกเลือก เซลล์เริ่มต้น (C14) แล้วคลิกปุ่มวาง

17 8. จะได้ข้อมูลตามต้องการ บันทึกไฟล์ นี้ ( คลิก แฟ้ม -> บันทึกเป็น -> ตั้งชื่อไฟล์ -> บันทึก )


ดาวน์โหลด ppt การเปิด อีเมล์รับข้อมูลของ mail.ess.ac.th. 1. เปิดโปรแกรมท่องเน็ต ( เช่น IE, firefox,Chrome) แล้วพิมพ์ mail.ess.ac.th ในช่อง address และกดแป้น enter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google