งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1.ใครปฏิบัติตามเพศได้เหมาะสม ต้อมแต่งหน้ามาโรงเรียน โต้งช่วยถือของให้ครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1.ใครปฏิบัติตามเพศได้เหมาะสม ต้อมแต่งหน้ามาโรงเรียน โต้งช่วยถือของให้ครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1.ใครปฏิบัติตามเพศได้เหมาะสม ต้อมแต่งหน้ามาโรงเรียน โต้งช่วยถือของให้ครู ตุ้ยชอบรังแกเพื่อน 23456789 1010

2 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 2. นักเรียนไม่ควรทำตามแบบอย่างใคร นกสอนการบ้านน้อง น้อยช่วยพ่อแม่กวาดบ้าน หน่อยทำผิดแล้วไม่ขอโทษ 13456789 1010

3 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 3. ข้อใดที่ผู้ชายไม่ควรพูด สวัสดีครับ ขอบคุณครับ ขอโทษค่ะ 12456789 1010

4 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 4. ใครต่างจากคนอื่น พ่อ พ่อ ลุง แม่ 12356789 1010

5 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 5. เด็กผู้หญิงควรมีพฤติกรรมเหมือนใครมากที่สุด ตา แม่ พ่อ 12346789 1010

6 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 6. ใครเป็นผู้ชาย พ่อ แม่ ยาย 12345789 1010

7 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 7. เมื่อเดินชนเพื่อนเด็กผู้หญิงควรพูดว่าอย่างไร ขอบใจจ้ะ ขอโทษค่ะ เสียใจด้วยครับ 123456789 1010

8 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เด็กผู้ชายไม่สวมกางเกง เด็กผู้หญิงห้ามสวมกางเกง คะ ค่ะ เป็นคำพูดของเด็กผู้หญิง 12345679 1010

9 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 9. ข้อใดเป็นลักษณะของเพศหญิงที่เหมาะสม เข้มแข็ง บึกบึน อ่อนหวาน นิ่มนวล ก้าวร้าว ดุดัน 125678 1010 34

10 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 10. ข้อใดเป็นลักษณะท่าทางของเพศชาย เข้มแข็ง ก้าวร้าว อ่อนแอ 123456789

11 ถูกต้ อง 123456789 1010

12 ผิ ด 123456789 1010


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1.ใครปฏิบัติตามเพศได้เหมาะสม ต้อมแต่งหน้ามาโรงเรียน โต้งช่วยถือของให้ครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google