งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.ใครปฏิบัติตามเพศได้เหมาะสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.ใครปฏิบัติตามเพศได้เหมาะสม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.ใครปฏิบัติตามเพศได้เหมาะสม
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1.ใครปฏิบัติตามเพศได้เหมาะสม ต้อมแต่งหน้ามาโรงเรียน โต้งช่วยถือของให้ครู ตุ้ยชอบรังแกเพื่อน 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2. นักเรียนไม่ควรทำตามแบบอย่างใคร
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 2. นักเรียนไม่ควรทำตามแบบอย่างใคร นกสอนการบ้านน้อง น้อยช่วยพ่อแม่กวาดบ้าน หน่อยทำผิดแล้วไม่ขอโทษ 1 3 4 5 6 7 8 9 10

3 3. ข้อใดที่ผู้ชายไม่ควรพูด
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 3. ข้อใดที่ผู้ชายไม่ควรพูด สวัสดีครับ ขอบคุณครับ ขอโทษค่ะ 1 2 4 5 6 7 8 9 10

4 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
4. ใครต่างจากคนอื่น พ่อ ลุง แม่ 1 2 3 5 6 7 8 9 10

5 5. เด็กผู้หญิงควรมีพฤติกรรมเหมือนใครมากที่สุด
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 5. เด็กผู้หญิงควรมีพฤติกรรมเหมือนใครมากที่สุด ตา แม่ พ่อ 1 2 3 4 6 7 8 9 10

6 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
6. ใครเป็นผู้ชาย พ่อ แม่ ยาย 1 2 3 4 5 7 8 9 10

7 7. เมื่อเดินชนเพื่อนเด็กผู้หญิงควรพูดว่าอย่างไร
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 7. เมื่อเดินชนเพื่อนเด็กผู้หญิงควรพูดว่าอย่างไร ขอบใจจ้ะ ขอโทษค่ะ เสียใจด้วยครับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เด็กผู้ชายไม่สวมกางเกง เด็กผู้หญิงห้ามสวมกางเกง คะ ค่ะ เป็นคำพูดของเด็กผู้หญิง 1 2 3 4 5 6 7 9 10

9 9. ข้อใดเป็นลักษณะของเพศหญิงที่เหมาะสม
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 9. ข้อใดเป็นลักษณะของเพศหญิงที่เหมาะสม เข้มแข็ง บึกบึน อ่อนหวาน นิ่มนวล ก้าวร้าว ดุดัน 1 2 3 4 5 6 7 8 10

10 10. ข้อใดเป็นลักษณะท่าทางของเพศชาย
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 10. ข้อใดเป็นลักษณะท่าทางของเพศชาย อ่อนแอ เข้มแข็ง ก้าวร้าว 1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 ถูกต้อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 ผิด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ดาวน์โหลด ppt 1.ใครปฏิบัติตามเพศได้เหมาะสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google