งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1.ใครปฏิบัติตามเพศได้เหมาะสม ต้อมแต่งหน้ามาโรงเรียน โต้งช่วยถือของให้ครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1.ใครปฏิบัติตามเพศได้เหมาะสม ต้อมแต่งหน้ามาโรงเรียน โต้งช่วยถือของให้ครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1.ใครปฏิบัติตามเพศได้เหมาะสม ต้อมแต่งหน้ามาโรงเรียน โต้งช่วยถือของให้ครู ตุ้ยชอบรังแกเพื่อน

2 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 2. นักเรียนไม่ควรทำตามแบบอย่างใคร นกสอนการบ้านน้อง น้อยช่วยพ่อแม่กวาดบ้าน หน่อยทำผิดแล้วไม่ขอโทษ

3 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 3. ข้อใดที่ผู้ชายไม่ควรพูด สวัสดีครับ ขอบคุณครับ ขอโทษค่ะ

4 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 4. ใครต่างจากคนอื่น พ่อ พ่อ ลุง แม่

5 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 5. เด็กผู้หญิงควรมีพฤติกรรมเหมือนใครมากที่สุด ตา แม่ พ่อ

6 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 6. ใครเป็นผู้ชาย พ่อ แม่ ยาย

7 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 7. เมื่อเดินชนเพื่อนเด็กผู้หญิงควรพูดว่าอย่างไร ขอบใจจ้ะ ขอโทษค่ะ เสียใจด้วยครับ

8 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เด็กผู้ชายไม่สวมกางเกง เด็กผู้หญิงห้ามสวมกางเกง คะ ค่ะ เป็นคำพูดของเด็กผู้หญิง

9 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 9. ข้อใดเป็นลักษณะของเพศหญิงที่เหมาะสม เข้มแข็ง บึกบึน อ่อนหวาน นิ่มนวล ก้าวร้าว ดุดัน

10 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 10. ข้อใดเป็นลักษณะท่าทางของเพศชาย เข้มแข็ง ก้าวร้าว อ่อนแอ

11 ถูกต้ อง

12 ผิ ด


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องฉันเป็นใคร ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1.ใครปฏิบัติตามเพศได้เหมาะสม ต้อมแต่งหน้ามาโรงเรียน โต้งช่วยถือของให้ครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google