งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

我的家 บ้านของฉัน. การแนะนำสมาชิกในครอบครัว การบอก นี่คือ 这是 ____________ การบอกนั้นคือ 那是 ____________ การบอกเขาคือ 他是 ____________ ( ใช้กับผู้ชาย ) 她是.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "我的家 บ้านของฉัน. การแนะนำสมาชิกในครอบครัว การบอก นี่คือ 这是 ____________ การบอกนั้นคือ 那是 ____________ การบอกเขาคือ 他是 ____________ ( ใช้กับผู้ชาย ) 她是."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 我的家 บ้านของฉัน

2 การแนะนำสมาชิกในครอบครัว การบอก นี่คือ 这是 ____________ การบอกนั้นคือ 那是 ____________ การบอกเขาคือ 他是 ____________ ( ใช้กับผู้ชาย ) 她是 ____________ ( ใช้กับผู้หญิง )

3 การบอกจำนวนสมาชิกในครอบครัว การใช้ลักษณะนาม 个 一个人 = หนึ่งคน 我有一个姐姐 = ฉันมีพี่สาวหนึ่งคน การบอกจำนวน 两 = สอง การบอกจำนวนจะไม่ใช้ 二 แต่จะใช้ 两 เช่น 我有两个姐姐 = ฉันมีพี่สาวสองคน

4 การบอกอาชีพ การบอกเขาเป็น ใช้ การบอกเขาเป็น ใช้ 她是 __________ 。 เขา ( ผู้หญิง ) เป็น _______ 她是 __________ 。 เขา ( ผู้หญิง ) เป็น _______ 他是 __________ 。เขา ( ผู้ชาย ) เป็น ________ 他是 __________ 。เขา ( ผู้ชาย ) เป็น ________ ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างเช่น 她是老师。เขาเป็นครู 她是老师。เขาเป็นครู 他是工人。เขาเป็นคนงาน 他是工人。เขาเป็นคนงาน

5 ภาระงาน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5-6 คน นำเสนอความรู้ จากเนื้อหาจากหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บ้านของ ฉัน我的家 ในรูปแบบของ สื่อการเรียนรู้ PowerPoint สมุดเล่มเล็ก

6 ตัวอย่างชิ้นงาน

7 我的家 这是我的家。我的家有八个人,有外公,外婆,爸爸, 妈妈,哥哥,姐姐,弟弟和我。 นี่คือบ้านของฉัน บ้านของฉันมีสมาชิก 8 คน มี ตา ยาย พ่อ แม่ พี่ชาย พี่สาว น้องชายและฉัน

8 外公 wài gōng ตา 这是我的外公。 นี่คือตาของฉัน 他是经理。 เขาเป็นผู้จัดการ

9 ที่เหลือลองฝึกทำเอง นะจ๊ะ ครูวาสนา พนาภัย


ดาวน์โหลด ppt 我的家 บ้านของฉัน. การแนะนำสมาชิกในครอบครัว การบอก นี่คือ 这是 ____________ การบอกนั้นคือ 那是 ____________ การบอกเขาคือ 他是 ____________ ( ใช้กับผู้ชาย ) 她是.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google