งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจ่ายงาน (Process Management). พื้นฐานกรทำงานของคอมพิวเตอร์ หัวใจในการทำงานของระบบปฏิบัติการ คือ การจัดการให้งานหรือโปรแกรมต่าง ๆ ของผู้ใช้ และโปรแกรมของระบบสามารถทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจ่ายงาน (Process Management). พื้นฐานกรทำงานของคอมพิวเตอร์ หัวใจในการทำงานของระบบปฏิบัติการ คือ การจัดการให้งานหรือโปรแกรมต่าง ๆ ของผู้ใช้ และโปรแกรมของระบบสามารถทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจ่ายงาน (Process Management)

2 พื้นฐานกรทำงานของคอมพิวเตอร์ หัวใจในการทำงานของระบบปฏิบัติการ คือ การจัดการให้งานหรือโปรแกรมต่าง ๆ ของผู้ใช้ และโปรแกรมของระบบสามารถทำงาน ได้ เพื่อให้สามารถมองเห็นโครงสร้างและ หลักการทำงานของระบบปฏิบัติการได้ อย่างชัดเจน

3 นิยามความหมายของโปรเซส (Process)  เป็นโปรแกรมที่กำลัง ทำงาน  เป็นส่วนของโปรแกรมที่ กำลังทำงาน  งานที่ได้ครองซีพียู

4 การจัดการกับโปรเซส  สร้างโปรเซสและยกเลิก โปรเซส  ควบคุมการทำงานของ โปรเซส  ควบคุมความผิดพลาดแต่ละ โปรเซส  เตรียมทรัพยากรใช้งานแต่ ละโปรเซส  ควบคุมการสื่อสารระหว่าง โปรเซส

5 A B C D One Program Counter Process Switch แสดงการทำงานของ ระบบหลายโปรแกรม โดยโปรเซสแต่ละ โปรเซสที่ทำงานอยู่จะถูก เก็บในหน่วยความจำ ระบบจะทำงานทีละ โปรเซสและสลับการ ทำงานไปยังโปรเซสอื่น ๆ ในระบบ และวนกลับมา ใหม่เรื่อย ๆ จนกระทั่ง เสร็จงาน

6 แสดงการทำงานของแต่ละโปรเซสในมุมมองของ ผู้ใช้ แต่ละโปรเซสจะทำงานอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าซีพียูจะมีการสลับเวลาไปทำงานให้กับ โปรเซสอื่น โปรเซสที่เหลือจะคอยลำดับงานเพื่อ รอการทำงาน เมื่อได้ครองซีพียูและวนรอบ กลับมาทำงาน จะทำงานจุดเดิมที่ค้างไว้ Four Program Counter A A B B C C D D โปรแกรมเคาเตอร์ (Program Counter)

7 แสดงการทำงานของโปรเซส จะเห็นว่าใน ช่วงเวลาหนึ่งจะมีเพียงโปรเซสเดียวเท่านั้น ที่ได้ครองซีพียู ในขณะที่โปรเซสอื่นต้อง คอยที่จะครองซีพียู Time Process

8 สถานะของโปรเซส (Process Status)  สถานะการทำงาน (Running)  สถานะพร้อม (Ready)  สถานะติดขัด (Blocked) หรือ สถานะพัก (Suspend)

9 สถานะของโปรเซส (Process Status) สถานะการทำงาน (Running) เป็นสถานะที่โปรเซสกำลังครอบครอง ซีพียูอยู่ และใช้ซีพียู ในการทำงาน โดยใช้ซีพียูทำงานตามคำสั่งใน โปรแกรมของโปรเซสนั้น

10 สถานะของโปรเซส (Process Status) สถานะพร้อม (Ready) เป็นสถานะที่โปรเซสคอยที่จะเข้า ครองซีพียู หรือพร้อม ที่จะใช้ซีพียู ทันทีที่ระบบปฏิบัติการมอบหมายให้ ในสถานะนี้ไม่มีการทำงานของ โปรเซส แต่การทำงานจะเกิด ขึ้น ทันทีที่ได้ครองซีพียู โดยจะทำงาน ต่อจากงานเดิมที่ทำค้างไว้

11 สถานะของโปรเซส (Process Status) สถานะติดขัด (Blocked) หรือ สถานะพัก (Suspend) เป็นสถานะที่โปรเซสติดต่อกับอุปกรณ์ หรือ คอยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งให้เกิดขึ้น โปรเซสในสถานะนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ซีพียู และยังไม่พร้อมที่จะครอบครองซีพียู และ เมื่อติดต่อกับอุปกรณ์เสร็จแล้ว หรือได้ เหตุการณ์ที่คอยแล้วก็จะกลับเข้ามาใน สถานะพร้อม เพื่อคอยการเข้าครองซีพียู เพื่อใช้ในการทำงานต่อไป

12 พร้อ ม สร้าง รอ เสร็จ สิ้น ทำงา น ขัดจังหวะ รับโปรเซส ออกจากระบบ การเลือกจ่าย งาน ของกำหนดการ ทำงาน I/O เรียบร้อย รอ I/O

13 สถานะของโปรเซส (Process Status) เมื่อผู้ใช้สั่งงานผ่านระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการจะมีการเตรียมการสร้าง โปรเซสให้กับงานใหม่ที่ส่งเข้ามา โดย โปรเซสที่เข้ามาใหม่ จะเริ่มต้นเป็นโปรเซส ในสถานะติดขัดก่อน

14 ส่วนประกอบของโปรเซส ข้อมูลเพื่อการ จัดการโปรเซส ข้อมูลเพื่อการ จัดการ หน่วยความจำ ข้อมูลเพื่อการ จัดการแฟ้ม Register Program counter Program status word Stack pointer Process state Time when process started CPU time used Children's CPU time Time of next alarm Message queue pointer Pending signal bits Process id Various flag bits for Process management Pointer to text segment Pointer to data segment Pointer to bss segment Exit status Signal status Process id Parent process Process group Real uid Effective uid Real gid Effective gid Bit maps for signals Various flag bits for memory management UMASK mask Root directory Working directory File descriptors Effective uid Effective gid System call parameters Various flag bits for File management

15 ข้อมูลเพื่อการจัดการโปรเซส  ค่ารีจีสเตอร์ ทำการเก็บค่าต่าง ๆ ที่ทำงาน ค้างไว้ในรีจีสเตอร์ ก่อนที่จะปลดปล่อยซีพียู เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานต่อเมื่อได้ครอง ซีพียูอีกครั้ง  โปรแกรมเคาเตอร์ เพื่อเก็บตำแหน่งปัจจุบัน ของการทำงานไว้ และใช้ค่านี้ในการทำงาน ต่อเมื่อได้เข้าครองซีพียูใหม่  สถานะของโปรเซสที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  เวลาเริ่มทำงานของโปรเซส  เวลาของซีพียูที่ใช้ไปแล้ว

16 ข้อมูลเพื่อการจัดการหน่วยความจำ  พอยน์เตอร์ชี้ไปยังตำแหน่งของโปรเซส ในหน่วยความจำเพื่อเก็บตำแหน่งของ หน่วยความจำที่ ใช้เก็บข้อมูลหรือโปรแกรม ของแต่ละโปรเซส เพื่อให้สามารถอ้างอิง และนำมาใช้งานได้อย่าง ถูกต้อง  พอยน์เตอร์ชี้ไปยังทรัพยากรต่าง ๆ ที่ โปรเซสครอบครอง  หมายเลขประจำตัวของโปรเซส

17 ข้อมูลเพื่อการจัดการแฟ้ม  ไดเร็กทอรี่ราก เป็นการเก็บที่อยู่ของ โปรแกรมของโปรเซสแต่ละโปรเซส เพื่อ การอ้างอิง และการนำมาใช้งาน  ไดเร็กทอรี่ปัจจุบัน  รายละเอียดของแฟ้ม  หมายเลขประจำตัวของโปรเซส

18


ดาวน์โหลด ppt การจ่ายงาน (Process Management). พื้นฐานกรทำงานของคอมพิวเตอร์ หัวใจในการทำงานของระบบปฏิบัติการ คือ การจัดการให้งานหรือโปรแกรมต่าง ๆ ของผู้ใช้ และโปรแกรมของระบบสามารถทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google