งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการ และนิพจน์ คณิตศาสตร์. สาระการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการ และนิพจน์ คณิตศาสตร์. สาระการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการ และนิพจน์ คณิตศาสตร์

2 สาระการเรียนรู้

3 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithematic Operation) ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ใช้เป็น ตัวเชื่อมในการเขียนโปรแกรม เพื่อ หาผลลัพธ์จากการคำนวณ ซึ่ง สามารถกระทำกับข้อมูลได้หลาย รูปแบบ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็น ต้น

4 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithematic Operation)

5 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comperative Operation) ตัวดำเนินการเปรียบเทียบคือ เครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ในทางคณิตศาสตร์ ผลลัพธ์จะมี 2 กรณี คือ ถ้าถูกต้องหรือเป็นจริงจะมีค่า เป็น 1 ถ้าผิดหรือเป็นเท็จจะมีค่าเป็น 0 การเปรียบเทียบมีชื่อเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า ค่าคงที่บูลีน ( boolean constant )

6 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comperative Operation)

7

8 ตัวดำเนินการทางตรรกะ (Logical Operation) ตัวดำเนินการทางตรรกะคือ เครื่องหมายที่ใช้เชื่อมเงื่อนไข 2 เงื่อนไขหรือมากกว่า เพื่อให้การ เปรียบเทียบมีความละเอียดมากขึ้น

9 ตัวดำเนินการกำหนดค่า ตัวดำเนินการกำหนดค่าใช้ในการ กำหนดค่าให้กับตัวแปรที่มีการคำนวณ และนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ยังตัวแปรอื่น เช่น z=x+y เป็นต้น

10 ตัวดำเนินการกำหนดค่า

11 นิพจน์คณิตศาสตร์ นิพจน์คณิตศาสตร์คือ การนำค่าคงที่ หรือตัวแปรมาเชื่อมต่อกัน ด้วย เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ นิพจน์ คณิตศาสตร์จะมีลักษณะคล้ายกับ สมการทางคณิตศาสตร์ ดังนี้

12 ลำดับการประมวลผล ลำดับการประมวลผลของนิพจน์ คณิตศาสตร์ จะเริ่มทางด้านซ้ายไป ทางด้านขวา ถ้ามีวงเล็บจะประมวลผล ในวงเล็บก่อน ดังนี้

13 ลำดับการประมวลผล ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2

14 ตัวอย่างนิพจน์การคำนวณ ผลลัพธ์ที่ได้ A=18

15 ตัวอย่างนิพจน์การคำนวณ ผลลัพธ์ที่ได้ Average=34.300000

16 ตัวดำเนินการ และนิพจน์ คณิตศาสตร์ จบหน่วยที่ 3


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการ และนิพจน์ คณิตศาสตร์. สาระการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google