งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การเรียง บรรณานุกรม. หลักเกณฑ์การเรียง ตามลำดับอักษร 1. จัดเรียงตามลำดับพยัญชนะตัวแรกของคำ ที่ปรากฏ โดยยึดหลักเกณฑ์การเรียงตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การเรียง บรรณานุกรม. หลักเกณฑ์การเรียง ตามลำดับอักษร 1. จัดเรียงตามลำดับพยัญชนะตัวแรกของคำ ที่ปรากฏ โดยยึดหลักเกณฑ์การเรียงตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การเรียง บรรณานุกรม

2

3

4 หลักเกณฑ์การเรียง ตามลำดับอักษร 1. จัดเรียงตามลำดับพยัญชนะตัวแรกของคำ ที่ปรากฏ โดยยึดหลักเกณฑ์การเรียงตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่ ก - ฮ ตัว ฤ ฤา จัดเรียงไว้หลัง ร และ ฦ ฦา จัดเรียงไว้หลัง ล กรกฎาคม รัตนา ฤดูกาล ลักปิดลักเปิด ฦาชา อบายมุข

5 2. หากพยัญชนะตัวแรกเหมือนกันให้ จัดเรียงพยัญชนะ ที่ไม่มีรูปสระเกาะไว้ก่อน ศรนารายณ์ ศรีปัญญา ศิริ ศิรินคร

6 3. หากพยัญชนะตัวแรกเหมือนกันและมีรูป สระเกาะ ให้จัดเรียงรูปสระ ที่เกาะอยู่ที่พยัญชนะตัวนั้น ตามที่กำหนด ไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กรรมการ กะละมัง กาลักน้ำ กินใจ กุสุมาลย์ ไกลกังวล

7 4. หากพยัญชนะตัวแรกเหมือนกัน ให้จัด เรียงลำดับพยัญชนะและรูปสระตัวที่อยู่ ถัดไปเรื่อย ๆ เกรียม เกลือก เกิน เกียรติ์ เกียรติศักดิ์ เกือบ

8 5. หากพยัญชนะและรูปสระของชื่อ ผู้แต่งเหมือนกัน ให้จัดเรียง ตามลำดับอักษรของนามสกุล สมชาย จรูญศิริ สมชาย บวรสกุล สมชาย บวรอภิชาติ สมชาย สมสนอง

9 6. อักษรย่อจัดเรียงไว้หน้าคำที่ขึ้นต้น ด้วยอักษรตัวเดียวกัน น. นิรมล น. ประภาสถิต น. ม. ส. นงนุช นิรมาน

10 7. คำย่อให้จัดเรียงตามลำดับ ตัวอักษรของคำย่อนั้น ๆ ดร. สมิธ ( จัดเรียงเหมือนคำเต็ม คือ ดอกเตอร์สมิธ ) ดอกเตอร์ครก ดอกพลับพลึง มร. ทอม มิสเตอร์เกลน

11 8. ผู้ที่มีนามบรรดาศักดิ์ตรงกัน ให้เรียง ตามลำดับบรรดาศักดิ์ จากสูงไปหาต่ำ พระคลัง, เจ้าพระยา พระคลัง, พระยา ศรีสุนทรโวหาร, พระยา ศรีสุนทรโวหาร, พระ

12 9. ผู้แต่งคนเดียวกัน แต่งหนังสือหลาย เล่ม ให้จัดเรียงตาม ลำดับอักษรของชื่อเรื่อง บุญชม ศรีสะอาด การวิจัยเบื้องต้น บุญชม ศรีสะอาด สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย

13 10. หนังสือชื่อเรื่องเดียวกันและผู้เขียน คนเดียวกัน ให้จัดเรียงตามครั้งที่พิมพ์ หรือปีที่พิมพ์ จากใหม่ไปหาเก่า บุญชม ศรีสะอาด การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 5 บุญชม ศรีสะอาด การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 3 บุญชม ศรีสะอาด การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2

14 11. ตัวเลขในชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง ให้ จัดเรียงตามลำดับ ค่าของตัวเลขจากน้อยไปหามาก 14 ตุลา 100 ปีของอสุนทรภู่ 101 เมืองคนงาม 1001 ทิวา

15 12. หากคำในบรรทัดแรกเหมือนกัน ให้ จัดเรียงตามลำดับอักษร ของคำที่อยู่ในบรรทัดถัดไป การวิจัย จิตติมา คนดี การวิจัย ลดาวัลย์ ชมชื่น การวิจัย สุปราณี เจริญชัย

16 Thank YOU


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การเรียง บรรณานุกรม. หลักเกณฑ์การเรียง ตามลำดับอักษร 1. จัดเรียงตามลำดับพยัญชนะตัวแรกของคำ ที่ปรากฏ โดยยึดหลักเกณฑ์การเรียงตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google