งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาวิธีชีวิตการเลี้ยงปลา ริม 2 ฝั่งคลอง เครื่องมือจับปลาที่ เรียกว่า “ ยอ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาวิธีชีวิตการเลี้ยงปลา ริม 2 ฝั่งคลอง เครื่องมือจับปลาที่ เรียกว่า “ ยอ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ศึกษาวิธีชีวิตการเลี้ยงปลา ริม 2 ฝั่งคลอง เครื่องมือจับปลาที่ เรียกว่า “ ยอ ”

5 ปลาที่เลี้ยงในกระชัง คือ ปลาดุก และต้องมีพืชน้ำ เช่น ผักตบชวา ผักบุ้ง ผัก กระเฉดไว้ให้ร่มเงา ช่วยใน การบังแดด นอกจากนี้พืช เหล่านี้ยังสามารถนำไป บริโภคได้อีกด้วย

6 ยอ ยอ เป็นเครื่องจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่งโดยปล่อยให้ ผืนตาข่ายวางอยู่บนท้องคลองให้สัตว์น้ำเข้ามา พักอยู่ บางครั้งวางเศษอาหารไว้ล่อสัตว์น้ำ จากนั้นจะค่อยๆ ยกยอขึ้นเพื่อมิให้สัตว์น้ำตกใจ หนีหลุดไปจากวงตาข่าย แล้วจึงใช้มือจับหรือ ใช้สวิงตักสัตว์น้ำขึ้นมา

7 ร้านอาหาร “ แพ กลางน้ำ ”

8 ปลากระพง

9 กุ้ง แม่น้ำ

10 นั่งเรือดูนกชมโลมาแสนน่ารัก ที่ปากอ่าว แม่น้ำบางประกง

11 โลมาอิรวดี ( Irrawaddy Dolphin) โลมาหลังโหนก (Humpback Dolphin) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise)

12 ( Irrawaddy Dolphin หรือ Ayeyarwaddy Dolphin) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Orcaella brevirostris อยู่ ในวงศ์โลมา Delphinidae

13 โลมาเผือกหรือโลมาหลังโหนก (Humpback Dolphin) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Sousa chinensis จัดอยู่ในวงศ์ DELPHINIDAE

14 โลมาหัวบาตรหลังเรียบ หรือ โลมาหมอน มีชื่อ สามัญว่า Finless porpoise ชื่อวิทยาศาสตร์ Neophocaena phocaenoides

15 โลมาหัวบาตร หลังเรียบ โลมาอิรวดี

16 เราไม่อาจเห็นปลาโลมาทั้งตัวถ้า อยู่ระยะไกล แต่จะเห็นกระโดง หลังรูปสามเหลี่ยม แต่ถ้าเห็น สามเหลี่ยม 2 กระโดง แสดงว่านั่นคือ ฉลาม

17  1. เมื่อเข้าใกล้ฝูงโลมาควรเบาเครื่อง เคลื่อน เรือให้ช้าที่สุด  2. รักษาระยะห่างไม่ควรเข้าใกล้เกิน 30 เมตร  3. ไม่ควรนำเรือเข้าฝ่ากลางฝูงโลมา หรือไล่ หลังโลมา ควรดูอยู่ข้าง ๆ ฝูง  4. ไม่ควรนำเรือไปดักหน้า หรือขวางหน้าฝูง โลมา  5. ไม่ควรเร่งเครื่องเรือ หรือเร่งความเร็ว กะทันหัน  6. ไม่ควรส่งเสียงดังจนโลมาตกใจว่ายน้ำหนี ไป ควรเฝ้าสังเกต หรือถ่ายภาพเงียบ ๆ และที่ สำคัญอย่าเฮละโลไปดูข้างเดียวจนเรือ เสียศูนย์ อาจล่มได้  7. ไม่ควรให้อาหารโลมา เพราะจะทำให้นิสัย การกินอาหารเปลี่ยนไป และอาจขาดธาตุ อาหารที่ร่างกายต้องการ

18

19 ปลาตีน (Mudskipper) จัดอยู่ในสกุล Periophthalmodon ในวงศ์ปลาบู่ (Gobiidae)

20 %E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8% B5 %E0%B8%B5%E0%B8%99

21


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาวิธีชีวิตการเลี้ยงปลา ริม 2 ฝั่งคลอง เครื่องมือจับปลาที่ เรียกว่า “ ยอ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google