งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Apple TV.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Apple TV."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Apple TV

2

3 Apple TV brings iTunes to the big screen

4 Specifications Processor : Intel 1.0 GHz "Crofton" Processor
Graphics : NVIDIA GeForce Go 7300 (64 MB VRAM) Memory : 256 MBof 400 MHz DDR2 SDRAM Hard drive : 40 or 160 GB hard disk Connectivity : - USB 2.0 (officially for diagnostic use only, though hackers have managed to allow connectivity of hard disks, mice, and keyboards) - infrared receiver - HDMI

5 ช่องเชื่อมต่อต่างๆ ทางด้านหลังของ Apple TV

6 ไฟล์วิดีโอที่สนับสนุน
- H.264 and protected H.264 (from iTunes Store): 640 by 480, 30 fps, LC version of Baseline Profile - 320 by 240, 30 fps, Baseline profile up to Level 1.3 by 720, 4 fps, Progressive Main Profile. - MPEG-4: 640 by 480, 30 fps, Simple Profile

7 ไฟล์เพลงที่สนับสนุน - AAC ( 16 to 320 kbps) protected AAC (from iTunes Store) - MP3 (16 to 32 kbps) - MP3 VBR - Apple Lossless - AIFF - WAV

8 ภาพจำลองการทำงานและการติดตั้งของ Apple TV

9 ข้อเสีย 1.รีโมทปรับระดับเสียงไม่ได้ (แบบเดียวกับรีโมทเครื่องเล่นดีวีดี) 2. ไม่แถมสายต่อกับทีวีให้ ต้องซื้อเพิ่มเอง 3.Apple TV ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ internet 4.Apple TV ยังไม่สามารถที่จะส่งเสียงเพลงผ่านไปที่ Apple's Airport Express 5.คุณไม่สามารถที่จะติด eyeTV, Tuner หรือ TV tuner อะไรก็ ตามลงไปบน Apple TV ได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะอัดรายการ TV ลงไปในตัว Apple TV ได้โดยตรง

10 ที่มา

11 เอก วิทยาการคอมพิวเตอร์
นส. พรพรรณ วุฒิพงศาธร รหัส เอก วิทยาการคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt Apple TV.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google