งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะเด่นทางอารมณ์ของเด็กวัย 3-5 ขวบ มักเป็นเด็กที่ แสดงออกอย่างเปิดเผยชัดเจน และแสดงออกตรง ๆ เช่น รัก รื่นเริง โกรธ โมโห หงุดหงิด อิจฉา กลัว อยากรู้อยาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะเด่นทางอารมณ์ของเด็กวัย 3-5 ขวบ มักเป็นเด็กที่ แสดงออกอย่างเปิดเผยชัดเจน และแสดงออกตรง ๆ เช่น รัก รื่นเริง โกรธ โมโห หงุดหงิด อิจฉา กลัว อยากรู้อยาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะเด่นทางอารมณ์ของเด็กวัย 3-5 ขวบ มักเป็นเด็กที่ แสดงออกอย่างเปิดเผยชัดเจน และแสดงออกตรง ๆ เช่น รัก รื่นเริง โกรธ โมโห หงุดหงิด อิจฉา กลัว อยากรู้อยาก เห็น เอา แต่ใจตนเอง ซึ่งลักษณะอารมณ์ต่าง ๆ นี้จะ เกิดขึ้นเนื่องจากการที่เด็กรู้สึกผูกพันอยู่กับตนเอง ยึด ตนเองเป็นศูนย์กลาง ต้องการเป็นการจุดรวมความสนใจ มากกว่าที่จะไปสนใจผู้อื่น อารมณ์ในลักษณะต่าง ๆ ของ เด็กวัย 3-5 ขวบ ที่พบบ่อย ๆ คือ ความรัก ความรื่นเริง ความโกรธ ความกลัว ความอิจฉาริษยา ความอยากรู้อยาก เห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้

2 ความรัก เด็กวัยนี้จะเริ่มพัฒนาอารมณ์แบบนี้จากการรัก ตนเอง พอใจในตนเองแล้วจึงเริ่มเรียนรู้ที่จะสร้างความรู้สึกรัก ผู้อื่น เช่น พ่อ แม่ พี่เลี้ยง และแผ่ขยายความรักออกไปสู่ บุคคล สัตว์และสิ่งของ เด็กจะแสดงออกโดยการเข้าไปใกล้ชิด หอม โอบกอด แสดงความเป็นห่วงโดยการซักถามถึงบุคคลหรือสิ่ง นั้น ๆ เข้าไปดูแล เอาใจใส่ด้วยวิธีการของเด็กเอง

3 ความรื่นเริง ความรื่นเริง เป็นอารมณ์สนุกสนาน สดชื่น เด็กจะแสดงออกถึงความสุข เมื่อได้รับความพึง พอใจ การยิ้ม หัวเราะเสียงดัง แววตาเป็นประกาย กระโดด โลดเต้น เป็นต้น

4 ความโกรธ ความโกรธ เป็นอารมณ์ที่เกิดจากการที่ เด็กไม่ได้รับการตอบสนองที่เด็กต้องการหรือการถูกขัดใจ การ แสดงออกจะเป็นไปอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา เช่น หน้าบึ้ง กระทืบเท้า ตะโกน ร้องไห้ นอนลงกับพื้น ขว้างปาสิ่งของ เป็น ต้น

5 ความกลัว อารมณ์ของเด็กวัยนี้จะเป็นความกลัวที่มี เหตุผลมากกว่าวัยทารก เพราะ เด็กจะเริ่มรู้จักการใช้เหตุผล จากการพัฒนาทางสติปัญญา เด็กสามารถรับรู้ถึงอันตรายที่ จะเกิดขึ้นกับตนเองได้และเด็กจะเลียนแบบจากบุคคลอื่น ลักษณะที่แสดงถึงอารมณ์กลัวของเด็กวัยนี้ที่พบบ่อยคือ การวิ่งไปหลบซ่อน การร้องไห้ตัวสั่น ท่าทีหวาดหวั่นไม่ แน่ใจ ตัวแข็งทื่อ หรืออาจตัวอ่อนปวกเปียกไปทั้งตัวกรีด ร้อง เป็นต้น สิ่งที่ทำให้เด็กวัย 3-5 ขวบ กลัวบ่อย ๆ ได้แก่ ความมืด เสียงดัง ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ กลัวที่สูง ๆ กลัว สัตว์ที่ตนเองไม่เคยรู้จักมาก่อน คนแปลกหน้า เป็นต้น

6 ความอิจฉาริษยา อารมณ์นี้เป็นอารมณ์ขุ่นเคืองที่ เด็กแสดงต่อบุคคลที่เด็กรัก หรือเป็นบุคคลที่เด็กให้ความสำคัญ ปกติอารมณ์ชนิดนี้จะเกิดขึ้นในช่วงอายุ 2-6 ปี การแสดงออก จะ พบว่า เด็กจะแสดงความก้าวร้าวต่อผู้ที่เด็กคิดว่าจะมาแย่งความ รัก ความสำคัญของตนเองไปเช่นในภาวะที่พ่อแม่สนใจเอาใจใส่ น้องใหม่มากกว่าตนเอง กรณีที่มีผู้ได้สิทธิพิเศษ มากกว่าตนเอง การที่เพื่อนได้รับสิ่งของใหม่ในขณะที่ตนเองไม่ได้รับ เป็นต้น

7 ความอยากรู้อยากเห็น อารมณ์แบบนี้เป็น ลักษณะเฉพาะของเด็กวัย 3-5 ขวบ เป็นวัยที่ได้ชื่อว่า วัยช่าง ซักถาม หรือ “ เจ้าหนูทำไม ” เด็กจะแสดงความสนใจอยากรู้ใน ทุก ๆ สิ่งรอบตัว ดังนั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือผู้ดูแลเด็กจำเป็นต้อง เข้าใจและตอบคำถามเพราะการตอบ คำถาม เป็นสิ่งสำคัญ อย่างยิ่ง ในการให้ข้อมูลและความกระจ่างอีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้น ในการสร้าง ความคิดสร้างสรรค์ในอนาคตของเด็กจะเป็นการ ช่วยสนับสนุนให้เด็กสามารถพัฒนา ทางสติปัญญาและการเรียนรู้สิ่งรอบตัวได้อย่างถูกต้อง และ เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะเด่นทางอารมณ์ของเด็กวัย 3-5 ขวบ มักเป็นเด็กที่ แสดงออกอย่างเปิดเผยชัดเจน และแสดงออกตรง ๆ เช่น รัก รื่นเริง โกรธ โมโห หงุดหงิด อิจฉา กลัว อยากรู้อยาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google