งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำไย 5-3-80 ไร่ สละ 6-2-56 ไร่ สวนผสม ( กล้วย, มังคุด ) 2-3-44 ไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำไย 5-3-80 ไร่ สละ 6-2-56 ไร่ สวนผสม ( กล้วย, มังคุด ) 2-3-44 ไร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลำไย ไร่

3 สละ ไร่

4 สวนผสม ( กล้วย, มังคุด ) ไร่

5 สวนผสม ( เงาะ, มังคุด ) ไร่

6 อื่นๆ ไร่

7 สวนผสม ( เงาะ, มังคุด ) ไร่

8 สวนผสม ( มังคุด, ทุเรียน, ลองกอง ) ไร่

9 สละ ไร่

10 สวนผสม ( มังคุด, ทุเรียน, ลองกอง ) ไร่

11 ลำไย ไร่

12 บ้าน ไร่

13 สละ ไร่

14 สวนผสม ( มังคุด, ทุเรียน, ลองกอง ) ไร่

15 บ้านพักคนงาน ไร่

16 สวนผสม ( ทุเรียน, ลองกอง ) ไร่

17 สวนผสม ( มังคุด, ลองกอง ) ไร่


ดาวน์โหลด ppt ลำไย 5-3-80 ไร่ สละ 6-2-56 ไร่ สวนผสม ( กล้วย, มังคุด ) 2-3-44 ไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google