งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำไย 5-3-80 ไร่ สละ 6-2-56 ไร่ สวนผสม ( กล้วย, มังคุด ) 2-3-44 ไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำไย 5-3-80 ไร่ สละ 6-2-56 ไร่ สวนผสม ( กล้วย, มังคุด ) 2-3-44 ไร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลำไย 5-3-80 ไร่

3 สละ 6-2-56 ไร่

4 สวนผสม ( กล้วย, มังคุด ) 2-3-44 ไร่

5 สวนผสม ( เงาะ, มังคุด ) 4-1-48 ไร่

6 อื่นๆ 0-2- 88 ไร่

7 สวนผสม ( เงาะ, มังคุด ) 10-1-60 ไร่

8 สวนผสม ( มังคุด, ทุเรียน, ลองกอง ) 20- 1-28 ไร่

9 สละ 5-1- 12 ไร่

10 สวนผสม ( มังคุด, ทุเรียน, ลองกอง ) 20- 1-28 ไร่

11 ลำไย 0- 2-72 ไร่

12 บ้าน 2-3- 80 ไร่

13 สละ 7-2- 28 ไร่

14 สวนผสม ( มังคุด, ทุเรียน, ลองกอง ) 8-3- 4 ไร่

15 บ้านพักคนงาน 1-3-36 ไร่

16 สวนผสม ( ทุเรียน, ลองกอง ) 5- 2-44 ไร่

17 สวนผสม ( มังคุด, ลองกอง ) 12-2-20 ไร่


ดาวน์โหลด ppt ลำไย 5-3-80 ไร่ สละ 6-2-56 ไร่ สวนผสม ( กล้วย, มังคุด ) 2-3-44 ไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google