งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Doma in สากล Domai n ใน ไทย ย่อมาจากความหมาย.com.co.thCommerce of Thailand องค์กรธุรกิจ ภาคเอกชนใน ประเทศไทย.gov.go.thGovernment of Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Doma in สากล Domai n ใน ไทย ย่อมาจากความหมาย.com.co.thCommerce of Thailand องค์กรธุรกิจ ภาคเอกชนใน ประเทศไทย.gov.go.thGovernment of Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Doma in สากล Domai n ใน ไทย ย่อมาจากความหมาย.com.co.thCommerce of Thailand องค์กรธุรกิจ ภาคเอกชนใน ประเทศไทย.gov.go.thGovernment of Thailand หน่วยงาน ภาครัฐบาลของ ประเทศไทย.edu.ac.thAcademic of Thailand สถาบันการศึกษา ของประเทศไทย.mil.mi.thMilitary of Thailand หน่วยงานทาง การทหารของ ประเทศไทย.org.or.thOrganization of Thailand องค์กรที่ไม่หวังผล กำไรในประเทศ ไทย

10 Domain name ความหมาย.ca ประเทศแคนาดา.jp ประเทศญี่ปุ่น.uk ประเทศอังกฤษ.us ประเทศสหรัฐอเมริกา.au ประเทศออสเตรเลีย.th ประเทศไทย

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt Doma in สากล Domai n ใน ไทย ย่อมาจากความหมาย.com.co.thCommerce of Thailand องค์กรธุรกิจ ภาคเอกชนใน ประเทศไทย.gov.go.thGovernment of Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google