งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งทุนเพื่อการศึกษาใน ต่างประเทศ ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไป ศึกษา ติดต่อ ทุนเล่าเรียนหลวงปริญญาตรี www.ocsc.go.th ทุนไทยพัฒน์ปริญญาตรี - โท www.ocsc.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งทุนเพื่อการศึกษาใน ต่างประเทศ ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไป ศึกษา ติดต่อ ทุนเล่าเรียนหลวงปริญญาตรี www.ocsc.go.th ทุนไทยพัฒน์ปริญญาตรี - โท www.ocsc.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งทุนเพื่อการศึกษาใน ต่างประเทศ ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไป ศึกษา ติดต่อ ทุนเล่าเรียนหลวงปริญญาตรี www.ocsc.go.th ทุนไทยพัฒน์ปริญญาตรี - โท www.ocsc.go.th ทุนรัฐบาล ( ก. พ.) ม. ปลาย - ตรี - โท ตรี - โท - เอก www.ocsc.go.th ทุนรัฐบาล ( กระทรวงการ ต่างประเทศ ) www.ocsc.go.th www.mfa.go.th ทุนรัฐบาล ( กระทรวงวิทยาศาสตร์ ) ปริญญาตรี - โท - เอก http://stscholar.nstda. or.th ทุนรัฐบาลไทย

2 ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไปศึกษาติดต่อ ทุนรัฐบาล ( สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ) ปริญญาโท - เอก www.mua.go.th ทุนรัฐบาล ( กระทรวงสาธารณสุข ) ปริญญาโท - เอก www.ocsc.go.th ทุนการศึกษาในโครงการ พสวท. ปริญญาตรี - โท - เอก ปริญญาโท - เอก www.ipst.ac.th/dpst

3 ทุนรัฐบาลต่างประเทศ ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไป ศึกษา ติดต่อ ทุนฟุลไบร์ท (Fulbright) ปริญญาตรี www.fullbrightthai.org ทุนรัฐบาลเยอรมัน (DAAD) Postgraduate Research www.daad.or.th ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbusho) http://www.th.emb- japan.go.jp/th/jis/study.htm ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ปริญญาตรี www.newzealandeduca ted.com/scholarships ทุนรัฐบาล เนเธอร์แลนด์ (NFP) www.nuffic.nl/nfp

4 ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไปศึกษาติดต่อ ทุนรัฐบาลออสเตรเลียปริญญาโท - เอก www.austembassy.or.th/ ทุนรัฐบาลรัสเซียปริญญาตรี โท เอก สถานทูตรัสเซีย 0 2268 1169 ทุนรัฐบาลอังกฤษปริญญาตรี โท www.chvening.com www. britishcouncil.or.th ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส ปริญญาตรี โท สถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 0 2282 130 ทุนรัฐบาล สวิตเซอร์แลนด์ ปริญญาโท สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ 0 2253 0156 ทุนศึกษาต่อแคนาดา www.studyincanada.com

5 ทุนสถาบัน หน่วยงาน ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไป ศึกษา ติดต่อ ทุนอานันทมหิดลปริญญาโท เอก www.sa.tu.ac.th/ l_king_bud.asp ทุนจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก www.academic.chula.a c.th/office/ ทุนการรถไฟแห่ง ประเทศไทย ปริญญาตรี โท www. thailandrailway.com ทุนธนาคารกรุงไทยปริญญาโท www.ktb.co.th ทุนธนาคารกรุงเทพปริญญาโท 0-2685-7480 ทุนธนาคารแห่ง ประเทศไทย ปริญญาตรี - โท www.bot.or.th

6 ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไป ศึกษา ติดต่อ ทุนธนาคารกสิกรไทยปริญญาโท www.tfb.co.th ทุนวิทยุการบินแห่ง ประเทศไทย ปริญญาตรี www.aerothai.co.th ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม ปริญญาตรี www.ocsc.go.th ทุน United World College (UWC) www.ocsc.go.th ทุน Asian Development Bank ปริญญาโท เอก www.adb.org/business/ jschular

7 ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไป ศึกษา ติดต่อ ทุน East-West Center ปริญญาโท - เอก www.eastwestcenter. org Japan-IMF Fellowship Program ปริญญาเอก www.iiethai.org ทุน Asia Development Bank ปริญญาโท - เอก www.adb.org/busines s/jschular ทุน United World College(UWC) www.ocsc.go.th

8 To get information • Contact : MANANYA (MOOK) 086-8936332 mookze@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt แหล่งทุนเพื่อการศึกษาใน ต่างประเทศ ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไป ศึกษา ติดต่อ ทุนเล่าเรียนหลวงปริญญาตรี www.ocsc.go.th ทุนไทยพัฒน์ปริญญาตรี - โท www.ocsc.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google