งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งทุนเพื่อการศึกษาใน ต่างประเทศ ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไป ศึกษา ติดต่อ ทุนเล่าเรียนหลวงปริญญาตรี www.ocsc.go.th ทุนไทยพัฒน์ปริญญาตรี - โท www.ocsc.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งทุนเพื่อการศึกษาใน ต่างประเทศ ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไป ศึกษา ติดต่อ ทุนเล่าเรียนหลวงปริญญาตรี www.ocsc.go.th ทุนไทยพัฒน์ปริญญาตรี - โท www.ocsc.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งทุนเพื่อการศึกษาใน ต่างประเทศ ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไป ศึกษา ติดต่อ ทุนเล่าเรียนหลวงปริญญาตรี ทุนไทยพัฒน์ปริญญาตรี - โท ทุนรัฐบาล ( ก. พ.) ม. ปลาย - ตรี - โท ตรี - โท - เอก ทุนรัฐบาล ( กระทรวงการ ต่างประเทศ ) ทุนรัฐบาล ( กระทรวงวิทยาศาสตร์ ) ปริญญาตรี - โท - เอก or.th ทุนรัฐบาลไทย

2 ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไปศึกษาติดต่อ ทุนรัฐบาล ( สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ) ปริญญาโท - เอก ทุนรัฐบาล ( กระทรวงสาธารณสุข ) ปริญญาโท - เอก ทุนการศึกษาในโครงการ พสวท. ปริญญาตรี - โท - เอก ปริญญาโท - เอก

3 ทุนรัฐบาลต่างประเทศ ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไป ศึกษา ติดต่อ ทุนฟุลไบร์ท (Fulbright) ปริญญาตรี ทุนรัฐบาลเยอรมัน (DAAD) Postgraduate Research ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbusho) japan.go.jp/th/jis/study.htm ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ปริญญาตรี ted.com/scholarships ทุนรัฐบาล เนเธอร์แลนด์ (NFP)

4 ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไปศึกษาติดต่อ ทุนรัฐบาลออสเตรเลียปริญญาโท - เอก ทุนรัฐบาลรัสเซียปริญญาตรี โท เอก สถานทูตรัสเซีย ทุนรัฐบาลอังกฤษปริญญาตรี โท www. britishcouncil.or.th ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส ปริญญาตรี โท สถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร ทุนรัฐบาล สวิตเซอร์แลนด์ ปริญญาโท สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ทุนศึกษาต่อแคนาดา

5 ทุนสถาบัน หน่วยงาน ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไป ศึกษา ติดต่อ ทุนอานันทมหิดลปริญญาโท เอก l_king_bud.asp ทุนจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก c.th/office/ ทุนการรถไฟแห่ง ประเทศไทย ปริญญาตรี โท www. thailandrailway.com ทุนธนาคารกรุงไทยปริญญาโท ทุนธนาคารกรุงเทพปริญญาโท ทุนธนาคารแห่ง ประเทศไทย ปริญญาตรี - โท

6 ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไป ศึกษา ติดต่อ ทุนธนาคารกสิกรไทยปริญญาโท ทุนวิทยุการบินแห่ง ประเทศไทย ปริญญาตรี ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม ปริญญาตรี ทุน United World College (UWC) ทุน Asian Development Bank ปริญญาโท เอก jschular

7 ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไป ศึกษา ติดต่อ ทุน East-West Center ปริญญาโท - เอก org Japan-IMF Fellowship Program ปริญญาเอก ทุน Asia Development Bank ปริญญาโท - เอก s/jschular ทุน United World College(UWC)

8 To get information • Contact : MANANYA (MOOK)


ดาวน์โหลด ppt แหล่งทุนเพื่อการศึกษาใน ต่างประเทศ ชื่อทุนระดับที่ให้ทุนไป ศึกษา ติดต่อ ทุนเล่าเรียนหลวงปริญญาตรี www.ocsc.go.th ทุนไทยพัฒน์ปริญญาตรี - โท www.ocsc.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google