งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งทุนเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งทุนเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งทุนเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ
ทุนรัฐบาลไทย ชื่อทุน ระดับที่ให้ทุนไปศึกษา ติดต่อ ทุนเล่าเรียนหลวง ปริญญาตรี ทุนไทยพัฒน์ ปริญญาตรี-โท ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ม.ปลาย-ตรี-โท ตรี-โท-เอก ทุนรัฐบาล (กระทรวงการต่างประเทศ) ทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์) ปริญญาตรี-โท-เอก

2 ระดับที่ให้ทุนไปศึกษา
ชื่อทุน ระดับที่ให้ทุนไปศึกษา ติดต่อ ทุนรัฐบาล (สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา) ปริญญาโท-เอก ทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข)  ทุนการศึกษาในโครงการ พสวท. ปริญญาตรี-โท-เอก ปริญญาโท-เอก

3 ระดับที่ให้ทุนไปศึกษา
ทุนรัฐบาลต่างประเทศ ชื่อทุน ระดับที่ให้ทุนไปศึกษา ติดต่อ ทุนฟุลไบร์ท(Fulbright) ปริญญาตรี ทุนรัฐบาลเยอรมัน (DAAD) Postgraduate Research ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น(Monbusho) ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ ทุนรัฐบาล เนเธอร์แลนด์ (NFP)

4 ระดับที่ให้ทุนไปศึกษา
ชื่อทุน ระดับที่ให้ทุนไปศึกษา ติดต่อ ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ปริญญาโท-เอก ทุนรัฐบาลรัสเซีย ปริญญาตรี โท เอก สถานทูตรัสเซีย   ทุนรัฐบาลอังกฤษ ปริญญาตรี โท www. britishcouncil.or.th ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส  สถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร ทุนรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ ปริญญาโท สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ทุนศึกษาต่อแคนาดา

5 ระดับที่ให้ทุนไปศึกษา
ทุนสถาบัน หน่วยงาน ชื่อทุน ระดับที่ให้ทุนไปศึกษา ติดต่อ ทุนอานันทมหิดล ปริญญาโท เอก l_king_bud.asp ทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก ทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ปริญญาตรี โท www. thailandrailway.com ทุนธนาคารกรุงไทย ปริญญาโท ทุนธนาคารกรุงเทพ ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ปริญญาตรี-โท

6 ระดับที่ให้ทุนไปศึกษา
ชื่อทุน ระดับที่ให้ทุนไปศึกษา ติดต่อ ทุนธนาคารกสิกรไทย ปริญญาโท ทุนวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ปริญญาตรี ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ทุน United World College (UWC) ทุน Asian Development Bank ปริญญาโท เอก jschular

7 ระดับที่ให้ทุนไปศึกษา
ชื่อทุน ระดับที่ให้ทุนไปศึกษา ติดต่อ ทุน East-West Center ปริญญาโท-เอก Japan-IMF Fellowship Program ปริญญาเอก ทุนAsia Development Bank ทุนUnited World College(UWC)

8 To get information Contact : MANANYA (MOOK) 086-8936332


ดาวน์โหลด ppt แหล่งทุนเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google