งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• บรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อม บทความวารสาร ฉบับเต็ม จากวารสารสาขา ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป • เรื่องราวที่น่าสนใจจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• บรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อม บทความวารสาร ฉบับเต็ม จากวารสารสาขา ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป • เรื่องราวที่น่าสนใจจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • บรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อม บทความวารสาร ฉบับเต็ม จากวารสารสาขา ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป • เรื่องราวที่น่าสนใจจาก วารสารที่มีผู้นิยมอ่าน ซึ่ง จัดพิมพ์เผยแพร่ในประเทศ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมทั้งหมด 6 ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล 6 ฐาน คือ 1. Education Full Text 2. General Science Full Text 3. Humanities Full Text 4. Reader’s Guide Full Text 5. Social Sciences Full Text 6. Business Full Text

3 • สืบค้นออนไลน์ไปที่ http://www.car.chula.ac.th/cu ref.html ของ สถาบัน วิทยบริการ http://www.car.chula.ac.th/cu ref.html • คลิกที่รายชื่อฐานข้อมูล H.W. Wilson Abstracts Full Text • หน้าจอ จะปรากฏเมนูหลักของ ฐานข้อมูล

4 1. ปุ่มแสดงผลการ สืบค้น - Simple Search - Advance Search - Search History 2. ฐานข้อมูล Full Text 6 ฐานข้อมูล 3. ช่องรับข้อความ สำหรับใส่หัวเรื่องที่ ต้องการสืบค้น 4. Field ที่ต้องการให้ สืบค้นหัวเรื่อง 5. ปุ่ม Help, Search และ Reset

5 • เลือกฐานข้อมูล General Science • กำหนดคำหัว เรื่อง • เลือก Field ที่ ต้องการให้ สืบค้นหัวเรื่อง • คลิกปุ่ม Search

6 จำนวนเอกสารที่พบและ หัวเรื่องที่ใช้สืบค้น บทความที่ ค้นพบ

7 No Information Available

8 • เลือก ฐานข้อมูล General Science • กำหนดหัวเรื่อง โดยใช้ คำเชื่อม and or not • เลือกประเภท ของเอกสาร • เลือกปีพิมพ์ที่ ต้องการ • กำหนดให้เป็น Full Text • คลิก ปุ่ม Search

9 - จำนวน เอกสารที่พบ - หัวเรื่องที่ใช้ สืบค้น - ปีพิมพ์ของ เอกสาร ชื่อบทความที่ ค้นพบ

10 • ชื่อบทความ • แหล่งที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ • สาระสังเขป • หัวเรื่อง •ISSN/ISBN • ปีพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บทความ • สามารถโยงไป ยังบทความฉบับ เต็ม (Full Text)


ดาวน์โหลด ppt • บรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อม บทความวารสาร ฉบับเต็ม จากวารสารสาขา ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป • เรื่องราวที่น่าสนใจจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google