งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพิ่ม ประสิทธิภา พการ บริหารงาน เพิ่ม ช่องทาง รับ - ส่ง ข้อมูล ข่าวสาร มีความ รวดเร็ว ในการ ติดต่อสื่อ สาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพิ่ม ประสิทธิภา พการ บริหารงาน เพิ่ม ช่องทาง รับ - ส่ง ข้อมูล ข่าวสาร มีความ รวดเร็ว ในการ ติดต่อสื่อ สาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เพิ่ม ประสิทธิภา พการ บริหารงาน เพิ่ม ช่องทาง รับ - ส่ง ข้อมูล ข่าวสาร มีความ รวดเร็ว ในการ ติดต่อสื่อ สาร

3 ส่งข้อความหรือข้อมูลที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับ วัตถุประสงค์ของกลุ่ม ไม่พูดเรื่องส่วนตัว การเมือง ศาสนา หรือความ คิดเห็นเชิงลบ ฯลฯ ในกลุ่มฯ ไม่คัดลอกข้อความตลก ด่าทอ หรือกล่าวอ้าง ที่ส่งต่อมาเป็นทอดๆ ส่งเข้ามาในกลุ่มฯ หลีกเลี่ยงการส่งรูปสติกเกอร์ หรือพิจารณาส่ง ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น ไม่เชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีคุณสมบัติที่ สอดคล้องกับกลุ่มเข้ากลุ่มฯ

4 ชื่อกลุ่ม : หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ID Line : TAKGOVOFFICEREmail : datatak@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ : 08-3085-5472

5 เพิ่มเพื่อนตาม ID Line ที่แจ้งในแบบฟอร์ม ( โดย admin) *** admin จะไม่สามารถ เพิ่ม ID Line ของท่านได้ หาก โปรแกรม Line บน Smart Phone ของท่านไม่ได้ตั้งค่า ID Line ให้อยู่ในสถานะ ไอดีผู้ใช้ ส่วนรวม ( สำคัญ !!!) เชิญเข้ากลุ่ม “ หัวหน้าส่วนฯ ” ( โดย admin) ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมกลุ่ม ตาม ข้อความเชิญ ( โดย หน. ส่วนฯ ) วิธีที่ 1) แจ้ง ID Line ให้ จังหวัด ( ตาม แบบฟอร์ม ) เพิ่ม ID Line “TAKGOVOFFICER” เพื่อ เป็นเพื่อนกับ Line ของท่าน ( โดย หน. ส่วนฯ ) เชิญเข้ากลุ่ม “ หัวหน้าส่วนฯ ” ( โดย admin) ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมกลุ่ม ตามข้อความเชิญ ( โดย หน. ส่วนฯ ) วิธีที่ 2) เพิ่ม ID Line “ หัวหน้าส่วน ฯ ”

6

7 1. กดเลือกที่ “ ตั้ง ค่า ”

8 2. กดเลือกที่ “ โปรฟาย ส่วนตัว ”

9 3. จะปรากฏช่อง “ ไอดี ผู้ใช้ส่วนรวม ”

10 4. กดเลือกสถานะ “ ไอดี ผู้ใช้ส่วนรวม ”

11

12 1. จะมีการแจ้ง เตือนจากไลน์ ให้สังเกต “ เชิญ กลุ่ม ” กดที่ “ หน. ส่วนราชการจ. ตาก ”

13 2. เลือกกดปุ่ม “ ร่วม ”

14 3. จะมีกล่อง ข้อความให้ ยืนยันกดเลือก “ ตก ลง ”

15 4. เสร็จสิ้นขั้นตอน การเข้าร่วมกลุ่ม

16


ดาวน์โหลด ppt เพิ่ม ประสิทธิภา พการ บริหารงาน เพิ่ม ช่องทาง รับ - ส่ง ข้อมูล ข่าวสาร มีความ รวดเร็ว ในการ ติดต่อสื่อ สาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google