งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราค่าไฟฟ้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราค่าไฟฟ้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราค่าไฟฟ้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหา กำไร ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร ประเภทที่ 8 ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว

3 ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย

4

5 ประเภทที่ 2 กิจการขนาด เล็ก

6 ประเภทที่ 3 กิจการขนาด กลาง

7

8 ประเภทที่ 4 กิจการขนาด ใหญ่

9

10 ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง

11

12 ประเภทที่ 6 ส่วนราชการ และ องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

13

14 1. อัตราปกติ 0.00 น. 24.00 น. kW kW = 196.26 บาท kWh = 2.7815 บาท ค่าไฟฟ้า = ( ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด + ค่าพลังงาน ไฟฟ้า +Ft) x VAT

15 2. อัตรา TOU 9.00 น. OFF PEAK ON PEAK 22.0 0 น. 0.0 0 น. 24.0 0 น. kW จันทร์ - ศุกร์ (9.00- 22.00 น.) kW = 132.93 บาท kWh = 3.7731 บาท จันทร์ - ศุกร์ (22.00- 9.00 น.) และ เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดทั้งวัน kW = 0 บาท kWh = 2.2695 บาท ค่าไฟฟ้า = ( ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด + ค่าพลังงาน ไฟฟ้า +Ft) x VAT

16 3. อัตรา TOD ค่าไฟฟ้า = ( ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด + ค่าพลังงาน ไฟฟ้า +Ft) x VAT OFF PEAK PARTIAL PEAK ON PEAK 8.0 0 น. 18.3 0 น. 21. 30 น. 0.0 0 น. 24.0 0 น. kWkWkWkW kW = 285.05 บาท PP - OP kW = 58.88 บาท kW = 0 บาท kWh = 2.7815 บาท

17 การคำนวณพลังงานไฟฟ้า kWh = kW x hour kW = W / 1000

18 18 กำลังไฟฟ้า (kW) / พลังงาน ไฟฟ้า (kWh) 8.00 น. 12.00 น. 13.00 น. 17.00 น. kWเวลา 22.00 น. ปั๊มน้ำ = 50 kW 350 kW แอร์ = 200 kW แสงสว่าง = 100 kW ปั๊มน้ำ = 50 kW 300 kW

19 การประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพ = 1 - Loss Machine Loss InputOutput kWh = kW x hour 100 % 30 % 70 %

20 กรณีศึกษา บ้านหลังหนึ่ง มีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ดัง รายละเอียดต่อไปนี้ อุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วโมงใช้ งานต่อวัน จำนวนวันที ใช้ต่อเดือน หมายเหตุ หลอดไส้ขนาด 100 W จำนวน 3 หลอด 1.520 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 W จำนวน 5 หลอด ( ใช้ ร่วมกับ บัลลาสต์แกนเหล็กที่มีความสูญเสีย 10 W/ ชุด ) 830 โทรทัศน์สีจอแบนขนาด 21 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 630 เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 Btu/h จำนวน 1 เครื่อง 1030 คอมเพรสเซอร์ ทำงาน 70 % เตารีดไอน้ำขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง 25 ฮีตเตอร์ทำงาน 50 % หม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 130 เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ ขนาด 6 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง 210

21

22

23

24 ? ?? คำถาม กำหนดให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 3 บาทต่อหน่วย บ้าน หลังนี้จะต้องเสียค่าไฟฟ้าเดือนละกี่บาท บ้านหลังนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้าง บอก มาอย่างน้อย 3 วิธีการ

25 เฉลย อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า ( วัตต์ ) จำนวนชั่วโมงทีใช้ต่อ เดือน พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อ เดือน (kWh) หลอดไส้ 1003309.00 หลอดฟลูออเรส เซนต์ 46524055.20 โทรทัศน์สีจอแบน 112218040.32 เครื่องปรับอากาศ 2,0201210424.2 เตารีดไอน้ำ 1,325156.63 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 53013015.90 เครื่องซักผ้าแบบ อัตโนมัติ 3801207.60 รวมทั้งสิ้น 558.85

26 เฉลย บ้านหลังนี้จะต้องเสียค่าไฟฟ้าเดือนละ 558.85 kWh/ เดือน x 3 บาท /kWh = 1,676 บาท / เดือน


ดาวน์โหลด ppt อัตราค่าไฟฟ้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google