งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยเด็กหญิงประกอบ มีมูซอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยเด็กหญิงประกอบ มีมูซอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยเด็กหญิงประกอบ มีมูซอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8

2 กฎหมายจราจร

3 กฎจราจร รถที่ห้ามนำมาใช้ในทาง คือ 1. รถที่มีสภาพที่ไม่มั่นคงแข็งแรง มีส่วนควบอุปกรณ์ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรืออาจเกิดอันตราย หรือ เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้รถ คนโดยสารหรือ ประชาชน เช่น มีโคมไฟหน้าหรือโคมท้ายชำรุดรถที่มีเครื่องห้ามล้อ ชำรุด รถที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล เอ รถที่มีควันดำ เกินเกณฑ์ที่ทาง ราชการกำหนด รถที่ไม่มีกระจก ด้านหน้า เป็นต้น 2. รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ( ไม่ว่าจะ 1 หรือ 2 แผ่นป้าย ) ไม่ติดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรื เครื่องหมายอื่น ๆ ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อกับรถกำหนดอ 3. รถที่มีเสียงอื้ออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ

4 4. รถที่มีล้อหรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางที่ไม่ใช่ ยาง ยกเว้น รถที่ใช้ในราชการสงคราหรือรถที่ใช้ ใน ราชการตำรวจ 5. รถที่มีเสียงแตรได้ยินในระยะน้อยกว่า 60 เมตร 6. รถที่ผู้ขับขี่ยอมให้ผู้อื่นนั่งที่นั่งแถวหน้าเกิน กว่า 2 คน ( แถวด้านหน้าห้ามนั่งเกินกว่า 2 คน โดยรวมคน ขับด้วย ) 7. รถที่ได้เสียภาษีประจำปี 8. รถที่ใช้แผ่นป้ายที่ทำขึ้นเอง

5 ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่จะต้อง ปฏิบัติดังนี้ 1. ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางด้านซ้ายของ ทางเดินรถ และให้ถือกึ่งกลางของทางเดิน รถหรือเส้นหรือแนวที่ แบ่งทางเดินรถเป็น หลัก 2. ทางเดินรถที่แคบ ให้ผู้ขับขี่แต่ละผ่าย ลดความเร็วของรถลง เพื่อให้สวนทางกัน ได้โดยปลอดภัย 3. ทางเดินรถที่แคบซึ่งไม่อาจขับรถสวน ทางกันได้โดยปลอดภัย ให้ผู้ขับขี่รถคันที่ ใหญ่กว่าหยุดรถชิดขอบ ทางด้านซ้าย เพื่อให้ผู้ขับรถคันที่เล็กกว่าขับผ่านไปก่อน 4. กรณีที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ผู้ขับขี่ ต้องลดความเร็วหรือหยุดรถให้รถคันที่วน ทางขับผ่านมาก่อน

6 กรณีที่บรรทุกของยื่นเกินกว่าความยาวของตัว รถผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร 1. ในเวลากลางวันติดธงสีแดงเรืองแสงรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาง 45 เซนติเมตร 2. ในเวลากลางคืน หรือในเวลาที่ไม่สามารถ มองเห็นได้ในระยะ 150 เมตร ต้องติด ไฟสัญญาณสีแดงที่มองเห็นชัดเจนสนระยะ 150 เมตร

7 สัญลักษณ์จราจร กรวยจราจร ใช้กั้นผิวจราจรทางบก เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ป้ายลดความเร็ว เป็นสัญญาณบอกให้ผู้ขับขี่ จำกัดความเร็วของรถ

8 สัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟเขียวและลูกศรชี้เลี้ยวขวา แสดงให้เห็นว่าเลี้ยวขวา และตรงได้


ดาวน์โหลด ppt โดยเด็กหญิงประกอบ มีมูซอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google