งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา “ แฮกเกอร์เยอรมันแฮกระบบสแกน รอยนิ้วมือ ไอโฟน 5 เอส ” นางสาวอรวี ทิพยางกูร รหัสนิสิต 54160281 1 จาก 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา “ แฮกเกอร์เยอรมันแฮกระบบสแกน รอยนิ้วมือ ไอโฟน 5 เอส ” นางสาวอรวี ทิพยางกูร รหัสนิสิต 54160281 1 จาก 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา “ แฮกเกอร์เยอรมันแฮกระบบสแกน รอยนิ้วมือ ไอโฟน 5 เอส ” นางสาวอรวี ทิพยางกูร รหัสนิสิต 54160281 1 จาก 9

2 กรณีศึกษา เมื่อวันที่ 24 กันยายน กลุ่มแฮกเกอร์ " คา ออส คอมพิวเตอร์ คลับ " ( ซีซีซี ) จาก เยอรมนี ประกาศว่าสามารถโจรกรรมรอยนิ้ว มือจากระบบสแกนบน ไอโฟน 5 เอส ซึ่งเป็น สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของแอปเปิ้ล ด้วยการ ถ่ายภาพรอยนิ้วมือที่ผ่านการเข้าระบบบน หน้าจอ แล้วนำไปสร้าง " นิ้วปลอม " เพียง เท่านี้ก็สามารถปลดล็อคโทรศัพท์เครื่อง เดียวกันได้ ศาสตราจารย์คาร์สเท่น โนห์ล หัวหน้า ห้องทดลอง " เอสอาร์ แล็บส์ " ซึ่งเป็น สถาบันวิจัยด้านการแฮกกิ้งของเยอรมนี กล่าวว่า ผลงานของซีซีซีแสดงให้เห็นว่า ระบบสแกนรอยนิ้วมือของแอปเปิ้ลยังไม่มี ความปลอดภัยมากพอ เท่ากับการใส่ตัวเลข รหัสผ่าน 4 หลัก ซึ่งยังเป็นวิธีที่ปลอดภัย ที่สุดในเวลานี้ 2 จาก 9

3 กรณีศึกษา ( ต่อ ) นอกจากนี้ หากแอปเปิ้ลต้องการเพิ่มความ สะดวกสบายในการใช้สินค้าของตัวเองจริง ควร มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมอื่น ซึ่งไม่เชื่อมโยงไปยัง ระบบรักษาความปลอดภัย และปกป้องความเป็น ส่วนตัวของผู้ใช้ ก่อนหน้าการวางจำหน่ายไอโฟน 5 เอส แอปเปิ้ลเผยว่า มีโอกาสเพียง 1 ใน 50,000 เท่านั้น ที่ระบบสแกนรอยนิ้วมือของไอโฟน 5 เอส จะบันทึกรอยนิ้วมือของบุคคล 2 คนว่ามี ความคล้ายคลึงกัน ดังนั้น เทคโนโลยีดังกล่าวจึง มีความปลอดภัยในระดับสูง แต่อย่างไรก็ตาม แอปเปิ้ลย้ำว่า ระบบ สแกนรอยนิ้วมือเป็นเครื่องอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้ ในการปลดล็อคไอโฟนและใช้บริการ บนแอพพลิเคชั่น สโตร์เท่านั้น บริษัทไม่แนะนำ ให้ผู้ใช้ยึดระบบนี้เป็นเสมือนตัวรักษาความ ปลอดภัยของโทรศัพท์ 3 จาก 9

4 วิเคราะห์ จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีส่วนทำให้ ผู้ใช้งาน หรือแฮคเกอร์ กระทำความผิดได้อย่าง ง่ายดาย ในเรื่องของการปลอมแปลงลายนิ้วมือ  เป็นความท้าทายมากยิ่งขึ้น เมื่อเป็นสิ่งใหม่ที่ยัง ไม่มีใครสามารถทำได้  ช่องโหว่ดังกล่าวอาจเป็นแรงจูงในใจการกระทำ ความผิด  อาจนำวิธีการดังกล่าวไปก่อความเดือดร้อน เสียหายแก่เจ้าของโทรศัพท์ หรือเป็นแรงจูงใจ ในการคิดหาวิธีการแฮคใหม่ๆ  แต่ทั้งนี้ควรจะต้องคำนึงถึงความเสียหาย หรือ ผลลัพธ์ที่จะเกิดตามมาด้วย 4 จาก 9

5 วิเคราะห์ ( ต่อ ) การก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์  ในมุมมองของการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ถือว่าเป็นการโจมตีแบบ Zero-day Attack  ผู้กระทำผิดได้ทำการโจมตีช่องโหว่ของ ซอฟต์แวร์ โดย Hacker พบช่องโหว่ของ ซอฟแวร์ก่อนผู้ผลิตซอฟต์แวร์  ผู้กระทำผิดเป็น Hacker โดยใช้ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยให้ตนเองสามารถเข้าถึง สารสนเทศผู้อื่นได้อย่างผิดกฎหมาย  แต่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อขโมยหรือทำลาย สารสนเทศ และระบบ  เพียงต้องการทดสอบความรู้ความสามารถของ ตนเอง  แต่ถ้าเข้าไปเพื่อขโมยข้อมูล ทำความเสียหาย กับข้อมูลจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย 5 จาก 9

6 วิเคราะห์ ( ต่อ ) ความเป็นส่วนตัว  ถ้าผู้ที่คิดวิธีการดังกล่าวนำไปใช้เพื่อเข้าถึง ข้อมูลผู้อื่น จะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวใน ข้อมูลส่วนบุคคล  ซึ่งการที่สามารถปลดล็อคโทรศัพท์ผู้อื่นได้ก็ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์ได้ 6 จาก 9

7 วิเคราะห์ ( ต่อ ) คุณภาพของซอฟต์แวร์  ถ้าในมุมของคุณภาพซอฟต์แวร์ อาจมีสาเหตุมา จากความล้มเหลวของซอฟต์แวร์ระบบ  อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของการเขียน ข้อกําหนดคุณสมบัติ ของฟังก์ชั่น  ที่ทางบริษัท แอปเปิ้ล ไม่ได้บอกถึงคุณสมบัติ ของระบบสแกนรอยนิ้วมือให้ชัดเจน ว่าระบบ สแกนรอยนิ้วมือเป็นเครื่องมือในการอำนวยความ สะดวกเป็นหลัก ไม่แนะนำให้ผู้ใช้ยึดระบบนี้เป็น เสมือนตัวรักษาความปลอดภัยของโทรศัพท์  จากช่องโหว่นี้อาจมีสาเหตุมาจากการทบทวน คุณภาพการตรวจทานโปรแกรมหรืองาน ออกแบบ 7 จาก 9

8 วิเคราะห์ ( ต่อ ) จริยธรรมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอที  ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ควรมีจริยธรรม และ จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของตนเอง  เพื่อเป็นตัวแทน หรือหลักปฏิบัติในการประกอบ วิชาชีพ  เป็นแนวปฏิบัติ ไม่ให้ทำผิดต่อวิชาชีพของตนเอง และไม่เดือดร้อนผู้อื่น 8 จาก 9

9 ขอบคุณค่ะ 9 จาก 9


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา “ แฮกเกอร์เยอรมันแฮกระบบสแกน รอยนิ้วมือ ไอโฟน 5 เอส ” นางสาวอรวี ทิพยางกูร รหัสนิสิต 54160281 1 จาก 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google