งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

* เนื้อหาส่วนที่ 2 1. เครื่องมือช่วยการสืบค้น  CMUL OPAC  One Search & WorldCat 2. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อ นศพ.  ฐานข้อมูล e-Books 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "* เนื้อหาส่วนที่ 2 1. เครื่องมือช่วยการสืบค้น  CMUL OPAC  One Search & WorldCat 2. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อ นศพ.  ฐานข้อมูล e-Books "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 * เนื้อหาส่วนที่ 2 1. เครื่องมือช่วยการสืบค้น  CMUL OPAC  One Search & WorldCat 2. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อ นศพ.  ฐานข้อมูล e-Books  ฐานข้อมูล Journals, e-Journals  3. การเชื่อมต่อ Wi-Fi และบริการออนไลน์ ของห้องสมุด

2 เครื่องมือช่วยการสืบค้น CMUL OPAC  ประโยชน์ เพื่อสืบค้นทรัพยากร ที่ ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

3  คอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้บริการ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาส่วนบุคคล Tablet, Smart Phone, Computer Notebook ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต http://search.lib.cmu.ac.th http://search.lib.cmu.ac.th  สืบค้นจากที่บ้าน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ช่องทางการเข้าถึงเครื่องมือสืบค้น CMUL OPAC

4  จากหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด ช่องทางการเข้าถึงเครื่องมือสืบค้น CMUL OPAC

5 วิธีการสืบค้น CMUL OPAC  การสืบค้น แบบทราบชื่อหนังสือ หรือชื่อ ของทรัพยากร

6 วิธีการสืบค้น CMUL OPAC  แสดงผล การสืบค้น

7 Location : Medicine reserve medicine Medical – Store Medical Living Library การค้นทรัพยากรที่มีใน ห้องสมุดแพทย์ฯ

8 การสืบค้นด้วยหัวเรื่อง (Subject) ตัวอย่าง ค้นหาเรื่องเกี่ยวกับ Vaccine วิธีที่ 1  การสืบค้น แบบยังไม่รู้ชื่อหนังสือ แต่มี เรื่องที่ต้องการค้นคว้า

9 การสืบค้นด้วยหัวเรื่อง (Subject)

10 ตัวอย่าง ค้นหาเรื่องเกี่ยวกับ Vaccine วิธีที่ 2 การสืบค้นด้วยหัวเรื่อง (Subject)

11  สามารถหาเพิ่ม ด้วยการเลือกที่ Subject

12 การสืบค้นด้วยหัวเรื่อง (Subject)

13 One Search & WorldCat  เครื่องมือช่วยค้นทรัพยากรจากทุกแหล่ง ทุกฐานข้อมูลที่มีให้บริการของ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

14 หน้าแสดงผล One Search

15 หน้าแสดงผล WorldCat

16 แนะนำการใช้ฐานข้อมูล ที่เป็น ประโยชน์ต่อ นศพ.

17 ฐานข้อมูล e-Books ห้องสมุด แพทย์ฯ  เป็นฐานที่รวบรวม e-Books ทาง การแพทย์ ทั้งหมดที่ห้องสมุด มีให้บริการ

18 การใช้ฐานข้อมูล e-Books ห้องสมุดแพทย์ฯ

19 ลิงค์ไปยัง e-books ที่ต้องการ

20 การใช้ฐานข้อมูล e-Books ห้องสมุดแพทย์ฯ แสดงข้อมูลสารบัญ พร้อมลิงค์เข้าสู่เนื้อหาที่ต้องการอ่าน

21 การใช้ฐานข้อมูล e-Books ห้องสมุดแพทย์ฯ

22 ฐานข้อมูล วารสารตัวเล่ม ที่มีใน ห้องสมุดแพทย์ฯ

23

24 ฐานข้อมูล วารสารออนไลน์ ที่มีใน ห้องสมุดแพทย์ฯ

25

26 * ฐานข้อมูลแนะนำ เพื่อประโยชน์ ของนักศึกษาแพทย์ * ใช้ได้เฉพาะในเครือข่ายคณะแพทย์ และ มหาวิทยาลัย

27 McGraw-Hill Access Medicine คือ ฐานข้อมูลหนังสือตำราทางการแพทย์ ของ MCGraw-Hill ทั้งทางด้าน Basic Science และ Clinical Sciences ได้แก่ Harrison’s, Schwartz Surgery เป็นต้น และข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น Multimedia, คลังข้อสอบ USMLEasy Lite เพื่อใช้เตรียมตัวสอบ USMLE, คลังข้อมูล ยา, Guidelines และ Case files สำหรับ ฝึกและใช้ความรู้ที่มีทางคลินิกอย่าง ถูกต้อง ทั้งการตั้งคำถาม การตอบ การสรุป ใจความ และประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ในการรักษาผู้ป่วย

28 การเข้าถึง McGraw-Hill Access Medicine

29 Browse : ตามหัวข้อที่สนใจ McGraw-Hill Access Medicine

30

31

32 ชื่อยา โดยทั่วไป ชื่อยาทาง การค้า ประเภทของ ยา คู่มือสำหรับ ผู้ป่วย McGraw-Hill Access Medicine Browse : Drug เลือกดูข้อมูลเกี่ยวกับยา

33 McGraw-Hill Access Medicine

34 Browse : LANGE EDUCATIONAL LIBRARY เพื่อเลือกตามสาขาที่สนใจ McGraw-Hill Access Medicine

35 USMLE คือ ฐานข้อมูลคลังข้อสอบทางการแพทย์ เพื่อการทดสอบตนเองของนักศึกษา และ เตรียมตัวสอบใบประกอบโรคศิลป์ เพื่อใช้ในการเข้าฝึกอบรมและ เรียนต่อใน สาขาเฉพาะทางของแพทย์ในอเมริกา (United State Medical Licensing Examination) ประกอบด้วยข้อสอบ Step 1 (Basic Science), Step 2 CK (Clinical Knowledge) และ Step 3 CS (Clinical Skill) รวมกว่า 6,800 ข้อ

36 USMLE

37 แต่ละ Step มี 100 ข้อ USMLE

38

39 Self-Assessment Test

40

41 แนะนำฐานข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

42 ฐานข้อมูล uCentral unbound

43 Wi-Fi ที่มีให้บริการในห้องสมุด

44 ระบบ Wi-fi เครือข่ายคณะ MED-Library

45 ระบบ Wi-Fi เครือข่ายมหาวิทยาลัย JumboPlus Wi-Fi ที่มีให้บริการในห้องสมุด

46

47 บริการออนไลน์ ของห้องสมุด

48 บริการ VPN (Virtual Private Network)

49

50

51

52

53 บริการออนไลน์ ของห้องสมุด แพทย์ฯ  บริการข่าวสารห้องสมุด และตอบคำถามช่วยการ ค้นคว้า

54 บริการออนไลน์ ของห้องสมุด แพทย์ฯ  แจ้งข่าวสารของห้องสมุด เช่น รายการ หนังสือใหม่, ฐานข้อมูลทดลองใช้, การ อบรม และกิจกรรมต่างๆ

55 บริการออนไลน์ ของห้องสมุด แพทย์ฯ

56


ดาวน์โหลด ppt * เนื้อหาส่วนที่ 2 1. เครื่องมือช่วยการสืบค้น  CMUL OPAC  One Search & WorldCat 2. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อ นศพ.  ฐานข้อมูล e-Books 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google