งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการใช้ห้องสมุดแนะนำการใช้ห้องสมุด Introduction to Medical Library 16 JUNE 2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการใช้ห้องสมุดแนะนำการใช้ห้องสมุด Introduction to Medical Library 16 JUNE 2007."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการใช้ห้องสมุดแนะนำการใช้ห้องสมุด Introduction to Medical Library 16 JUNE 2007

2

3

4 Open Hours Mon – Fri 8.30 – 20.00 น. Sat – Sun 9.00 – 17.00 น. * Closed National Holiday and Compensatory Holiday

5

6

7

8

9

10

11 การแต่งกาย นอกเวลา ราชการ แต่งกายให้ตรง เพศ นศพ. ชาย เสื้อเข้าใน กางเกง รองเท้าสุภาพ นศพ. หญิง อนุญาตกางเกง ขายาว รองเท้ารัดส้น

12

13

14

15 Water for Life

16 ของ ต้องห้าม ขนมขบเคี้ยว ลูกอม หมากฝรั่ง และ น้ำ ดื่ม ห้ามนำมาในห้องสมุด และแน่นอนว่า ห้ามกินและแอบกินในห้องสมุด

17 ต้องห้าม พิเศษ น้ำดื่มวางบนโต๊ะ พร้อมกับถุงขนม

18 โทรศัพท์มือถื อ 1. ใช้ระบบสั่น 2. รับสาย และ สนทนา นอกห้องสมุด

19

20

21

22 โซฟา ชั้น 6- 7 หลับบนโซฟา

23 โซฟา ชั้น 6- 7 นั่งบน ที่พัก แขน

24 โซฟา ชั้น 6- 7

25 โซน คอมพิวเตอร์ แลกบัตร เมื่อ ต้องการ ใช้ คอมพิวเต อร์

26 โซน คอมพิวเตอร์ แลกบัตร เมื่อ ต้องการ ใช้ คอมพิวเต อร์

27

28 การยืม หนังสือ ต่อ แถว ให้ เป็น ระเบีย บ

29 การยืม หนังสือ อย่าเอาหนังสือไปบังฝน อย่าเอาหนังสือไปบังฝน อย่าทำข้อสอบในหนังสือ ข้อสอบ อย่าทำข้อสอบในหนังสือ ข้อสอบ อย่าขีดเขียนอะไรใน หนังสือ อย่าขีดเขียนอะไรใน หนังสือ อย่ายืมหนังสือแทนเพื่อน หรือให้ เพื่อนยืมแทน อย่ายืมหนังสือแทนเพื่อน หรือให้ เพื่อนยืมแทน

30 การใช้หนังสือใน ห้องสมุด นำ หนังสื อมา อ่าน อย่างมี ระเบีย บบน โต๊ะ

31 การใช้หนังสือใน ห้องสมุด เมื่อ อ่าน เสร็จ แล้ว ?!?

32 การใช้หนังสือใน ห้องสมุด เมื่อ อ่าน เสร็จ แล้ว ^^”

33 การใช้หนังสือใน ห้องสมุด เมื่อ อ่าน เสร็จ แล้ว ^^”

34 การใช้หนังสือใน ห้องสมุด เมื่อ อ่าน เสร็จ แล้ว ^^”

35 Living Library

36 Relaxing Zone

37 Private Study Room

38

39 Private Study Room ?

40

41 Audio Visual Section

42 Special Thank You

43 Question & Answer 1. รู้จักห้องสมุดเป็นอย่างดี 2. สามารถเข้าใช้ห้องสมุดด้วย ความสุข


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการใช้ห้องสมุดแนะนำการใช้ห้องสมุด Introduction to Medical Library 16 JUNE 2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google