งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พยัญชนะ ต้น พยัญชนะต้น คือ พยัญชนะ ที่ทำหน้าที่ประสมกับสระในแต่ละ พยางค์ เช่น พ่อ แม่ กิน เขียน ฉัน เสน่ห์ โล่ห์ แพทย์ ศาสตร์ องค์ กราบ กลอน ความ กลับไปหน้าแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พยัญชนะ ต้น พยัญชนะต้น คือ พยัญชนะ ที่ทำหน้าที่ประสมกับสระในแต่ละ พยางค์ เช่น พ่อ แม่ กิน เขียน ฉัน เสน่ห์ โล่ห์ แพทย์ ศาสตร์ องค์ กราบ กลอน ความ กลับไปหน้าแรก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 พยัญชนะ ต้น พยัญชนะต้น คือ พยัญชนะ ที่ทำหน้าที่ประสมกับสระในแต่ละ พยางค์ เช่น พ่อ แม่ กิน เขียน ฉัน เสน่ห์ โล่ห์ แพทย์ ศาสตร์ องค์ กราบ กลอน ความ กลับไปหน้าแรก

4 พยัญชนะต้น พยัญชนะต้น 1 ตัว พยัญชนะต้น 2 ตัว อักษรควบ อักษรควบ แท้ อักษรควบ ไม่แท้ อักษรนำ กลับไปหน้าแรก

5 พยัญชนะต้นแบ่ง ออกได้ดังนี้ พยัญชนะต้น 1 ตัว 1. พยัญชนะต้น 1 ตัว เช่น กาเสื้อเดิน เรียกเขียวแดง ฉันเธอ กลับไปหน้าแรก

6 2. พยัญชนะต้น 2 ตัว แบ่ง ออกเป็น 2.1 อักษรควบ คือ พยัญชนะ 2 ตัว ควบหรือกล้ำ อยู่ในสระเดียวกัน พยัญชนะตัวที่ 2 มีตัว ร ล ว ตัว ร เมื่อ ควบกับตัวอื่นบางทีก็ออกเสียง เช่น กราบ ครอบครัว บางทีก็ไม่ออกเสียงเช่น จริง เศร้า แต่ตัว ล ว ต้องออกเสียงเสมอ กลับไปหน้าแรก

7 อักษรควบแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ก. อักษรควบแท้ คือ อักษรควบที่เกิดจากพยัญชนะ 2 ตัว กล้ำอยู่ในสระเดียวกัน ได้แก่พยัญชนะที่ควบกับตัว ร ล ว เมื่อควบกล้ำแล้วออก เสียงพร้อมกัน เช่น กลับไปหน้าแรก

8 พยัญชน ะ ร เป็นตัว ควบ ล เป็นตัว ควบ ว เป็นตัว ควบ กขคตบกราบ ขรุขร ะ ครู เตรีย ม บราซิ ล กลองขลาดคลอง--กวาดขวานควาย-- ตัวอย่างอักษรควบแท้ กลับไปหน้าแรก

9 พยัญชน ะ ร เป็นตัว ควบ ล เป็นตัว ควบ ว เป็นตัว ควบ ปผพฟปรุง-พระ ฟรอย ด์ ปลอมผล็อยพลอย----- ตัวอย่างอักษรควบแท้ กลับไปหน้าแรก

10 ข. อักษรควบไม่แท้ คือพยัญชนะที่ ควบกับตัว ร แล้วบางทีก็ออกเสียง เฉพาะพยัญชนะตัวหน้าตัวเดียว ตัว ร ไม่ออกเสียง หรือบางทีก็ออกเสียง เปลี่ยนเป็นเสียงพยัญชนะตัวอื่น - ร ควบ แล้วออกเสียงเฉพาะตัว หน้าตัวเดียว เช่น จริงไซร้ศรัทธา เศร้า สรวงสร้อยเสร็จ กลับไปหน้าแรก

11 - ร ควบแล้วออกเสียงเปลี่ยนไป เป็นเสียงพยัญชนะตัวอื่นได้แก่ ร ควบ ท ออกเสียงเป็น ซ เช่น ทราบ ทรง ทรุดโทรม ฉะเชิงเทรา นกอินทรีย์ ทรัพย์ ทราย กลับไปหน้าแรก

12 2.2 อักษรนำ คือ พยัญชนะ 2 ตัวร่วม อยู่ในสระเดียวกันบางคำก็ออกเสียงร่วมกัน สนิท เช่น หงาย หนา หนอน หมา หลอก หรือ ไหว อย่า อยู่ อย่าง อยาก กลับไปหน้าแรก

13 อักษรนำบางคำก็ออกเสียงคล้ายกับเป็น 2 พยางค์ แต่ประสมกันไม่สนิท กลมกลืนเหมือนอักษรควบแท้จึงฟังดูคล้าย มีเสียง อะ ประสมอยู่ด้วย การออกเสียง อักษรนำ จะออกเสียงพยัญชนะ 2 ตัว กลับไปหน้าแรก

14 การออกเสียงอักษรนำ จะออกเสียง พยัญชนะทั้ง 2 ตัวคนละครึ่งเสียง ( ยกเว้น พยัญชนะ ตัว ห กับตัว อ ไม่ต้องออกเสียง ) เช่น กนกอ่านว่า กนกไม่ใช่กะ – หนก ขนมอ่านว่าขนมไม่ใช่ขะ – หนม ฉลาดอ่านว่าฉลาดไม่ใช่ฉะ – หลาด ไสวอ่านว่าไสวไม่ใช่สะ – ไหว

15 อักษรนำ พยัญชนะตัวหน้าจะเป็นอักษรสูง อักษรกลาง หรืออักษรต่ำก็ได้ เช่น อักษรสูง นำ- ขนมฉลาดถวาย ผนึกฝรั่งสนาม อักษรกลาง นำ- กนกจรดตลาด ปรอทปลัดอร่อย อักษรต่ำ นำ- เชลยเชลียง โพยม

16 ตัว ห จะนำอักษรต่ำเดี่ยว และไม่ต้อง ออกเสียง ตัว ห จะนำอักษรต่ำเดี่ยว และไม่ต้อง ออกเสียง “ ห ”เช่น หงอกหญิง หนอน หนาว หมด หยาบหรูหรา หลอม ไหว หวาย กลับไปหน้าแรก

17 ตัว อ นำตัว ย 4 คำ และไม่ต้องออก เสียง “ ย ” เช่น อย่า อยู่ อย่าง อยาก กลับไปหน้าแรก

18 โรงเรียนวัดธาตุทอง สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt พยัญชนะ ต้น พยัญชนะต้น คือ พยัญชนะ ที่ทำหน้าที่ประสมกับสระในแต่ละ พยางค์ เช่น พ่อ แม่ กิน เขียน ฉัน เสน่ห์ โล่ห์ แพทย์ ศาสตร์ องค์ กราบ กลอน ความ กลับไปหน้าแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google