งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพราะเหตุใด คิดอย่างไร ใช้อะไร ใครเกี่ยวข้อง ลองอย่างไร ได้อะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพราะเหตุใด คิดอย่างไร ใช้อะไร ใครเกี่ยวข้อง ลองอย่างไร ได้อะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เพราะเหตุใด คิดอย่างไร ใช้อะไร ใครเกี่ยวข้อง ลองอย่างไร ได้อะไร

3 ประสาทศัลยแพทย์ลาออก ระบบ Refer ต้องปรับ

4 การรักษา ผู้ป่วย บาดเจ็บที่ ศีรษะ

5 คน ไข้ บทบาท หน้าที่ ภาระงาน จุดหมาย ปัญห า คนละทาง ทางเดียวกัน โอกาส

6 เราจะช่วยกัน อย่างไรดี

7 UM UR CM D/C Stakeholder value ชุดชี้วัด (Indicators) เรียนรู้ PCT คุยกัน ข้อมู ล ทบท วน ปฏิบัติ CPG, QA Care plan Value Pt. vs. resource CARE COMUNICATION CONTINUITY KEY REQUIREMENT PCT in referral network

8 Care -------- CPG Initial care 60 15 14-13 12-3 Risk Low Medium High Care D/C Observe(2,6,>24) Refer D/C Observe(2,6,>24) CT scan AGE GCS ABCDE

9

10

11

12

13 UM UR CM D/C Stakeholder value ชุดชี้วัด (Indicators) เรียนรู้ PCT คุยกัน ข้อมู ล ทบท วน ปฏิบัติ CPG, QA Care plan Value Pt. vs. resource CARE COMUNICATION CONTINUITY KEY REQUIREMENT Deploy CPG Data Information Funding support

14

15 Clinical outcome Talk & Deteriorate Mortality in SHI

16 1,346 patients with head injuries 346 excluded - 138 loss FU - 208 incomplete data Community hospitals 440 cases Songklanagarind hospital 560 cases Age ± SD = 30.27 ± 19.356 GCS 15 = 410 (93.2%) GCS 14 – 13 = 16 (3.6%) GCS 12 – 9 = 8 (1.8%) GCS 8 – 3 = 6 (1.4%) Multiple injuries = 48 (10.9%) Age ± SD = 30.41 ± 18.662 GCS 15 = 475 (84.8%) GCS 14 – 13 = 35 (6.3%) GCS 12 – 9 = 22 (3.9%) GCS 8 – 3 = 28 (5.0%) Multiple injuries = 75 (13.4%) Management outcome - Discharge from ER 168 (38.1%) - Short observe (2 – 6 hrs) 90 (20.46%) - Overnight admission 128 (29.09%) - Refer 54 (12.27%) Management outcome - Discharge from ER 215 (38.39%) - Observe at ER 158 (28.21%) - Overnight admission 174 (31.07%) - Refer ** 13 (2.32%) - Brain CT scan 112 (19.8%) - Craniotomy 23 (4.11%) 1,000 patients

17 GOS ( 1 month) GMSVD Community hospitals 432 (98.2 %) 3 (0.7% ) 005 (1.1% ) Songklanagarind hospital 541 (96.6 %) 8 (1.4% ) 2 (0.4% ) 09 (1.6% ) Total 973 (97.3 %) 11 (1.1% ) 2 (0.2% ) 014 (1.4% )

18 อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย SHI 29.4% ( 2546 : 31.9% / 2547: 28.4 %) Talk & coma / SHI 5.5/10.5 % (9%) Re-entry < 72 hrs. 0.6 % CT scan ( เฉพาะใน มอ.)20.2 % ไม่ได้ป้องกันกระดูกคอตามข้อบ่งชี้ 2.7%

19 TotalCT scan+ve CT * Craniotomy * * Outcome ** GoodPoor Fracture 241271231 No fracture 451421424501 GCS 15 + fracture base of skull vs. Brain CT scan

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยที่มีการ refer

31 ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยตาม ลักษณะความรุนแรง

32 ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยในการ วินิจฉัย การวินิจฉัย HI จำนวนร้อยละ มีประวัติแต่ไม่ วินิจฉัย 30230.2 มีการวินิจฉัย ถูกต้อง 69569.5 วินิจฉัย คลาดเคลื่อน 3.3 Total1,000100.0

33 การดูแลตนเองหรือดูแลญาติ หลังได้คำแนะนำ 52% 37% 9%

34 ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยตามอาการ หลัง D/C 1 สัปดาห์ อาการจำนวน ร้อย ละ ปกติดี 80080.0 มึนงงเล็กน้อย 969.6 มึน + ปวดหัวมาก 4.4 ต้องไปพบแพทย์ นอกเหนือจากการนัด 8.8 Total90890.8

35

36

37

38 Head injury

39

40


ดาวน์โหลด ppt เพราะเหตุใด คิดอย่างไร ใช้อะไร ใครเกี่ยวข้อง ลองอย่างไร ได้อะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google